Նյարդային համակարգը կառավարում է ձեր մարմնի գործունեության մեծ մասը:

Այն թույլ է տալիս, որպեսզի դուք քայլեք, խոսեք, կուլ տաք, շնչեք կամ սովորեք, ինչպես նաև վերահսկում է, թե ինչպես է ձեր օրգանիզմը պատասխանում անհետաձգելի իրավիճակներին:

Ձեր նյարդային համակարգը կազմված է հետևյալ երկու հիմնական բաժիններից՝

  • կենտրոնական նյարդային համակարգ (ԿՆՀ), որն իր հերթին կազմված է գլխուղեղից և ողնուղեղից
  • ծայրամասային (պերիֆերիկ) նյարդային համակարգ (ԾՆՀ), որը կազմված է ԿՆՀ-ն ձեր մարմնի մյուս շրջանների հետ կապող նյարդերից:

Նյարդերը կազմված են նյարդային բջիջներից, որոնց անվանում են «նեյրոններ»: Յուրաքանչյուր նեյրոն ունի բջջամարմին, աքսոն («ոտք») և բազմաթիվ դենդրիտներ (այլ բջիջների հետ կապեր):

Դենդրիտները հավաքում են այլ բջիջներից ստացված տեղեկատվությունը և ուղարկում այն դեպի նեյրոնի մարմին, մինչդեռ աքսոնն նեյրոնի մարմնից տեղեկատվությունը փոխանցում է դեպի մարմնի այլ շրջաններում գտնվող այլ բջիջներ:

Ի՞նչ գործառույթներ է կատարում նյարդային համակարգը

Ձեր գլխուղեղը ողնուղեղի և ԾՆՀ-ի միջոցով «հաղորդագրություններ» է ուղարկում, որպեսզի՝

  • կառավարի ձեր ձեռքերի և ոտքերի շարժումները
  • կառավարի ձեր օրգանիզմի ինքնաբուխ գործառույթները, օրինակ՝ ձեր սրտի, օրգանների և ներզատական և այլ գեղձերի գործունեությունը:

Նյարդային համակարգը նաև ներգրավված է տեսողության, լսողության, հոտի, համի և հպման զգացողությունների առաջացման և կառավարման մեջ: Հատուկ նյարդային բջիջները տեղեկատվություն են մակածում ձեր աչքերում, ականջներում, քթում, լեզվի և մաշկի վրա, որն էլ ուղարկվում է դեպի գլխուղեղ:

Գլխուղեղը, որը հանդիսանում է նյարդային համակարգի մի մասը և «կենտրոնը», ստեղծում է ձեր մտքերը, զգացումները և հույզերը, ինչպես նաև կառավարում է ձեր մարմնի գործառույթների մեծ մասը, ներառյալ այն, թե ինչ եք խոսում, տեսնում, լսում, զգում և այլն:

Նյարդային համակարգի հիվանդությունները

Կան հազարավոր վիճակներ, որոնք սկսվում կամ ազդում են նյարդային համակարգի վրա, այդ թվում՝

Ի՞նչ ախտանիշներ կարող են առաջանալ

Կան նյարդային համակարգի հետ կապված որևէ խնդրի առկայության մասին «հուշող» շատ տարբեր ախտանիշներ՝

Շատ կարևոր է, որպեսզի ձեզ մոտ վերոնշյալ ախտանիշներն առաջանալիս առանց հետաձգելու դիմեք բժշկական օգնության: