Հեռատեսություն (հիպերոպիա)
Հեռատեսություն (հիպերոպիա)

​Հեռատեսությունը կամ հիպերոպիան տեսողության տարածված խանգարում է, որը կարող է դժվարությամբ հայտնաբերվել:

Ադենոիդներ
Բերանի վերքեր և խոցեր
Բերանի վերքեր և խոցեր