Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն

Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություն

Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությունը ամենատարբեր ցուցումներով լայնորեն նշանակվող ռենտգենյան պատկերման հետազոտություն է, որի նպատակը կրծքավանդակի օրգանների կառուցվածքը գնահատելն է:

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությունը անվանում են նաև «կրծքավանդակի օրգանների ռենտգեն» կամ ավելի կարճ՝ «կրծքավանդակի ռենտգեն»:

Ի՞նչն են հետազոտում

Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությունը թույլ է տալիս ստանալ կրծքավանդակում պարփակված ձեր սրտի, թոքերի, շնչուղիների, արյունատար անոթների, ինչպես նաև կրծքավանդակի ոսկրերի և կրծքային ողնաշարի ռենտգեն պատկերը: Այս հետազոտությունը նաև թույլ է տալիս հայտնաբերել թոքերը շրջապատող հեղուկը (հիդրոթորաքս) կամ օդը (պնևմոթորաքս):

Եթե դուք այցելում եք ձեր բժշկին կամ անհետաձգելի բաժանմունք կրծքավանդակային ցավերով, նույն շրջանի վնասվածքով կամ շնչարգելությամբ, որպես օրենք, ձեզ նշանակում են կրծքավանդակի ռենտգեն: Ռենտգեն պատկերն օգնում է ձեր բժշկին որոշելու, թե արդյոք դուք ունեք սրտային խնդիր, թոքի կոլապս, թոքաբորբ (պնևմոնիա), կոտրված կողեր, էմֆիզեմա, թոքի քաղցկեղ կամ որևէ այլ հիվանդություն:

Որոշակի իրավիճակներում բժիշկը կարող է նշանակել կրկնակի ռենտգեն հետազոտություններ, որպեսզի վերահսկի, թե արդյոք ժամանակի ընթացքում առողջական խնդիրը բարելավվում, թե՞ վատթարանում է:

Ինչո՞ւ է այս հետազոտությունը նշանակվում

Կրծքավանդակի ռենտգենը լայնորեն նշանակվող հետազոտություն է: Սրտային կամ թոքային հիվանդություն կասկածելիս կրծքավանդակի ռենտգենը հաճախ բժշկի կողմից նշանակվող առաջին հետազոտություններից մեկն է: Այն կարող է նշանակվել նաև ստուգելու, թե ինչպես է ձեր օրգանիզմը պատասխանում բուժմանը:

Կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությունը կարող է հայտնաբերել ձեր օրգանիզմում ընթացող տարբեր ախտաբանական խնդիրներ, որոնցից առավել կարևորները ներկայացված են ստորև:

  • Թոքային հիվանդություններ. կրծքավանդակի ռենտգենը կարող է հայտնաբերել թոքի քաղցկեղը, վարակը (թոքաբորբ) կամ պլևրալ տարածությունում կուտակված օդը (պնևմոթորաքս, որը կարող է բերել թոքի կոլապսի): Ռենտգենը նաև կարող է օգնել քրոնիկ թոքային հիվանդությունների կամ դրանց բարդությունների ախտորոշմանը՝ էմֆիզեմա, կիստոզ ֆիբրոզ (մուկովիսցեդոզ) և այլն:
  • Սրտի հետ կապված թոքային խնդիրներ. կրծքավանդակի ռենտգենը կարող է ցույց տալ սրտային խնդրի հետ կապված թոքային փոփոխությունները կամ խնդիրները: Օրինակ, կանգային սրտային անբավարարության պատճառով թոքերում կարող է կուտակվել հեղուկ, որն էլ հայտնաբերվի ռենտգեն հետազոտությամբ։
  • Սրտի չափս և ուրվագիծ. սրտի չափսերի և ուրվագծի փոփոխությունը կարող է վկայել սրտային անբավարարության, սրտի շուրջը հեղուկի կուտակման (պերիկարդիտ) կամ սրտի փականային ախտահարման մասին:
  • Արյունատար անոթներ. սրտի հարակից խոշոր անոթները՝ աորտան և թոքային զարկերակները տեսանելի են ռենտգեն պատկերում, ուստի այս հետազոտությունը կարող է հայտնաբերել աորտայի անևրիզմաները, անոթային այլ խնդիրները կամ կանգային սրտային հիվանդությունը:
  • Կալցիումական կուտակումներ. կրծքավանդակի ռենտգենը կարող է հայտնաբերել ձեր սրտում կամ արյունատար անոթներում կալցիումական կուտակումների առկայությունը, որը վկայում է ճարպի և այլ նյութերի առկայության, սրտի կափույրների, պսակային զարկերակների, սրտամկանի կամ սիրտը պարփակող արտաքին թաղանթի (պերիկարդ) ախտահարման մասին: Թոքերում կալցիֆիկացված հանգույցների առկայությունը հաճախ վկայում է անցյալում տարած վարակի մասին:
  • Կոտրվածքներ. կրծքավանդակի ռենտգենը ցույց է տալիս կողերի կամ ողնաշարի կրծքային հատվածի կոտրվածքները:
  • Հետվիրահատական փոփոխություններ. կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտություններն օգտակար են կրծավանդակի օրգանների (սիրտ, թոքեր կամ կերակրափող) վիրահատությունից հետո վերականգնման ընթացքը վերահսկելիս: Բժիշկը կարող է նաև գնահատել վիրահատությամբ տեղադրված խողովակների դիրքը, օդի կամ հեղուկի կուտակումը և այլն:
  • Փեյսմեյքեր, դեֆիբրիլյատոր կամ կաթետեր. սրտային որոշ հիվանդությունների դեպքում սրտի հաճախականությունը և ռիթմը կառավարելու համար տեղադրվում են փեյսմեյքերներ (սրտի արհեստական ռիթմավար) և դեֆիբրիլյատորներ: Կաթետերները փոքր խողովակներ են, որոնք տեղադրվում են դեղեր ներմուծելու կամ դիալիզի համար: Նման միջամտություններից հետո սովորաբար նշանակվում է կրծքավանդակի ռենտգեն, որպեսզի ստուգվի տեղադրված սարքերի կամ կաթետերների ճիշտ տեղադրությունը և դիրքը:

