Skip to main content

Ցեֆտրիաքսոն - Հակաբիոտիկներ

Ընդհանուր նկարագրություն

Ցեֆտրիաքսոնը կամ Ռոցեֆինը հանդիսանում է 3-րդ սերնդի ցեֆալոսպորինային հակաբիոտիկ, որը լայնորեն կիրառվում է միջին ծանրության, ծանր և սեպտիկ ընթացքով տարբեր վարակային հիվանդությունների բուժման մեջ:

Ցեֆտրիաքսոնն ազդում՝ ոչնչացնելով բակտերիաները կամ կանխելով դրանց աճը: Այն չի ազդում վիրուսների վրա, ուստի չի նշանակվում մրսածության, գրիպի և վիրուսային այլ վարակների բուժման մեջ:

Ցեֆտրիաքսոնն արտադրվում է լուծույթ պատրաստելու համար փոշի պարունակող ֆլակոններով:

Ցեֆտրիաքսոնն ազդում է ամենատարբեր խմբերի բակտերիաների վրա, այդ թվում՝

 • անաէրոբ կոկեր
 • Bacteroides fragilis
 • Borrelia burgdorferi
 • Clostridium spp
 • Enterobacter spp
 • Escherichia coli (աղիքային ցուպիկ)
 • Haemophilus influenzae
 • Klebsiella spp
 • Morganella morganii
 • Neisseria gonorrhoeae (գոնոկոկ, որը հարուցում է գոնորեա հիվանդությունը)
 • Neisseria meningitidis
 • Proteus mirabilis
 • Providencia rettgeri
 • Pseudomonas spp
 • Serratia spp
 • Staphylococcus aureus (ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ)
 • Streptococcus pneumoniae
 • Streptococcus pyogenes

Դեղեր և հավելումներ բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Բրենդային անվանումներ

Rocephin

Ցուցումներ

Ցեֆտրիաքսոնի տիպիկ օգտագործման ոլորտներից են՝

 • ներորովայնային վարակներ
 • սուր բակտերիալ միջին օտիտ
 • կանանց մոտ՝ փոքր կոնքի օրգանների բորբոքային հիվանդություն (ՓԿՕԲՀ)
 • պրոթեզավորված հոդի վարակներ
 • բակտերիալ մենինգիտներ
 • սուր չբարդացած պիելոնեֆրիտ (երիկամի վարակ)
 • բարդ և որովայնային վիրահատությունների ժամանակ (վարակների կանխարգելում)
 • չբարդացած գոնոկոկային վարակներ (գոնորեա)

Ցեֆտրիաքսոնը կարող է արդյունավետ լինել նաև հետևյալ վարակների բուժման մեջ՝

 • սեպտիկ և (կամ) տոքսիկ շոկ
 • սուր էպիդիդիմիտ (մակամորձու վարակային բորբոքում)
 • մաշկի և փափուկ հյուսվածքների նեկրոզացվող վարակ
 • ծանր սուր բակտերիալ ռինոսինուսիտ
 • այլ գոնոկոկային վարակներ (կոնյուկտիվիտ, էնդոկարդիտ, մենինգիտ, սուր էպիդիդիմիտ):

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն օգտագործել որևէ դեղամիջոց կամ ինքնուրույն փոխել ձեզ նշանակված դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Կողմնակի ազդեցություններ

>10% դեպքերում

 • մ/մ ներմուծման տեղում պնդացում (ինդուրացիա) (5-17%)

1-10% դեպքերում

 • էոզինոֆիլիա (6%)
 • թրոմբոցիտոզ (5%)
 • փորլուծություն (3%)
 • լյարդային տրանսամինազների ակտիվության բարձրացում (3%)
 • լեյկոպենիա (2%)
 • մաշկային ցան (2%)
 • արյան միզանյութի ազոտի բարձրացում (BUN) (1%)
 • ն/ե տեղամասի պնդացում (ինդուրացիա) (1%)
 • ցավ (1%)

