Skip to main content

Բարորակ ուռուցքներ - Նորագոյացություններ

Ուռուցքները կամ նորագոյացություններն ոչ նորմալ գերաճեր են, որոնք առաջանում են բջիջների արագացած աճի պատճառով։

Դրանք կարող են լինել բարորակ կամ չարորարկ (քաղցկեղ)։

Բարորակ ուռուցքները քաղցկեղային չեն և առաջանում ու աճում են միայն մեկ տեղամասում։ Դրանք չեն կարող տարածվել կամ ներաճել դեպի օրգանիզմի այլ շրջաններ։

Բարորակ ուռուցքները դառնում են վտանգավոր, երբ առաջանում են կենսականորեն կարևոր օրգաններում, օրինակ՝ գլխուղեղ, խոշոր արյունատար անոթներ կամ նյարդեր։

Բարորակ ուռուցքների պատճառները

Հաճախ բարորակ ուռուցքի պատճառը մնում է անհայտ։ Սակայն ուռուցքի աճը կարող է կապված լինել հետևյալ գործոնների հետ՝

  • շրջակա միջավայրի վնասակար ազդակներ, օրինակ՝ ճառագայթում
  • ժառանգականություն
  • սննդակարգ
  • սթրես
  • վնասվածք կամ տրավմա
  • բորբոքում կամ վարակ։

Բարորակ ուռուցքների հիմնական տեսակները

Կան օրգանիզմի տարբեր հյուսվածքներից առաջացող բարորակ ուռուցքների տարբեր տեսակներ։

Ադենոմաներ

Ադենոմաները գեղձերի կամ գեղձանման կառուցվածքների էպիթելային հյուսվածքներից սկսվող բարորակ ուռուցքներ են։ Էպիթելը հյուսվածքային բարակ շերտ է, որը ծածկում է օրգանները, գեղձերը և այլ կառուցվածքները։ Ադենոմայի տարածված տեսակ է հաստաղիքային պոլիպը։ Ադենոմաները կարող են աճել նաև լյարդում, մակերիկամներում, հիպոֆիզում կամ վահանաձև գեղձում։

Անհրաժեշտության դեպքում ադենոմաները կարող են հեռացվել վիրահատական ճանապարհով։ Թեև ոչ հաճախ, սակայն ուռուցքի այս ձևը կարող է չարորականալ (10 ադենոմայից միայն 1-ը)։

Ֆիբրոմաներ

Ֆիբրոմաները կամ ֆիբրոիդները շարակցական հյուսվածքից սկսվող ուռուցքներ են, որոնք կարող են աճել ցանկացած օրգանում, թեև ավելի հաճախ հանդիպում են արգանդում։ Քաղցկեղային չլինելով հանդերձ, արգանդի միոմաները կարող են առաջացնել առատ հեշտոցային արյունահոսություն, միզապարկի խնդիրներ, փոքր կոնքի ցավեր կամ հարակից օրգանների ճնշվածություն։

Ֆիբրոիդ ուռուցքի մեկ այլ տեսակ է դեսմոիդ ուռուցքը, որը կարող է ներաճել հարակից հյուսվածքների մեջ և առաջացնել խնդիրներ։

Խնդրահարույց լինելու պատճառով ֆիբրոիդ հյուսվածքի ուռուցքները սովորաբար վիրահատությամբ հեռացվում են։

Հեմանգիոմաներ

Հեմանգիոմաները մաշկի կամ ներքին օրգանների արյունատար անոթներից աճող ուռուցքներ են։

Հաճախ գլխի, պարանոցի կամ իրանի վրա հայտնվող խալերը սովորաբար հեմանգիոմաներ են։ Խալերը կարող են լինել կարմիր կամ կապտավուն երանգավորմամբ։ Դրանց մեծ մասն ինքնուրույն անհետանում է։ Բուժման կարիք ունեն այն խալերը, որոնք կարող են ազդել տեսողության, լսողության կամ սննդի ընդունման վրա։ Նման դեպքերում նշանակում են կորտիկոստերոիդներ կամ այլ դեղեր։

Լիպոմաներ

Լիպոմաները ճարպային բջիջներից ծագող ուռուցքներն են։ Դրանք չափահասների մոտ ամենահաճախ հանդիպող բարորակ ուռուցքներն են, որոնք սովորաբար աճում են պարանոցին, ուսերին, մեջքին կամ ձեռքերին։ Լիպոմաները սովորաբար աճում են դանդաղ, շոշափելիս փափուկ են, կլորավուն և շարժուն։ Կարող են հանդիպել ընտանիքներում և երբեմն առաջանալ վնասվածքից հետո։ Լիպոմաների բուժման կարիքն առաջացնում է, եթե դառնում են ցավոտ կամ սկսում են արագորեն աճել։ Բուժումը ներառում է կորտիկոստերոիդների ներարկումները կամ վիրահատական հեռացումը (լիպոսակցիա):

Ճարպային բարորակ ուռուցքների մյուս երկու տեսակներն են լիպոբլաստոմաները, որոնք հանդիպում են փոքր երեխաների մոտ և հիբերնոմաները։

