Skip to main content

Պատճառներ - Պաղպաղակային գլխացավ

​Պաղպաղակային գլխացավերն առաջանում են գլուխը հանկարծակի խիստ սառը ջերմաստիճանային ազդեցությանը ենթարկելու կամ որևէ սառը բան քիմքով և ըմպանի ետնամասով շարժվելու պատճառով:

Օրինակներից են պաղպաղակն արագ ուտելը կամ սառեցված ըմպելիքներ կուլ տալը: Գիտնականները համոզված չեն, թե ինչպիսի հստակ մեխանիզմով է առաջանում նման գլխացավը:

Վարկածներից մեկն այն է, որ կտրուկ սառնությունը փոփոխում է նյարդային համակարգի արյան հոսքը՝ առաջացնելով կարճատև գլխացավ: Արյունատար անոթները նախ կծկվում են, որ կանխեն ջերմության կորուստը, որից հետո կրկին թուլանում են՝ ուժեղացնելով արյան հոսքը, և ջերմաստիճանի փոփոխությանը հարմարվելուց հետո գլխացավն անհետանում է:

Ռիսկի գործոններ

Պաղպաղակային գլխացավերը կարող են ի հայտ գալ յուրաքանչյուրի մոտ: Այնուամենայնիվ, որոշ մարդիկ կարող են այս տեսակի գլխացավերի նկատմամբ լինել ավելի խոցելի կամ ունենալ ավելի ուժեղ արտահայտված գլխացավեր, հատկապես, եթե առկա է միգրենների նկատմամբ հակում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 11-09-2021
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024