Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)
Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)

Գրեյվսի հիվանդությունն իմունային համակարգի խանգարում է, որն առաջացնում է վահանաձև գեղձի հորմոնների գերարտադրություն (թիրեոտոքսիկոզ կամ հիպերթիրեոզ):

Օրթոստատիկ (դիրքային) հիպոտենզիա
Օրթոստատիկ (դիրքային) հիպոտենզիա
Էսենցիալ տրեմոր
Էսենցիալ տրեմոր