Skip to main content

Հետանցքային ցավ - Ախտանիշներ

Հետանցքի շրջանի ցավը տարածված գանգատ է և ներառում է հետանցքի կամ ուղիղ աղիքի ներսում կամ շուրջը տեղակայված ցավերը կամ անհարմարության զգացումը (դիսկոմֆորտ):

Ի՞նչ է հետանցքային ցավը

Թեև հետանցքային (անալ) ցավերի աատճառների մեծ մասը բարորակ է, ցավն ինքնին կարող է լինել ուժեղ և անհանգստացնող, քանի որ այդ շրջանը հարուստ է ցավազգաց նյարդային վերջավորություններով:

Հետանցքի շրջանի ցավեր առաջացնող բազմաթիվ հիվանդություններ ընթանում են նաև ուղիղաղիքային արյունահոսությամբ, որն այնքան վտանգավոր չէ, որքան որ կարող է ընկալվել:

Հետանցքի շրջանի ցավերի պատճառները հեշտությամբ կարող են ախտորոշվել: Բուժումը սովորաբար ներառում է դեղատոմսի չպահանջող ցավազրկողներ և ջրային վաննաներ:

Հետանցքային ցավի պատճառները

Հետանցքային ցավի պատճառները բազմաթիվ են: Դրանցից են՝

 • հետանցքի ճաք՝ հետանցքային խողովակի լորձաթաղանթի փոքր պատռվածք)
 • հետանցքի շրջանի քոր (pruritus ani)
 • հետանցքային (անալ) սեռական հարաբերություն
 • հետանցք-ուղիղաղիքային (անոռեկտալ) խուղակ՝ հետանցքի կամ ուղիղ աղիքի և հետանցքին հարակից մաշկի միջև ախտաբանական խողովակ
 • կոկցիդինիա կամ կոկցիգոդինիա (պոչուկային ցավ)
 • փորկապություն
 • փորլուծություն, որն առաջացնում է հետանցքի գրգռում
 • կղանքի պնդացում, երբ փորկապության պատճառով ուղիղ աղիքում կուտակված կղանքը պնդանում կամ «քարանում» է՝ կղազատելիս առաջացնելով լորձաթաղանթի վնասում
 • թութք կամ հեմորոյ՝ հետանցքի կամ ուղիղ աղիքի ներսում երակների այտուց և բորբոքում
 • թրոմբոզված թութք՝ թութքի բարդություն, երբ այտուցված երակներում առաջանում է արյան մակարդուկ
 • այսպես կոչված Levator ani համախտանիշ, որը առաջացնում է հետանցքը շրջապատող մկանների կծկանք (սպազմ)
 • շեքային աբսցես, երբ հետանցքը շրջապատող խոր հյուսվածքներում զարգանում է թարախակույտ
 • շեքային հեմատոմա, որը երբեմն կոչվում է արտաքին թութք և իրենից ներկայացնում է շեքի հյուսվածքներում կուտակված արյուն՝ առաջացած երակի պատռվածքից
 • այսպես կոչված proctalgia fugax՝ ուղիղ աղիքի մկանների կծկանք (սպազմ)
 • պրոկտիտ՝ ուղիղ աղիքի լորձաթաղանթի բորբոքում
 • աղիների քրոնիկ բորբոքային հիվանդություն, ինչպիսիք են Կրոնի հիվանդություն և խոցային կոլիտ
 • ուղիղաղիքային միայնակ խոցային համախտանիշ (ուղիղ աղիքի պատի խոց)
 • վնասվածք
 • խոցային պրոկտիտ
 • հետանցքային քաղցկեղ:

Ե՞րբ այցելել բժշկին

Առանց հետաձգելու դիմեք բուժօգնության, եթե՝

 • ի հայտ է եկել զգալի քանակով, առատ կամ չդադարող ուղիղաղիքային արյունահոսություն, հատկապես, եթե ուղեկցվում է գլխապտույտով և ուշաթափության նմանվող կտրուկ թուլությամբ
 • հետանցքային ցավը խիստ ուժեղ է, ճառագայթվում է այլ շրջաններ կամ ուղեկցվում է ջերմությամբ, դողով, սարսուռով կամ հետանցքային արտադրությամբ:

Մյուս բոլոր դեպքերում այցելեք բժշկին, որպեսզի պարզվի ձեր գանգատի պատճառը և հնարավորինս շուտ սկսվի բուժումը:

Ինքնօգնության հմտություններ

Հետանցքային ցավի պատճառից կախված, կան որոշ միջոցներ, որոնք կարող են օգնել տնային պայմաններում ձեր գանգատների մեղմացմանը՝ մինչև այցելեք ձեր բժշկին:

 • Սննդակարգում ավելացրեք մրգերը, բանջարեղենները, հացահատիկային մթերքները, եղեք ֆիզիկապես ակտիվ, անհրաժեշտության դեպքում ընդունեք կղանքը թուլացնող միջոցներ:
 • Հետանցքի շրջանը դրեք տաք ջրով վաննա, որը թուլացնում է հետանցքային մկանների սպազմը և մեղմացնում թութքին կամ ճաքին ուղեկցող ցավերը (կարելի է կրկնել օրական մի քանի անգամ):
 • Օգտագործեք առանց դեղատոմսի վաճառվող թութքի կամ հիդրոկորտիզոնային նրբաքսուքներ (կրեմներ):
 • Ուժեղ ցավերի դեպքում ընդունեք սովորական ցավազրկողներ, օրինակ՝ Ացետամինոֆեն (Պարացետամոլ) կամ Իբուպրոֆեն:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 20-02-2021
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024