Skip to main content

Շաքարը չի բարձրացնում կենսաուժը և կարող է խորացնել հոգնածության զգացումը - Բժշկագիտական լրահոս

Հետազոտողները պարզել են, որ շաքարի օգտագործումը չի բարելավում մարդկանց աշխատունակությունը, այլ հակառակը, կարող է ուժեղացնել հոգնածության զգացումը:

Նման եզրահանգման են եկել Բեռլինի Համբոլդի համալսարանի գիտնականները՝ վերլուծելով շուրջ 1300 չափահասներ ընգրկող 31 հրապարակված հետազոտությունների արդյունքները:

Նրանց նպատակը եղել է տրամադրության տարբեր ոլորտների, ներառյալ՝ զայրույթի, զգոնության, ընկճվածության և հոգնածության զգացումների վրա շաքարի ընդհանուր ազդեցության ուսումնասիրումը:

Հետազոտողները քննության են վերցրել նաև այն հանգամանքը, թե որ գործոնները, ինչպիսիք են շաքարի քանակը և տեսակը, կարող են ազդել մարդկանց տրամադրության վրա և արդյոք մարդկանց հոգեկան կամ ֆիզիկական գործունեությունն այդ գործոններից կախված կարող են փոփոխվել:

Հետազոտության արդյունքները վկայել են այն մասին, որ՝

  • անկախ օգտագործված քանակից, շաքարը մարդու տրամադրության վրա որևէ էական ազդեցություն չի թողնում.
  • շաքար օգտագործելուց հետո մարդիկ դառնում են ավելի թույլ և ավելի պակաս զգոն, քան նրանք, ովքեր շաքար չեն օգտագործել.
  • ոչ հազվադեպ հնչող այն կարծիքը կամ գովազդվող այն միտքը, թե իբր շաքարի չափավոր մեծ քանակների օգտագործումը կարող է բարձրացնել մարդու կենսաուժը, ընդամենը միֆ են և իրականության հետ որևէ կապ չունեն:

Այս հետազոտության արդյունքները, փաստորեն, ժխտում են շաքարով հարուստ «էներգետիկ» ըմպելիքների բարերար ազդեցությունը մարդկանց տրամադրության բարելավման և աշխատունակության վրա:

Առաջարկում ենք նաև ընթերցել այն մասին, թե ինչպե՞ս կարելի է կրճատել սննդի հետ ընդունվող շաքարի քանակը և ի՞նչ առողջական բարերար ազդեցություն ունի այն:

Սկզբնաղբյուր

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 05-04-2019
Վերջին վերանայում՝ 04-03-2023