< 1% դեպքերում

 • ագրանուլոցիտոզ
 • անաֆիլաքսիա
 • անեմիա
 • բազոֆիլիա
 • բրոնխոսպազմ
 • կանդիդոզ
 • դող և սարսուռ
 • դիաֆորեզ
 • գլխապտույտ
 • դիսգևզիա
 • ջերմահորդանգ
 • լեղաքարեր
 • գլյուկոզուրիա
 • գլխացավ
 • արյունամիզություն
 • հեմոլիտիկ անեմիա
 • ալկալինային ֆոսֆատազի կամ բիլիռուբինի մակարդակի բարձրացում
 • կրեատինինի մակարդակի բարձրացում
 • դեղնուկ
 • լեյկոցիտոզ
 • լիմֆոցիտոզ կամ լիմֆոպենիա
 • մոնոցիտոզ
 • սրտխառնոց
 • նեյտրոպենիա
 • ֆլեբիտ
 • պրոթրոմբինային ժամանակ երկարացում (PT)
 • պրուրիտուս
 • երիկամային քարեր
 • թրոմբոցիտոպենիա
 • վագինիտ
 • փսխում

Փոխազդեցություններ

Հակացուցված են

 • կալցիումի ացետատ
 • կալցիումի կարբոնատ
 • կալցիումի քլորիդ
 • կալցիումի ցիտրատ
 • կալցիումի գլյուկոնատ

Լուրջ փոխազդում են (օգտագործել այլընտրանքը)

 • Արգատրոբան
 • BCG կենդանի պատվաստանյութ
 • Բիվալիրուդին
 • խոլերայի պատվաստանյութ
 • Դալտեպարին
 • Էնոքսապարին
 • Ֆոնդապարին
 • Հեպարին
 • տիֆոիդի կենդանի պատվաստանյութ
 • Վարֆարին

Ուշադիր վերահսկողություն են պահանջում

 • Բազեդոքսիֆեն/Կոնյուգացված Էստրոգեններ
 • Քլորամֆենիկոլ
 • Դեմեկլոցիկլին
 • Դիենոգեստ/Էստրադիոլի վալերատ
 • Դոքսիցիկլին
 • Էրիթրոմիցին
 • Էրիթրոմիցինի էթիլսուկցինատ
 • Էրիթրոմիցինի լակտոբիոնատ
 • Էրիթրոմիցինի ստրեարատ
 • Մինոցիկլին
 • Պրոբենեցիդ
 • Նատրիումի պիկոսուլֆատ/Մագնեզիումի օքսիդ/Կիտրոնաթթվի անհիդրիդ
 • Տետրացիկլին
 • Վարֆարին

Թույլ փոխազդցություն են դրսևորում

 • Խոլին մագնեզիում տրիսալիցիլատ
 • Ֆուրոսեմիդ
 • մասուր
 • ուռենու կեղև

Վարվեք այս կերպ

 • Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե զգում եք նրա նշանակած դեղամիջոցի հետ կապված որևէ անցանկալի կամ կողմնակի ազդեցություն:

 • Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե ցանկանում եք ընդունել որևէ այլ դեղամիջոց կամ հավելում:

Հղիություն և կրծքով կերակրում

 • Հղի կանանց Ցեֆտրիաքսոն պետք է նշանակել միայն հստակ ցուցման դեպքում, եթե չկա այլ ավելի անվտանգ այլընտրանք:
 • Ցեֆտրիաքսոնն արտազատվում է կրծքի կաթի մեջ, ուստի կերակրող մայրերը պետք է օգտագործեն խիստ զգուշությամբ:

