Ձեր օրգանիզմի իմունային համակարգը կառուցված է և գործում է այնպես, որ ձեզ պաշտպանի կամ «մաքրի» ամենատարբեր վարակներից։

Այն կազմված է բջջային, հյուսվածքային և օրգանային բարդ փոխկապվածությունից։ Թերակտիվ կամ գերակտիվ իմունային համակարգը կարող է առաջացնել առողջական խնդիրներ։

Ի՞նչ է իմունային համակարգը

Ձեր իմունային համակարգի բաղադրիչներն են՝

  • մաշկ
  • լորձաթաղանթներ, օրինակ՝ բերանի խոռոչում առկա լորձաթաղանթը
  • ոսկրածուծ
  • ուրցագեղձ (թիմուս), որը ձեր վերին կրծքավանդակում տեղակայված փոքր գեղձ է
  • արյան սպիտակ բջիջներ (լեյկոցիտներ), որոնք պայքարում են վարակի դեմ
  • ավիշ, որը լեյկոցիտներ տեղափոխող կաթնանման հեղուկ է
  • ավշային համակարգ, որը ձեր օրգանիզմում ավիշը տեղափոխող բարակ անոթնային ցանց է
  • ավշային գեղձեր, որոնք ձեր աճուկներում, թևատակերում, պարանոցի շրջակայքում և այլ շրջաններում առկա փոքր հանգույցներ են
  • փայծաղ, որը ձախից ձեր կողերի տակ գտնվող օրգան է։

Ավշային (լիմֆատիկ) համակարգը իմունային բջիջներին հնարավորություն է տալիս տեղաշարժվել արյան հունի և հյուսվածքների միջև։ Այս համակարգը պարունակում է լիմֆոցիտներ (արյան սպիտակ բջիջների տեսակ, ավելի հաճախ՝ T և B բջիջներ), որոնք փորձում են «ճանաչել» և հայտնաբերել ձեր օրգանիզմ ներթափանցած բակտերիաները, վիրուսները և օտարածին այլ նյութերը և պայքարել դրանց դեմ։

Ավշային գեղձերը կամ հանգույցները հայտնաբերվում են մարմնի որոշակի շրջաններում, օրինակ՝ պարանոցի հիմքում և թևատակերում։ Դրանք այտուցվում և մեծանում են, երբ տվյալ կամ հարակից շրջանում առկա է վարակ։

Ինչպե՞ս է իմունային համակարգը գործում

Մաշկը և լորձաթաղանթները բակտերիաներից, վիրուսներից և օտարածին այլ նյութերից պաշտպանության «առաջին գիծն» են։ Դրանք հանդես են գալիս որպես ֆիզիկական պատնեշ, սակայն պարունակում են նաև իմունային բջիջներ։

Երբ ձեր մաշկը վնասվում է, մանրէները փորձում են մուտք գործել և ներթափանցել ձեր օրգանիզմ։ Վնասվածքն ինքնին «ազդանշան» է ուղարկում իմունային որոշ բջիջներ, որոնք արյան հունից տեղափոխվում են դեպի վնասված շրջան և փորձում են ոչնչացնել ներխուժած օտար միկրոօրգանիզմները՝ ի դեմս մանրէների։

Որևէ վարակի ժամանակ արյան սպիտակ բջիջները (լեյկոցիտներ) նույնականացնում են միկրոբը և արտադրում հակամարմիններ, որոնք սկսում են պայքարել օրգանիզմ ներթափանցած միկրոբների դեմ։ Լեյկոցիտները նաև օգնում են, որպեսզի գործընթացի մեջ ներգրավվեն իմունային այլ պատասխաններ։ Այս բջիջնը կարողանում են նաև «հիշել» միկրոբային «գրոհը»։

Հենց այսօրինակ մեխանիզմի վրա է հիմնված կանխարգելիչ պատվաստումը։ Ձեզ ներարկվող պատվաստանյութը պարունակում է մահացած կամ թուլացած (վարակային հիվանդություն գրեթե չառաջացնող) միկրոբներ, որոնք «պրովոկացնում» են համապատասխան իմունային պատասխան՝ ուղղված հենց այդ տեսակի միկրոբի դեմ։ Արդյունքում, ձեր իմունային համակարգը «հիշում» է միկրոբի տվյալ տեսակը և հաջորդ, նույն տեսակի միկրոբի արդեն «իսկական գրոհն» ի սկզբանե «տապալվում է», քանի որ ձեր իմունային համակարգն արդեն պատրաստված վիճակում է։

Փոխկապված վիճակներ

Իմունային համակարգի գերակտիվությունը կապված է այնպիսի հիվանդությունների հետ, ինչպիսիք են ալերգիաները և աուտոիմուն հիվանդությունները։

Ալերգիաների ժամանակ իմունային համակարգը բուռն պատասխան է տալիս իր կողմից վնասակար «ճանաչված» տարբեր գործոնների՝ ալերգենների նկատմամբ, օրինակ՝ փոշի, ծաղկափոշի կամ որևէ տեսակի սննդամթերք։

Աուտոիմուն հիվանդությունները, օրինակ՝ ցրված սկլերոզ կամ ռևմատոիդ արթրիտ, զարգանում են, երբ իմունային համակարգը գրոհում է ձեր օրգանիզմի նորմալ՝ սեփական բաղադրիչները։ Նման հիվանդությունների հիմքում ըստ երևույթին ընկած է իմունային համակարգի կողմից «սեփականը» «օտարի» տեղ համարելը։

Իմունային համակարգի թերակտիվությունը կամ իմունոդեֆիցիտը կարող է բարձրացնել վարակների նկատմամբ ձեր խոցելիությունը։ Իմունոդեֆիցիտային վիճակը կարող է լինել բնածին կամ առաջանալ բուժման (օրինակ՝ քիմիոթերապիա) կամ այլ հիվանդության պատճառով (օրինակ՝ ՄԻԱՎ-ի ուշ փուլեր)։