Ռիսկեր

Դուք կարող եք անհանգստանալ կրծքավանդակի ռենտգենի ընթացքում ստացած ճառագայթային ազդեցությունից, հատկապես, եթե ստիպված եք այս հետազոտությունն անցնել կանոնավոր կերպով: Իրականում ռենտգեն հետազոտությամբ ստացած ճառագայթումը ցածր է՝ ավելի ցածր, քան արտաքին միջավայրում առկա բնական ճառագայթման աղբյուրներից ստացածը:

Թեև ռենտգեն հետազոտության օգուտները գերակշռում են հնարավոր ռիսկերը, կրկնակի հետազոտությունների ժամանակ ձեզ կտրամադրեն պաշտպանիչ գոգնոց:

Տեղեկացրեք ձեր բժշկին, եթե հղի եք կամ պատրաստվում եք հղիանալ: Հետազոտությունը կարող է անցկացվել այնպես, որ ձեր որովայնը պաշտպանվի հնարավոր ճառագայթումից:

Ինչպե՞ս նախապատրաստվել այս հետազոտությանը

Մինչև կրծքավանդակի ռենտգեն հետազոտությունը ռենտգենոլոգը կամ նրա օգնականը՝ ռենտգեն տեխնիկը ձեզ կառաջարկեն մերկացնել իրանի վերին շրջանը և հեռացնել արդուզարդի բոլոր պարագաները (վզնոցներ և այլն):

Ձեր արդյունքների մեկնաբանումը

Ռենտգեն հետազոտության արդյունքում ստացվում է սև-սպիտակ պատկեր (նկար), որի վրա տարբերակվում են առանձին օրգանների ուրվագծերը: Ճառագայթներն արգելափակող կառուցվածքները պատկերվում են սպիտակ, իսկ իրենց միջով ճառագայթների թափանցումը թույլատրողները՝ սև երանգավորմամբ:

Ռենտգեն պատկերի վրա ձեր ոսկրերը հստակ երևում են, քանի որ ունեն շատ խիտ կառուցվածք: Ձեր սիրտը նույնպես պատկերվում է ավելի բաց երանգավորմամբ: Օդով լցված թոքերը խիստ փոքր չափով են ճառագայթներն արգելափակում, ուստի պատկերվում են որպես ավելի մուգ դաշտեր:

Ռենտգենոլոգը (ճառագայթաբան), ով մասնագիտացել է ռենտգեն և այլ պատկերման հետազոտություններ անցկացնելու և արդյունքները մեկնաբանելու ոլորոտում, կվերլուծի ձեր կրծքավանդակի ռենտգեն պատկերը և կգրի համապատասխան եզրակացություն:

Հիշեք, որ դուք պետք է այդ եզրակացությունը ներկայացնեք ձեր այն բժշկին, ով նշանակել էր տվյալ հետազոտությունը:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 16-02-2021