Դեղաչափեր

 • ներորովայնային վարակներ՝ 1-2 գ/օր ն/ե օրական մեկ անգամ կամ կես դեղաչափը՝ 12 ժամը մեկ, 4-7 օրվա ընթացքում, Մետրոնիդազոլի հետ զուգակցված
 • սուր բակտերիալ միջին օտիտ՝ 50 մգ/կգ, մ/մկ մեկ անգամ, կայուն կամ ոչ բավարար բուժման դեպքում՝ 50 մգ/կգ, ն/ե կամ մ/մ 3 օրվա ընթացքում
 • ՓԿՕԲՀ՝ 250 մգ մ/մ որպես եզակի դեղաչափ Դոքսիցիկլինի հետ, Մետրոնիդազոլով կամ առանց դրա, 14 օրվա ընթացքում
 • պրոթեզավորված հոդի վարակներ՝ 2 գ ն/ե, օրական 1 անգամ 2-6 շաբաթվա ընթացքում, շարունակել բուժումը մինչև կլինիկական բարելավում
 • բակտերիալ մենինգիտներ՝ 2 գ ն/ե, օրական 1 անգամ 7-14 օրվա ընթացքում
 • սուր չբարդացած պիելոնեֆրիտ՝ 1-2 գ ն/ե, օրական 1 անգամ
 • վիրահատական վարակների կանխարգելում՝ 1 գ ն/ե, միջամտությունից 0.5-2 ժամ առաջ
 • չբարդացած գոնորեա՝ 250 մգ մ/մ մեկ անգամ և Ազիթրոմիցին 1 գ բերանային (օրալ) (գերադասելի տարբերակ) կամ Դոքսիցիկլին 100 մգ բերանային (օրալ) 7 օրվա ընթացքում (այլընտրանքային տարբերակ)
 • սեպտիկ և (կամ) տոքսիկ շոկ՝ 2 գ ն/ե, օրական 1 անգամ, տոքսիկ շոկի ժամանակ՝ Կլինդամիցինի հետ
 • քլամիդիային կամ գոնորեային սուր էպիդիդիմիտ՝ 250 մգ մ/մ, 1 դեղաչափ և Դոքսիցիկլին 100 մգ, բերանային (օրալ), 10 օրվա ընթացքում (աղիքային վարակների դեպքում՝ 250 մգ մ/մ, 1 դեղաչափ և Լևոֆլոքսացին 500 մգ, բերանային (օրալ), 10 օրվա ընթացքում կամ Օֆլոքսացին 300 մգ, բերանային (օրալ), 10 օրվա ընթացքում
 • մաշկի և փափուկ հյուսվածքների նեկրոզացվող վարակ՝ Aeromonas hydrophilia-ով հարուցված՝ 1-2 գ, ն/ե, համակցված Դոքսիցիկլինի հետ, Vibrio vulnificus-ով հարուցված՝ 1 գ, ն/ե, համակցված Դոքսիցիկլինի հետ
 • հոսպիտալիզացիա պահանջող ծանր սուր բակտերիալ ռինոսինուսիտ՝ 1-2 գ, ն/ե 12-24 ժամը մեկ, 5-7 օրվա ընթացքում
 • գոնոկոկային կոնյուկտիվիտ՝ 1 գ, մ/մ մեկ անգամ
 • դիսսեմինացված գոնոկոկային վարակ՝ 1 գ/օր, ն/ե կամ մ/մ, շարունակել բարելավումից հետո առնվազն 24-48 ժամվա ընթացքում, որից հետո բուժումը շարունակել Ցեֆիքսիմ 400 մգ, բերանային (օրալ), օրական 2 անգամ, 1 շաբաթվա ընթացքում
 • գոնոկոկային էնդոկարդիտ՝ 1-2 գ, ն/ե, օրական 2 անգամ, 4 շաբաթվա ընթացքում
 • գոնոկոկային մենինգիտ՝ 1-2 գ, ն/ե, օրական 2 անգամ, 10-14 օրվա ընթացքում
 • սուր գոնորեային էպիդիդիմիտ՝ 250 մգ մ/մ, մեկ անգամ և Դոքսիցիկլին:

Դեղաձևեր և պահպանում

Դեղաձևեր

Ինֆուզիոն ներարկման լուծույթներ

 • Լուծույթ՝ 1 գ/50 մլ:
 • Լուծույթ՝ 2 գ/50 մլ:

Ներարկման փոշիներ

 • 250 մգ, 500 մգ, 1 գ, 2 գ, 10 գ և 100 գ:

Պահպանում

 • Ներարկման լուծույթը պետք է պահպանել 5-30°C ջերմաստիճանային պայմաններում:

Ամփոփում

Ցեֆտրիաքսոնը տարբեր տեղակայմամբ բակտերիալ վարակների բուժման մեջ լայնորեն կիրառվող ցեֆալոսպորինային հակաբիոտիկ է: Այն կարող է նշանակվել նաև որոշ վիրահատություններից առաջ՝ որպես վիրահատական վարակի կանխարգելիչ միջոց:

Տեղեկատվություն․

Մինչև որևէ դեղ ընդունելը հարկավոր է մանրամասն տեղեկանալ և ձեր բժշկի հետ քննարկել ցուցումների և հակացուցումների, կողմնակի ազդեցությունների, այլ դեղերի հետ փոխազդեցության, նախազգուշացումների, հղիության և կրծքով կերակրելու ընթացքում օգտագործման հարցերի մասին:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 07-11-2023