Skip to main content

Դիզուրիա - Ախտանիշներ

Դիզուրիան միզելու հետ կապված ցանկացած բնույթի ցավն է կամ անհարմարավետությունը:

Բոլոր տարիքի տղամարդկանց և կանանց մոտ կարող են միզելիս առաջանալ ցավեր, սակայն դիզուրիան ավելի հաճախ հանդիպում է կանանց շրջանում, որը կապված է նրանց շրջանում միզուղիների վարակի ավելի մեծ տարածվածությամբ:

Ի՞նչ է ցավոտ միզարձակումը

Դիզուրիան միզելիս ի հայտ եկող ցավերն են կամ անհարմարավետության զգացումը: Այն չի վերաբերվում միզելու հաճախականությանը (այն, թե ինչքան հաճախ եք միզում), թեև վերջինս հաճախ ուղեկցվում է ցավոտ միզարձակման հետ:

Ո՞ւմ մոտ կարող է միզելը դառնալ ցավոտ

Ցանկացած տարիքի տղամարդկանց կամ կանանց մոտ միզարձակումը կարող է ուղեկցվել ցավերի կամ տհաճ զգացողությունների առաջացմամբ, սակայն դիզուրիան ավելի հաճախ հանդիպում է կանանց մոտ: Ցավոտ միզարձակումն ավելի հաճախ կապված է միզուղիների վարակի հետ, որը կանանց մոտ ավելի տարածված է:

Միզելու հետ կապված ցավերին ավելի հակված են հետևյալ խմբերը՝

  • հղի կանայք
  • շաքարային դիաբետով տղամարդիկ կամ կանայք
  • միզապարկի որևէ հիվանդություն, օրինակ՝ միզապարկի բորբոքում (ցիստիտ) ունեցող տղամարդիկ և կանայք:

Ցավոտ միզարձակման պատճառները

Կանանց մոտ միզումը կարող է ցավոտ դառնալ հետևյալ դեպքերում՝

  • հեշտոցի վարակներ
  • միզուղիների վարակ
  • միզուկի (ուրեիտ) կամ հեշտոցի (վագինիտ) բորբոքում:

Բորբոքումը կարող է պատճառվել նաև սեռական հարաբերության, ներհեշտոցային լվացումների, օճառների, արոմատիզացված զուգարանի թղթերի, հակաբեղմնավորիչ սպունգների կամ սերմնասպան նյութերի (սպերմիցիդների) պատճառով, որոնք բոլորն էլ կարող են առաջացնել միզուկի գրգռվածություն:

female-urinary-tract-illustration.jpg

Տղամարդկանց մոտ ցավոտ միզարձակման պատճառներից են՝

  • միզուղիների վարակ
  • շագանակագեղձի հիվանդություններ
  • քաղցկեղ:
female-urinary-tract-illustration.jpg

Երկու սեռերի մոտ էլ ցավոտ միզելը կարող է լինել սեռական ճանապարհով փոխանցվող որևէ վարակի հետ կամ ի հայտ գալ որպես դեղերի կողմնակի ազդեցություն: Կոնքի շրջանի քաղցկեղների քիմիոթերապիան, ճառագայթային թերապիան կամ դեղորայքային բուժումը նույնպես կարող է բորբոքել միզապարկը և առաջացնել միզելիս ցավերի առաջացում:

Ցավոտ միզարձակման ախտանիշները

Հանդիսանալով ախտանիշ, դիզուրիան կարող է հանդես գալ միայնակ կամ, ավելի հաճախ, այլ ախտանիշների հետ միասին:

Միզարձակությանն ուղեկցող ցավի բնույթը տղամարդկանց և կանանց միջև կարող է տարբերվել, սակայն սովորաբար երկու սեռի մարդիկ էլ իրենց գանգատը նկարագրում են որպես այրող, ծակող բնույթի ցավեր կամ քորի զգացողություն:

Միզարձակման սկզբում ի հայտ եկող ցավը հաճախ միզուղիների վարակի նշան է: Միզելուց հետո առաջացող ցավը կարող կարող է վկայել միզապարկի կամ տղամարդկանց մոտ շագանակագեղձի խնդիրների մասին: Բազմաթիվ տղամարդկանց մոտ առնանդամում տեղակայված ցավը կարող է մնալ ինչպես միզելուց առաջ, այնպեսե էլ հետո:

