Ընդհանուր նկարագրություն

Էրիթրոմիցինը մակրոլիդային խմբի հակաբիոտիկ է, որը նշանակվում է բազմաթիվ բակտերիալ վարակների բուժման մեջ:

Ինչպես բոլոր մակրոլիդային հակաբիոտիկները, Էրիթրոմիցինը կանխարգելում է բակտերիաների աճը՝ ազդելով դրանց կողմից սպիտակուց արտադրելու ունակության վրա: Մարդու օրգանիզմում և բակտերիաներում սպիտակուցներն արտադրվում են տարբեր ուղիներով, ուստի Ազիթրոմիցինը չի ազդում բնական սպիտակուցների արտադրության վրա:

Haemophilus influenzae բակտերիան կայուն է առանձին վերցրած Էրիթրոմիցինի նկատմամբ, ուստի այս վարակը պետք է բուժվի Էրիթրոմիցինի և սուլֆոնամիդների համարժեք դեղաչափի զուգակցմամբ:

Ամերիկյան Դեղերի և սննդի գործակալությունը (FDA) Էրիթրոմիցինը հաստատել է 1965 թվականի ապրիլին:

Բրենդային անվանումներ՝ Ery-Tab, PCE

Օրինակներ

Մակրոլիդային շարքի հակաբիոտիկներից են նաև՝

Ցուցումներ

Էրիթրոմիցինը նշանակվում է հետևյալ վարակների բուժման մեջ՝

Էրիթրոմիցինը նշանակվում է նաև մաշկի ստաֆիլոկոկային վարակների և որպես այլընտրանքային հակաբիոտիկ սիֆիլիսի, գոնորեայի և քլամիդիայի բուժման մեջ:

Էրիթրոմիցինը կարող է օգտագործվել այն անձանց մոտ, ովքեր ունեն Պենիցիլինի նկատմամբ ալերգիա, օրինակ, կրկնվող ռևմատիզմի կանխարգելման և սրտի փականների վարակային ախտահարման (էնդոկարդիտ) բուժման ժամանակ:

Էրիթրոմիցինի նշանակման այլ (FDA-ի կողմից չհաստատված) ցուցումներից են ակնեն (կորյակ), Լայմի հիվանդությունը և փայտացումը (տետանուս):

Կողմնակի ազդեցություններ

Էրիթրոմիցինի ամենահաճախ հանդիպող կողմնակի ազդեցություններից են՝

Այս ստաոքսաղիքային կողմնակի երևույթները սովորաբար դեղաչափ-կախյալ են, այսինքն, ավելի ընդգված են բարձր դեղաչափեր ստանալիս:

Էրիթրոմիցինի նկատմամբ ալերգիկ ռեակցիաների վերաբերյալ զեկույցները հազվադեպ են:

Այլ դեղերի, հավելումների և սննդի հետ փոխազդեցություններ

 • Էրիթրոմիցինի օգտագործումը հակաառիթմիկ դեղերի հետ, օրինակ՝ Ամիոդարոն, Բրետիլիում, Դիզոպիրամիդ, Դոֆետիլիդ, Պրոկայինամիդ, Խինիդին և Սոտալոլ, բարձրացնում է դրանց ազդեցությունը և կարող է առաջացնել ոչ նորմալ ռիմթ, օրինակ՝ torsades de pointes:
 • Թեոֆիլինները, օրինակ՝ Թեոֆիլին, Օքտրիֆիլին և Ամինոֆիլին, ուժեղացնում են Էրիթրոմիցինի հեռացումը երիկամներով և կարող են նվազեցնել վերջինիս ազդեցությունը: Մյուս կողմից, Էրիթրոմիցինն արգելակում է թեոֆիլինների քայքայումը լյարդում և կարող են բարձրացնել դրանց մակարդակն արյան մեջ՝ զուգահեռ ուժեղացնելով դրանց կողմնակի ազդեցությունները՝ ցնցումներ և սրտի ռիթմի խանգարումներ: Ուստի, նման զուգակցման դեպքում անհրաժեշտ է նվազեցնել թեոֆիլինների դեղաչափը կամ պարբերաբար չափել արյան մեջ թեոֆիլինի մակարդակը:
 • Էրիթրոմիցինի զուգակցումն Էրգոտամինի կամ Հիդրոէրգոտամինի հետ կապված է սուր էրգոտամինային թունավորման հետ: Ուստի, նման զուգակցումից պետք է խուսափել:
 • Էրիթրոմիցինը կանխարգելում է երիկամներով Դիգօքսինի հեռացումը, որը կարող է բերել արյան մեջ վերջինիս մակարդակի բարձրացման և սրտի ռիթմի խանգարումների (առիթմիա): Ուստի, Էրիթրոմիցին ստացող անձանց համար կարևոր է Դիգօքսինի դեղաչափերի համապատասխանեցումը և հսկողությունը:
 • Էրիթրոմիցինը կանխարգելում է օրգանիզմից Վարֆարինի հեռացումը և կարող է բարձրացնել արյան մեջ վերջինիս մակարդակը: Նման փոխազդեցության արդյունքում կարող է ուժեղանալ Վարֆարինի հակամակարդիչ ազդեցությունը, որն էլ հանգեցնի արյունահոսության ռիսկի բարձրացման: Նման բարդությունից խուսափելու համար կարևոր է Էրիթրոմիցին ստացող անձանց մոտ համապատասխանեցնել Վարֆարինի դեղաչափը և հսկել վերոնշյալ բարդության ռիսկը:
 • Էրիթրոմիցինն արգելակում է HMG-CoA ռեդուկտազի պաշարիչների քայքայումը (ստատիններ), ինչպիսիք են Ատորվաստատինը, Լովաստատինը և Սիմվաստատինը: Ստատինների բարձր մակարդակները կարող են առաջացնել սուր միոպաթիայով (մկանների ախտահարում) ռաբդոմիոլիզ, իսկ վերջինս՝ երիկամների ախտահարման և անգամ բերել մահվան:
 • Էրիթրոմիցինը կարող է բարձրացնել արյան մեջ որոշ հակացնցումային դեղերի, օրինակ՝ Կարբամազեպինի մակարդակը՝ ընկճելով վերջինիս քայքայումը լյարդում: Ուստի, Էրիթրոմիցին ստացող անձանց մոտ պետք է կրճատել հակացնցումային դեղերի դեղաչափերը:
 • Էրիթրոմիցինը կարող է բարձրացնել Սիլդենաֆիլի (Վիագրա) արյան մակարդակը, ուստի այս դեղերի զուգակցման դեպքում վերջինիս դեղաչափը պետք է նվազեցնել:
 • Գրեյպֆրուտի հյութը կարող է կանխարգելել Էրիթրոմիցինի քայքայումը, ուստի և՝ բարձրացնել արյան մեջ վերջինիս մակարդակը: Ուստի, Էրիթրոմիցինով բուժում ստանալիս կարևոր է խուսափել գրեյպֆրուտ ուտելուց կամ հյութը խմելուց:

