Գլաուկոմա
Գլաուկոմա

Գալուկոման աչքի տարածված խնդիր է, որն առաջացնում է տեսողության կորուստ, իսկ չբուժվելու դեպքում՝ կուրություն:

Բերանի վերքեր և խոցեր
Ամառային մաշկացան
Ամառային մաշկացան