Մենինգոմաներ

Մենինգոմաները գլխուղեղը և ողնուղեղը շրջապատող մենինգեալ թաղանթից առաջացող ուռուցքներ են։ 10 մենինգիոմայից 9-ը բարորակ է։ Դրանց մեծ մասն աճում է դանդաղ, մյուսներն՝ ավելի արագ։ Մենինգիոմայի բուժումը կախված է տեղակայումից և առաջացրած ախտանիշներից։ Մենինգիոմայի ախտանիշները կարող են ներառել գլխացավերը և միակողմանի թուլությունը, ցնցումները, անձի խանգարումները և տեսողության խնդիրները։ Եթե ծագում է վիրահատական բուժման անհրաժեշտություն, դրա հաջող արդյունքը կախված է հիվանդի տարիքից, ուռուցքի տեղակայումից և մի շարք այլ գործոններից։ Ճառագայթային թերապիա կարող է նշանակվել ոչ վիրահատելի մենինգիոմաների դեպքում։

Միոմաներ

Միոմաները մկաններից ծագող ուռուցքներ են։

Լեյոմիոմաներն աճում են հարթ մկաններից, որոնք առկա են ներքին օրգաններում, օրինակ՝ ստամոքսում և արգանդում։ Դրանք կարող են առաջանալ նաև արյունատար անոթների պատերից։ Արգանդի պատի հաստության մեջ տեղակայված լեյոմիոմաներին հաճախ անվանում են ֆիբրոիդներ։

Կմախքային մկաններից սկսվող հազվադեպ հանդիպող ուռուցքի տեսակ է ռաբդոմիոման։ Այս ուռուցքների դեպքում սովորաբար ընտրվում է սպասողական տակտիկա։ Հակառակ դեպքում դրանք փոքրացվում են դեղերով կամ հեռացվում վիրահատական ճանապարհով։

Գորտնուկներ (նևուս)

Գորտնուկները մաշկային գերաճեր են։ Ըստ գույնի կարող են լինել սկսած վարդագույնից մինչև սև։ Գորտնուկները սովորաբար առաջանում են մինչև 40 տարեկանը։ Սովորական գորտնուկներից տարբերվող տեսակները՝ դիսպլաստիկ նևուսները կարող են վերափոխվել մաշկի քաղցկեղի (մելանոմա), այդ իսկ պատճառով, եթե դուք հայտնաբերում եք, որ ձեր մաշկին առկա գորտնուկը փոխել է իր ձևը, գույնը կամ աճի բնույթը, դարձել է ոչ հստակ եզրերով, այցելեք ձեր բժշկին։

Նևրոմաներ

Նևրոմաները նյարդերից ծագող ուռուցքներ են։ Դրանց երկու առանձին տեսակներ են նևրոֆիբրոմաները և շվանոմաները։ Նևրոմաները կարող են հանդիպել գրեթե բոլոր այն տեղերում, որտեղ առկա են նյարդաթելեր։ Դրանք ավելի հաճախ հանդիպում են ժառականգական բնույթի նեյրոֆիբորմատոզով հիվանդների մոտ։ Բուժման ամենահաճախ կիրառվող տարբերակը վիրահատությունն է։

Օստեոխոնդրոմաներ

Օստեոխոնդրոմաները ոսկրերի բարորակ ուռուցքների ամենահաճախ հանդիպող տեսակներն են։ Այս ուռուցքները սովորաբար հայտնվում են որպես հոդերին հարակից ոսկրային գերաճեր (ծնկան, բազկային)։ Օստեոխոնդրոմաների ժամանակ ընտրվում է սպասողական մոտեցում և աճը հսկվում է ռենտգենով։ Վիրահատական բուժման կարիք առաջանում է, երբ ուռուցքը պատճառում է ցավ կամ ճնշում է մոտակա անոթները կամ նյարդերը։

Պապիլոմաներ

Պապիլոմաները էպիթելային հյուսվածքի երկարավուն գերաճեր են, որոնք կարող են լինել ինչպես բարորակ, այնպես էլ չարորակ բնույթի։ Պապիլոմաները կարող են աճել մաշկի, արգանդի պարանոցի, կրծքագեղձերի ծորանների կամ կոպերի ներսային լորձաթաղանթի վրա։ Ուռուցքի այս տեսակի առաջացման մեջ հաստատված է մարդու պապիլոմավիրուսի (HPV) դերը։ Պապիլոմաների որոշ տեսակներ կարող են ինքնուրույն վերանալ։ Որոշ դեպքերում ընտրվում է վիրահատական բուժումը՝ խուսափելու հնարավոր չարորակացումից։

Բարորակ ուռուցքների բուժումը

Դեպքերի մեծ մասում բարորակ ուռուցքները որևէ բուժում չեն պահանջում։ Նման դեպքերում բժիշկները սովորաբար ընտրում են սպասողական տակտիկա և հսկում ուռուցքի հնարավոր աճը և բարդությունների առկայությունը։

Սակայն բուժման անհրաժեշտություն կարող է ծագել, եթե ուռուցքն առաջացնում է լուրջ անհանգստացնող ախտանիշներ։ Նման դեպքերում բարորակ ուռուցքների բուժումը սովորաբար վիրահատական է, որի նպատակն ուռուցքը հեռացնելն է՝ առանց հարակից հյուսվածքները լուրջ վնասելու։ Մեկ անգամ լիարժեք հեռացվելով, ուռուցքները սովորաբար կրկին չեն աճում։

Բարորակ ուռուցքների որոշ տեսակների բուժումը կարող է ներառել դեղերի նշանակումը կամ ճառագայթային թերապիան։ Նման իրավիճակ կարող է առաջանալ նաև այն դեպքում, երբ ուռուցքի տեղակայումը վիրահատությունը դարձնում է անհնար։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024