Skip to main content

Ցեֆոտաքսիմ (Կլաֆորան) - Հակաբիոտիկներ

Ընդհանուր նկարագրություն

Ցեֆոտաքսիմը կամ Կլաֆորանը հարաղիքային (ներարկման) օգտագործման ​3-րդ սերնդի ցեֆալոսպորինային խմբի կիսասինթետիկ հակաբիոտիկ է:

Ցեֆոտաքսիմն ունի բակտերիցիդ ազդեցություն և ազդեցության լայն շրջանակ: Այն կայուն է բետա-լատկամազների մեծ մասի ազդեցության նկատմամբ:

Ցեֆոտաքսիմն ակտիվ է հետևյալ բակտերիաների նկատմամբ՝

 • Aeromonas hydrophila
 • Bacillus subtilis
 • Bordetella pertussis
 • Borrelia burgdorferi
 • Moraxella (Branhamella) catarrhalis
 • Citrobacter diversus
 • Clostridium perfringens
 • Corynebacterium diphtheriae
 • Աղիքային ցուպիկ (Escherichia coli)
 • Enterobacter spp. (զգայունությունը կապված է համաճարակաբանական տվյալներից և տվյալ երկրում կայունության մակարդակից)
 • Erysipelothrix insidiosa
 • Eubacterium spp.
 • Haemophilus spp. (այդ թվում՝ պենիցիլինազ արտադրող և չարտադրող շտամներ, ներառյալ՝ Ամպիցիլին-կայուն)
 • Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca
 • Staphylococcus spp.-ի մեթիցիլին-զգայուն, ներառյալ՝ պենիցիլինազա արտադրող և չարտադրող շտամներ
 • Morganella morganii
 • գոնորեա (Neisseria gonorrhoeae, ներառյալ՝ պենիցիլինազ արտադրող և չարտադրող շտամներ)
 • Neisseria meningitidis
 • Propionibacterium spp.
 • Proteus mirabilis
 • Proteus vulgaris
 • Providencia spp.
 • Streptococcus spp. (այդ թվում՝ Streptococcus pneumoniae)
 • սալմոնելոզ (Salmonella spp.)
 • Serratia spp. (զգայունությունը կապված է համաճարակաբանական տվյալներից և տվյալ երկրում կայունության մակարդակից)
 • բակտերիալ դիզենտերիա (Shigella spp.)
 • Veillonella spp.Yersinia spp. (զգայունությունը կապված է համաճարակաբանական տվյալներից և տվյալ երկրում կայունության մակարդակից):

Ցեֆոտաքսիմի նկատմամբ կայունություն են դրսևորում՝

 • Acinetobacter baumanii
 • Bacteroides fragilis
 • Clostridium difficile
 • Enterococcus spp.
 • Listeria monocytogenes
 • Staphylococcus spp.-ի մետացիլին-կայուն շտամներ
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Pseudomonas cepacia
 • Stenotrophomonas maltophilia
 • գրամ-բացասական անաերոբներ:

Դեղեր և հավելումներ բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Բրենդային անվանումներ

Claforan

Ցուցումներ

Ցեֆոտաքսիմը լայնորեն կիրառվում է վարակային-բորբոքային հիվանդությունների բուժման մեջ, որոնք հարուցվել են այս հակաբիոտիկի նկատմամբ զգայուն միկրոօրգանիզմներով: Ցեֆոտաքսիմի նշանակման մասնավոր օրինակներից են՝

 • շնչուղիների վարակներ
 • միզուղիների վարակներ
 • սեպտիցեմիա և բակտերեմիա
 • էնդոկարդիտներ
 • ներորովայնային վարակներ, այդ թվում՝ պերիտոնիտ
 • կենտրոնական նյարդային համակարգի (ԿՆՀ) վարակներ, այդ թվում՝ մենինգիտներ (բացառությամբ՝ լիստերիոզային ծագման)
 • մաշկի և փափուկ հյուսվածքների վարակներ
 • ոսկրային և հոդային վարակներ:

Ցեֆոտաքսիմը կարող է նշանակվել նաև ստամոքս-աղիքային համակարգի, ուրոլոգիական և մանկաբարձա-գինեկոլոգիական վիրահատություններից հետո վարակային բարդությունների կանխարգելման համար:

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն օգտագործել որևէ դեղամիջոց կամ ինքնուրույն փոխել ձեզ նշանակված դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Կողմնակի ազդեցություններ

