Ի՞նչ է AUDIT հարցումը

Ձեզ է ներկայացվում ավելի ընդլայնված AUDIT հարցումը (Alcohol Use Disorders Identification Test-ի հապավումն է) , քան CAGE հարցումն է։ Այս հարցաթերթիկը մշակվել է Առողջապահության համաշարխարհային կազմակերպության[1] կողմից՝ որպես ալկոհոլի վնասակար և վտանգավոր օգտագործման վաղ նշանների հայտնաբերման և մեղմից մինչև չափավոր կախվածության առկայությունը հաստատելու գործիք[2]։

  • Սկսեք АUDIT հարցումը, ասելով՝ «Այժմ ես պատրաստվում եմ ձեզ տալ որոշ հարցեր, որոնք վերաբերում են վերջին մեկ տարվա ընթացքում ձեր կողմից ալկոհոլային (ոգելից) խմիչքների օգտագործմանը»։
  • Կարդացեք՝ ներկայացրեք բոլոր պատասխանները։ Խնդրեք հարցերին պատասխանել հնարավորինս անսխալ։
  • Բացատրեք, թե ինչ է նշանակում ալկոհոլի «չափաբաժինը»՝ ըստ տվյալ շրջանում լայնորերն օգտագործվող ալկոհոլի տեսակների (գարեջուր, գինի, օղի և այլ օրինակներ)։
  • Ընտրեք ճիշտ պատասխանն ըստ ալկոհոլի «ստանդարտ չափաբաժինների» և դրա համապատասխան միավորը [1]։
Ալկոհոլով պայմանավորված հիվանդությունների հայտնաբերման թեսթ. Հարցման տարբերակ
Ընթերցեք հարցերն այնպես, ինչպես գրված են։
1. Որքա՞ն հաճախ եք դուք խմում ալկոհոլ պարունակող խմիչքներ։
Հարցազրուցավարը կարող է անցնել 9-րդ հարցին, եթե 1-ին հարցի պատասխանը եղել է «երբեք»-ը կամ 1-ին և 2-րդ հարցերեով ստացվել է 0 միավոր:
2. Առիթի դեպքում սովորաբար ի՞նչ քանակի ալկոհոլ եք օգտագործում։
3. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ եք դուք օգտագործել 6 կամ ավելի շատ (եթե կին եք) կամ 6 կամ ավելի շատ (եթե տղամարդ եք) չափաբաժին ալկոհոլ։
AUDIT-C = /12
(շարունակեք և ավարտեք բոլոր հարցերը, եթե ստացվել է 3 կամ ավելի բարձր միավոր։
4. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ եք դուք հասկացել, որ խմելը սկսելիս չեք կարողանում կանգ առնել։
5. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ եք դուք հասկացել, որ խմելու պատճառով չեք կարողացել անել մի բան, ինչը նորմալ ժամանակ կարողանում էիք։
6. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ եք դուք մեծ քանակով ալկոհոլ օգտագործած օրվա մյուս առավոտյան ալկոհոլային խմիչք օգտագործելու կարիք ունեցել։
7. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում որքա՞ն հաճախ եք դուք ալկոհոլ օգտագործելուց հետո ունեցել զղջման կամ մեղքի զգացում։
8. Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ինչքա՞ն հաճախ եք դուք անկարող եղել հիշելու մեծ քանակով ալկոհոլ օգտագործելու երեկոյի դեպքերը կամ իրադարձությունները։
9. Եղե՞լ է երբևէ, որ ձեր խմելու հետևանքով դուք կամ մեկ այլ անձ վնասվածք ստանաք։
10. Եղե՞լ է երբևէ, որ ձեր բարեկամը կամ ընկերը կամ բժիշկը կամ մեկ այլ բուժաշխատող անհանգստացած լինեն ձեր խմելով կամ խորհուրդ տան, որպեսզի կրճատեք խմիչքի չափը։
Ալկոհոլով պայմանավորված հիվանդությունների հայտնաբերման թեսթի (AUDIT) միավորների թիվը = /40
8 և ավելի բարձր միավոր ստանալը վկայում է ալկոհոլի վնասակար կամ վտանգավոր օգտագործման մասին։

Այս հաշվիչը ստեղծվել է որոշ հեղինակների մշակած հարցաթերթիկների հիման վրա. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG; The Alcohol Use Disorders Identification Test, Guidelines for Use in Primary Care, Second Edition, Department of Mental Health and Substance Dependence, World Health Organization, CH-1211 Geneva 27, Switzerland. ©World Health Organization 2001, reproduced here with permission։

AUDIT-ը փորձարկվել է ալկոհոլ օգտագործող 913 անձանց շրջանում և ≥8/40 սահմանակետով դրսևորել 92% զգայունություն և 94% սպեցիֆիկություն[2]։

AUDIT-C (կրճատված տարբերակ)

AUDIT-C-ն վերոնշյալ հարցման կրճատված տարբերակն է, որը ներառում է միայն առաջին 3 հարցերը[3, 4]։ ≥4 սահմանակետի պայմաններում Audit-C հարցաթերթիկը դրսևորում է ալկոհոլի ակտիվ չարաշահումը հայտնաբերելու 86%-ոց զգայունություն, ինչը ալկոհոլի ծանր չարաշահման կամ կախվածության պայմաններում հասնում է 90%-ոց սպեցիֆիկության։≥3 սահամանակետի դեպքում AUDIT-C-ը թույլ է տալիս նույնականացնել ակտիվ ալկոհոլ չարաշահողների կամ կախվածությամբ անձանց 90%-ին և ծանր չարաշահողների 98%-ին (սպեցիֆիկությունն ընկնում է մինչև 60%, իսկ կեղծ-դրական գործակիցը՝ 40%) [3]։

Լրացուցիչ նյութեր եվ աղբյուրներ

  1. Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB, Monteiro MG; The Alcohol Use Disorders Identification Test, Guidelines for Use in Primary Care, Second Edition, Department of Mental Health and Substance Dependence, World Health Organization.
  2. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, et al; Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption--II. Addiction. 1993 Jun 88(6):791-804.
  3. Bush K, Kivlahan DR, McDonell MB, et al; The AUDIT alcohol consumption questions (AUDIT-C): an effective brief screening test for problem drinking. Ambulatory Care Quality Improvement Project (ACQUIP). Alcohol Use Disorders Identification Test. Arch Intern Med. 1998 Sep 14 158(16):1789-95.
  4. Bradley KA, DeBenedetti AF, Volk RJ, et al; AUDIT-C as a brief screen for alcohol misuse in primary care. Alcohol Clin Exp Res. 2007 Jul 31(7):1208-17. Epub 2007 Apr 19.