Հղիություն և կրծքով կերակրում

 • Էրիթրոմիցինն անցնում է ընկերքով, սակայն պտղի արյան մեջ ունի ցածր մակարդակ: Համարժեք հետազոտությունները բացակայում են, ուստի հղի կանայք պետք է Էրիթրոմիցին օգտագործեն միայն այն ժամանակ, եթե բժիշկը կարծում է, որ ակնկալվող բուժական օգուտները գերակշռում են հնարավոր, սակայն անհայտ ռիսկերին:
 • Էրիթրոմիցինն արտազատվում է կրծքի կաթի մեջ, սակայն ժամանակակից ուղեցույցներում այն թույլատրված է կրծքով կերակրող մայրերի օգտագործման համար: Այնուամենայնիվ, կերակրող մայրերը Էրիթրոմիցին պետք է օգտագործեն զգույշությամբ:

Դեղաչափեր

 • Չափահասների համար սովորական դեղաչափն է 250 մգ-ից յուրաքանչյուր 6 ժամը մեկ, 333 մգ-ից՝ 8 ժամը մեկ կամ 500 մգ-ից 12 ժամը մեկ:
 • Դեղաչափը կարող է բարձրացվել մինչև 4 գ/օր՝ կախված վարակի ծանրության աստիճանից:
 • Երեխաների համար սովորական դեղաչափն է 30-ից մինչև 50 մգ/կգ/օր՝ կախված նրա տարիքից, քաշից և վարակի ծանրության աստիճանից:
 • Էրիթրոմիցինը կարող է ընդունվել սննդի հետ կամ առանց դրա, սակայն արյան մեջ Էրիթրոմիցինի լավագույն մակարդակին հասնելու համար պետք է ընդունել դատարկ ստամոքսով (սնունդ ընդունելուց առնվազն 30 րոպե, ցանկալի է՝ 2 ժամ առաջ):

Դեղաձևեր և պահպանում

Դեղաձևեր

 • Հաբեր՝ 250, 333, 400 և 500 մգ:
 • Օշարակ (սուսպենզիա)՝ 200 և 400 մգ/5 մլ (թեյի գդալ):
 • Ծամելու հաբեր՝ 200 մգ։
 • Փոշի՝ 100 մգ/կես թեյի գդալ և 200 մգ/թեյի գդալ
 • Գրանուլներ՝ 200 և 400 մգ/թեյի գդալ
 • Ներարկման փոշի՝ 500 մգ և 1 գ:

Ներարկման փոշիներ

 • 250 մգ, 500 մգ, 1 գ, 2 գ, 10 գ և 100 գ:

Պահպանում

 • Ներարկման լուծույթը պետք է պահպանել 30°C-ից ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում:
 • Կարևոր է հաբերը պահել խոնավությունից և տաքությունից հեռու տեղում:

Ամփոփում

Էրիթրոմիցինը մակրոլիդային խմբի հակաբիոտիկ է, որը նշանակվում է վարակների լայն շրջանակի բուժման մեջ:

Մինչև դեղն ընդունելը հարկավոր է մանրամասն տեղեկանալ և ձեր բժշկի հետ քննարկել ցուցումների և հակացուցումների, կողմնակի ազդեցությունների, այլ դեղերի հետ փոխազդեցության, նախազգուշացումների, հղիության և կրծքով կերակրելու ընթացքում օգտագործման հարցերի մասին:

Ձեզ ներկայացված է մասնագիտական բնույթի նյութ: Հոդվածն ունի նաև ընդհանուր տեղեկատվական նշանակություն, սակայն, եթե դուք բժիշկ չեք, խիստ ցանկալի է դեղ ընդունելու վերաբերյալ որոշումներ կայացնել միայն ձեր բժշկի հետ միասին