 • Ալերգիկ ռեակցիաներ՝ անոթանյարդային այտուց, բրոնխոսպազմ, եղնջացան, մաշկի կարմրություն, խիստ հազվադեպ՝ անաֆիլակտիկ շոկ, բազմաձև էրիթեմա, Ստիվենս-Ջոնսոնի համախտանիշ, տոքսիկ էպիդերմալ նեկրոլիզ (Լայելի համախտանիշ):
 • Ստամոքս-աղիքային խանգարումներ՝ սրտխառնոց, փսխում, որովայնային ցավեր, լյարդային ֆերմենտների և (կամ) բիլիռուբինների ակտիվացում, փորլուծություն (այդ թվում՝ կեղծ-թաղանթային կոլիտ):
 • Երիկամային խնդիրներ, այդ թվում՝ երիկամների գործունեության թուլացում (կրեատինինի բարձրացում), հատկապես՝ ամինոգլիկոզիդների հետ զուգակցելիս, խիստ հազվադեպ՝ ինտերստիցիալ նեֆրիտ:
 • Արյունաստեղծ համակարգի խնդիրներ՝ նեյրտոֆիլների քչացում (նեյտրոպենիա), հազվադեպ՝ ագրանուլոցիտոզ, էոզինոֆիլների շատացում (էոզինոֆիլիա), արյան թիթեղիկների քչացում (թրոմբոցիտոպենիա), եզակի դեպքերում՝ հեմոլիտիկ անեմիա:
 • ԿՆՀ խանգարումներ՝ էնցեֆալոպաթիա (հատկապես՝ խիստ բարձր դեղաչափերի ժամանակ), հատկապես՝ երիկամային անբավարարությամբ անձանց մոտ:
 • Սրտանոթային խանգարումներ, հազվադեպ՝ առիթմիաներ:
 • Այլ շեղումներ՝ ընդհանուր թուլություն, տենդային վիճակ, սուպերինֆեկցիա և այլն:

Փոխազդեցություններ

 • Պրոբենեցիդի հետ զուգակցելիս Ցեֆոտաքսիմի երիկամներով հեռացումն ընկճվում է, որը բերում է արյան մեջ վերջինիս մակարդակի բարձրացման:
 • Ցեֆոտաքսիմն ուժեղացնում է նեֆրոտոքսիկ դեղերի՝ երիկամները վնասող ազդեցությունը:
 • Ցեֆոտաքսիմի լուծույթը համատեղելի չէ այլ հակաբիոտիկների լուծույթների հետ, ուստի պետք է ներարկվի առանձին ներարկիչով կամ առանձին ինֆուզիոն հեղուկով:

Վարվեք այս կերպ

 • Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե զգում եք նրա նշանակած դեղամիջոցի հետ կապված որևէ անցանկալի կամ կողմնակի ազդեցություն:

 • Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե ցանկանում եք ընդունել որևէ այլ դեղամիջոց կամ հավելում:

Հղիություն և կրծքով կերակրում

 • Հղի կանանց մոտ Ցեֆոտաքսիմի օգտագործման անվտանգությունը լավ ուսումնասիրված չէ: Ուստի, հաշվի առնելով նաև այն, որ հակաբիոտիկը կարող է թափանցել ընկերքային պատնեշով, հղիության ժամանակ Ցեֆոտաքսիմ խորհուրդ չի տրվում:
 • Ցեֆոտաքսիմն անցնում է մայրական կաթ, ուստի կրծքով կերակրող կանայք հակաբիոտիկ ստանալիս պետք է զերծ մնան կրծքով կերակրելուց:

Դեղաչափեր

 • Երիկամների նորմալ գործունեությամբ չափահասների մոտ չբարդացած գոնորեայի բուժման համար Ցեֆոտաքսիմը նշանակվում է 0,5-1 գրամից, միջմկանային, մեկ անգամ:
 • Միջին ծանրության աստիճանի չբարդացած վարակների դեպքում Ցեֆոտաքսիմը նշանակվում է միջմկանային կամ ներերակային 1-2 գրամից, 8-12 ժամը մեկ (օրական՝ 2-6 գրամ):
 • Ծանր վարակների դեպքում Ցեֆոտաքսիմը նշանակվում է 2 գրամից, ներերակային, 4-8 ժամը մեկ (օրական՝ 6-8 գրամ):
 • Երիկամների գործունեության խաթարման ժամանակ պետք է հաշվի առնել կրեատինինի կլիրենսը (բժիշկները սովորաբար օգտվում են Կոկրոֆտի բանաձևից):
 • Ցեֆոտաքսիմի մանկական դեղաչափը կախված է վարակային հիվանդության ծանրության աստիճանից և մարմնի զանգվածից:

Դեղաձևեր և պահպանում

Դեղաձևեր

 • Ներարկման համար ֆլակոն՝ 1 գ:
 • Ներարկումից առաջ պետք է ֆլակոնի պարունակությունը լուծել տուփում առկա թորած ջրով:

Պահպանում

 • Ֆլակոնները պետք է պահպանել 25°C-ից ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում, լույսից պաշտպանված միջավայրում (տուփի մեջ):

Ամփոփում

Ցեֆոտաքսիմը ներարկման միջոցով նշանակվող լայն ազդեցության ցեֆալոսպորինային հակաբիոտիկ է, որը սովորաբար նշանակվում է միջին ծանրության և ծանր ընթացքով բակտերիալ վարակների, ինչպես նաև սեպսիսի ժամանակ:

Տեղեկատվություն․

Մինչև որևէ դեղ ընդունելը հարկավոր է մանրամասն տեղեկանալ և ձեր բժշկի հետ քննարկել ցուցումների և հակացուցումների, կողմնակի ազդեցությունների, այլ դեղերի հետ փոխազդեցության, նախազգուշացումների, հղիության և կրծքով կերակրելու ընթացքում օգտագործման հարցերի մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 02-07-2020
Վերջին վերանայում՝ 23-08-2023