Կանանց մոտ ախտանիշները կարող են լինել ներքին կամ արտաքին: Հեշտոցի շրջանի արտաքին ցավը կարող է պատճառվել գերզգայուն մաշկի գրգռվածությամբ կամ բորբոքումով, իսկ ներքին ցավը կարող է լինել միզուղիների վարակի ախտանիշ:

Ցավոտ միզարձակման ախտորոշումը

Միզելիս ցավեր նշող և՛ տղամարդիկ և՛ կանայք պետք է այցելեն իրենց բժշկին: Դիզուրիան կարող է լինել տարբեր հիվանդությունների կամ վիճակների ախտանիշներից մեկը, որը կարիք ունի բուժման:

Բժիշկը սովորաբար կարողանում է ախտորոշել ցավոտ միզարձակության պատճառը՝ լսելով ձեր գանգատները, դրանց առաջացման և զարգացման հետ կապված մանրամասները և գնահատելով մեզի թեստի արդյունքները: Օրինակ, մեզի մեջ արյան սպիտակ բջիջների առկայությունը (լեյկոցիտուրիա) կարող է վկայել միզուղիների բորբոքման մասին:

Բժիշկը կարող է նշանակել մեզի մանրէաբանական հետազոտություն (ցանքս), որի պատասխանը կարող է ստացվել մի քանի օրվա ընթացքում: Այս հետազոտությամբ կարող է հայտնաբերվել միզուղիների վարակ հարուցած բակտերիայի տեսակը, ինչպես նաև փորձարկել տարբեր հակաբիոտիկներ, որ ստուգի, թե դրանցից որը տվյալ բակտերիայի վրա կարող է դրսևորել ամենամեծ ազդեցությունը (կոչվում է հակաբիոտիկների զգայունության որոշման հետազոտություն):

Եթե, այնուամենայնիվ, մեզի մանրէաբանական հետազոտությամբ որևէ վարակ հնարավոր չի լինում հայտնաբերել, բժիշկը կարող է առաջարկել լրացուցիչ հետազոտություններ, որպեսզի ստուգի ձեր միզապարկը և, եթե տղամարդ եք, ապա նաև շագանակագեղձը:

Եթե դուք կին եք, ապա ձեր բժիշկը նաև կարող է առաջարկել հեշտոցի կամ միզուկի լորձաթաղանթից քսուքի մանրէաբանական հետազոտություն, դարձյալ՝ ուղղված վարակի հարուցիչ հայտնաբերելուն:

Նկատի ունեցեք նաև, որ դիզուրիայի պատճառը որոնելիս բժիշկը կարող է տալ հարցեր, որոնք վերաբերվում են ձեր սեռական կյանքին: Նույն կերպ, որևէ սեռավարակ կասկածելիս, բժիշկը կարող է առաջարկել լրացուցիչ թեստեր:

Ինչպե՞ս է բուժվում ցավոտ միզարձակումը

Միզելիս ցավերի բուժումը կախված է առաջացման պատճառից: Ուստի, նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ պատճառով է միզարձակումը դարձել ցավոտ՝ վարակ, բորբոքում, սննդային գործոններ, միզապարկի կամ տղամարդկանց մոտ շագանակագեղձի խնդիրներ և այլն:

Միզուղիների վարակները սովորաբար բուժվում են հակաբիոտիկներով: Եթե բորբոքման պատճառը մաշկային կամ այլ գրգռիչներ են, պետք է խուսափել դրանցից: Այլ դեպքերում, եթե դիզուրիայի պատճառը միզապարկի կամ տղամարդկանց մոտ՝ շագանակագեղձի խնդիրներն են, պետք է բուժել այդ հիվանդությունները կամ վիճակները:

Կան որոշ միջոցառումներ, որոնք կարող են մեղմացնել ցավոտ միզարձակության հետ կապված անհարմարության զգացումը: Դրանցից են՝ շատ ջուր խմելը, առանց դեղատոմսի միզելու հետ կապված ցավերը մեղմացնող միջոցները և ձեր բժշկի կողմից խորհուրդ տրվող այլ միջոցներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 08-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024