Դեղնուկ
Դեղնուկ

Դեղնուկը ձեր մաշկի, աչքերի սպիտակենու և օրգանիզմի հեղուկների դեղնավուն դառնալն է։

Շնչարգելություն կամ դժվարաշնչություն (դիսպնոէ)
Շնչարգելություն կամ դժվարաշնչություն (դիսպնոէ)
Վերջույթի թմրածություն (պարեսթեզիա)
Վերջույթի թմրածություն (պարեսթեզիա)