Պնևմոթորաքս. ախտորոշում
Պնևմոթորաքս. ախտորոշում

Բժիշկը կարող է ստետոսկոպով ախտահարված կողմում գրանցել թուլացած շնչառություն:

Կարմրուկ. ախտորոշում
Կարմրուկ. ախտորոշում
Ստամոքսի քաղցկեղ. ախտորոշում
Ստամոքսի քաղցկեղ. ախտորոշում