Ընդհանուր նկարագրություն

Ֆուրոսեմիդը հզոր միզամուղ է, որը նշանակում են այտուցների բուժման համար, իսկ երբեմն նաև՝ բարձր արյան ճնշման որոշ դեպքերում, երբ առկա է սրտային կամ երիկամային անբավարարություն:

Ֆուրոսեիդը հզոր միզամուղ, այսինքն՝ միզարձակությունը խթանող դեղամիջոց է, որը նշանակվում է օրգանիզմից ջուրը և աղերը հեռացնելու համար:

Երիկամներում աղը (կամված նատրիումից և քլորիդից), ջուրը և այլ փոքր մոլեկուլները նորմայում զտվում են արյունից դեպի խողովակիկներ: Զտված հեղուկն ի վերջո վերածվում է մեզի: Ջրի, նատրիումի և քլորիդի եծ մասը, որը զտվել էր կծիկներում, խողովակիկներում կրկին ներծծվում է արյան հուն (կոչվում է հետներծծում կամ ռեաբսորբցիա), իսկ վերջնական մեզը միզուղիներով հեռացվում է օրգանիզմից:

Ֆուրոսեմիդն ազդում է՝ արգելակելով կծիկներով զտված նատրիումի, քլորիդի և ջրի ռեաբսորբցիան խողովակիկներում, որի արդյունքում միզարձակումը դառնում է ավելի ծավալային: Այս դեղամիջոցի օրալ (խմելու) միջոցով օգտագործելուց հետո միզարձակման խթանումը սկսվում է մոտ մեկ ժամվա ընթացքում և շարունակվում մոտ 6-8 ժամ, իսկ ներերակային օգտագործելուց հետո՝ սկսվում մինչև 5 րոպեի ընթացքում և տևում շուրջ 2 ժամ:

Ֆուրոսեմիդի միզամուղ ազդեցությունը կարող է առաջացնել նատրիումի, քլորիդի, օրգանիզմի ջրի և այլ միներալների կորուստ, ուստի պահանջվում է բուժման ընթացքի լուրջ վերահսկում:

Ամերիկյան FDA կազմակերպությունը Ֆուրոսեմիդը հաստատել է 1982թ. հուլիսին:

Բրենդային անվանումներ՝ Lasix

Ցուցումներ

Բժիշկները Ֆուրոսեմիդ նշանակում են օրգանիզմում պահպանված և կուտակված ավելցուկային հեղուկները կամ այտուցները (օդեմա) բուժելու համար, որոնք կարող են առաջանալ հետևյալ հիվանդությունների կամ վիճակների դեպքում՝

Բժիշկները նաև Ֆուրոսեմիդը զուգակցում են բարձր արյան ճնշման դեղերի հետ բարձր արյան ճնշումը (հիպերտենզիա) բուժելիս:

Կողմնակի ազդեցություններ

Ֆուրոսեմիդի ավելի հաճախ հանդիպող կողմնակի ազդեցություններից են՝

Այլ կարևոր կողմնակի ազդեցություններից են՝

Կարող են առաջանալ նաև արյան շաքարի (հիպերգլիկեմիա) և միզաթթվի (ուրիկեմիա) մակարդակների բարձրացում:

Լազիքսի մեծ քանակներ օգտագործումը բերում է մեծ ծավալներով միզարձակության, որը կարող է բերել ջրի և էլեկտրոլիտների կորստի:

Այս դեղամիջոցի մյուս կողմնակի ազդեցություններից և անցանկալի երևույթներից են՝

Այլ ռեակցիաներից են՝

Այլ դեղերի, հավելումների և սննդի հետ փոխազդեցություններ

 • Ֆուրոսեմիդի զուգակցումն ամինոգլիկոզիդային հակաբիոտիկների (օրինակ՝ Գենտամիցին) կամ Էթակրինիկ թթվի հետ կարող է վնասել լսողությունը:
 • Ֆուրոսեմիդը արգալակում է մեզով Ասպիրինի հեռացումը, ուստի այս երկու դեղերի զուգակցումը կարող է բերել արյան մեջ Ասպիրինի մակարդակի բարձրացման և թունավոր ազդեցությունների դրսևորման:
 • Ֆուրոսեմիդը նաև կարող է բարձրացնել արյան մեջ Լիթիումի մակարդակը՝ կրճատելով երիկամներով այս միներալի դուրսբերումը, որի պատճառով կարող է բարձրանալ Լիթիումի թունավոր ազդեցությունը:
 • Սուկրալֆատը նվազեցնում է Ֆուրսեմիդի ազդեցությունը, քանի որ կապում է Ֆուրոսեմիդն աղիներում և արգելակում վերջինիս ներծծումը դեպի արյան հուն: Այդ պատճառով Սուկրալֆատի և Ֆուրոսեմիդի ընունումների միջև պետք է թողնել 2 ժամյա միջակայք:
 • Ֆուրոսեմիդը բարձր արյան ճնշման (հիպերտենզիա) դեղերի հետ զուգակցելիս բարձրանում է արյան ճնշման կտրուկ անկման (հիպոտենզիա) կամ երիկամների գործունեության ընկճման ռիսկը:
 • Ոչ ստերոիդ հակաբորբոքային դեղերը (ՈՍՀԿԲ, օրինակ՝ Իբուպրոֆեն, Ինդոմեթացին և այլն) կարող են թուլացնել Ֆուրոսեմիդի արյան ճնշումը նվազեցնող ազդեցությունը:

Ֆուրոսեմիդը նաև կարող է փոխազդել հետևյալ դեղերի հետ՝

 • Ցիսպլատին
 • Ցիկլոսպորին
 • Մեթոտերքսատ
 • Ֆենիտոին
 • հակաբիոտիկներ
 • սրտի դեղեր
 • լուծողականներ
 • ստերոիդներ:

Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե դուք ընդունում եք վիտամիններ կամ հավելումներ:

Հղիություն և կրծքով կերակրում

 • Հղիության ընթացքում Ֆուրոսեմի կարող է օգտագործվել միայն այն դեպքում, երբ ակնկալվող օգուտը գերակշռում է պտղի վրա դրսևորած հնարավոր բացասական ազդեցությունների ռիսկը:
 • Ֆուրոսեմիդն արտազատվում է կրծքի կաթի մեջ, ուստի կրծքով կերակրող կանայք պետք է խուսափեն այս դեղն օգտագործելուց, եթե բժիշկն այլ բան չի հրահանգավորել:

Դեղաչափեր

 • Այտուցը բուժելիս Ֆուրոսեմիդի սովորական մեկնարկային դեղաչափը չափահասների համար 20-80 մգ է, որը տրվում է միանվագ: Նույն դեղաչափը կարող է կրկնվել 6-8 ժամ անց: Դեղաչափը կարող է 6-8 ժամը մեկ բարձրացվել 20-40 մգ-ով՝ մինչև ցանկալի արդյունք ստանալը:
 • Արդյունավետ (բուժական) դեղաչափը կարող է տրվել օրական մեկ կամ երկու անգամյա ընդունմամբ:
 • Որոշ պացիենտների մոտ ցանկալի արդյունք կարող է ստացվել օրական ընդհանուր 600 մգ դեղաչափ ընդունելիս:
 • Երեխաների համար Ֆուրոսեմիդի մեկնարկային օրալ (խմելու ձևով) դեղաչափը 2 մգ/կգ է։ Այս դեղաչափը կարող է յուրաքանչյուր 6 ժամը մեկ բարձրացվել 1-2 մգ/կգ-ով՝ մինչև ցանկալի արդյունք ստանալը: Երեխաներին խորհուրդ չի տրվում նշանակել ավելի շատ Ֆուրոսեմիդ, քան օրական 6 մգ/կգ:
 • Բարձր արյան ճնշումը (հիպերտենզիա) բուժելիս Ֆուրոսեմիդը նշանակվում է 40 մգ-ից օրական 2 անգամ: Երբ հիպերտենզիայի բուժմանն ավելացվում է Ֆուրոսեմիդ, ճնշում իջեցնող մյուս դեղերի դեղաչափերը պետք է առնվազն կեսովկրճատվեն:

Դեղաձևեր և պահպանում

Դեղաձևեր

 • Հաբեր՝ 20, 40 և 80 մգ:
 • Խմելու հեղուկ՝ 10 մգ/մլ և 8 մգ/մլ :
 • Ներարկման լուծույթ՝ 10 մգ/մլ:

Պահպանում

 • Ֆուրոսեմիդը պետք է պահպանել սենյակային ջերմաստիճանային պայմաններում, անլուսաթափանց տուփում:

Ամփոփում

Ֆուրոսեմիդը միզամուղ դեղամիջոց է, որը բժիշկները նշանակում են օրգանիզմում հեղուկի ավելցուկային կուտակումը կամ ցիռոզի, քրոնիկ երիկամային անբավարարության, սիտային անբավարարության կամ երիկամների ախտահարման ժամանակ առաջացող այտուցները բուժելու համար:

Մինչև դեղն ընդունելը հարկավոր է մանրամասն տեղեկանալ և ձեր բժշկի հետ քննարկել ցուցումների և հակացուցումների, կողմնակի ազդեցությունների, այլ դեղերի հետ փոխազդեցության, նախազգուշացումների, հղիության և կրծքով կերակրելու ընթացքում օգտագործման հարցերի մասին:

Ձեզ ներկայացված է մասնագիտական բնույթի նյութ: Հոդվածն ունի նաև ընդհանուր տեղեկատվական նշանակություն, սակայն, եթե դուք բժիշկ չեք, խիստ ցանկալի է դեղ ընդունելու վերաբերյալ որոշումներ կայացնել միայն ձեր բժշկի հետ միասին