Ադենոիդներ
Ադենոիդներ

Ադենոիդները փափուկ հյուսվածքներից կազմված փոքր գոյացություններ են, որոնք տեղակայված են երեխաների քթի խոռոչի ետևում:

Գինգիվիտ (լնդաբորբ)
Գինգիվիտ (լնդաբորբ)
Նյարդացավ
Նյարդացավ