Skip to main content

Ծննդաբերության խթանում (դրդում) - Ծննդաբերություն

Լսե՞լ եք երբևէ ծննդաբերության խթանման մասին, որը նաև կոչվում է ծննդաբերության դրդում կամ ինդուկցիա: Իմացեք ծննդաբերության խթանման լավ պատճառների մասին և այն, թե ինչու դա ցուցված չէ բոլորին:

Բնությունը վերահսկում է ծննդաբերական գործընթացի մեծ մասը, բայց երբեմն առաջանում է կողմնակի օգնության անհրաժեշտություն: Բժիշկները կարող են որոշել, որ որոշ մարդկանց համար ավելի լավ է ծննդաբերել մինչև ծննդաբերության ինքնաբուխ մեկնարկը: Այդ ժամանակ նրանք կարող են առաջարկել ծննդաբերության խթանում (ինդուկցիա)։

Ինչո՞ւ կարող եմ ինդուկցիայի կարիք ունենալ

Ծննդաբերության ինդուկցիան, որը նաև կոչվում է ինդուկցված (խթանված) ծննդաբերություն, նախատեսում է արհեստականորեն արգանդի կծկանքներ հրահրելը՝ նախքան ծննդաբերությունն իր ընթացքով ինքնաբուխ կսկսվի: Այն երբեմն օգտագործվում է հեշտոցային ծննդաբերության համար: Ժամանակից շուտ ծննդաբերությունը խթանելու հիմնական պատճառը բժշկի հիմնավոր մտահոգությունն է, որ ունեք ձեր կամ ձեր երեխայի առողջության համար վտանգ ներկայացնող որևէ խնդիր կամ իրավիճակ:

Ձեր բժշկական թիմը կարող է առաջարկել ծննդաբերության խթանում, եթե ունեք հետևյալը:

 • Դիաբետ. սա կարող է լինել դիաբետ, որը առաջացել է հղիության ընթացքում և կոչվում է գեստացիոն դիաբետ կամ դիաբետ, որն ունեցել եք դեռևս հղիությունից առաջ: Դեղորայքով վերահսկվող դիաբետը լուրջ ցուցում է 39 շաբաթականում ծննդալուծման մասին մտածելու համար:
 • Բարձր արյան ճնշում, որը նույնպես կարող է զարգանալ հղիության ընթացքում կամ առկա լինել մինչև հղիանալը:
 • Առողջական խնդիրներ, ինչպիսիք են երիկամային հիվանդությունը, սրտային հիվանդությունը կամ գիրությունը:
 • Վարակ արգանդում, որը կարող է վնաս պատճառել ինչպես ձեր չծնված երեխային, այնպես էլ հենց ձեզ:
 • Գիրություն, երբ ձեր մարմնի զանգվածի ցուցանիշը (ՄԶՑ) 30 կամ ավելի բարձր է:

Ծննդաբերության խթանման այլ պատճառները ներառում են հետևյալը:

 • Ծննդաբերություն, որն ինքնուրույն չի սկսում երեխայի ծննդաբերության ժամկետից մեկ կամ երկու շաբաթ անց: Վերջին դաշտանի օրվանից հաշված 42 շաբաթական հղիությունը կոչվում է ժամկետանց:
 • Ծննդաբերություն, որը չի սկսվում պտղաջրերի գնալուց հետո: Սա կոչվում է պտղաթաղանթների (թաղանթների) վաղաժամ պատռվածք:
 • Չծնված երեխայի հետ կապված խնդիրներ, ինչպիսին է վատ աճը: Սա կոչվում է պտղի աճի սահմանափակում (ռեստրիկցիա):
 • Չծնված երեխայի շուրջ շատ քիչ պտղաջրերի (ամնիոտիկ հեղուկի) առկայություն: Սա կոչվում է սակավաջրություն (օլիգոհիդրամնիոս):
 • Ընկերքի (պլացենտայի) հետ կապված խնդիրներ, օրինակ՝ ընկերքի անջատում արգանդի ներքին պատից ծննդաբերությունից առաջ: Սա կոչվում է ընկերքի շերտազատում:

Կարո՞ղ եմ սպասել՝ մինչը ծննդաբերությունը սկսվի ինքնուրույն

Երբեմն ծննդաբերության խթանումը լավագույն ընտրությունն է: Դա ճիշտ է, երբ լուրջ մտահոգություն կա ձեր կամ ձեր երեխայի առողջության մասին: Ինդուկցիան նաև կարող է ցուցված լինել, եթե ծննդաբերության ժամկետից անցել է երկու շաբաթ:

Ինչո՞ւ է երկու շաբաթյա ժամկենտանց հղիությունը մտահոգիչ: Երբ հղիությունը տևում է ավելի քան 42 շաբաթ, երեխայի շուրջ պտղաջրերը (ամնիոտիկ հեղուկը) կարող է ավելի քիչ լինել: Եվ ավելի մեծ ռիսկ կա, որ կունենաք միջինից մեծ երեխա: Սա կոչվում է պտղի մակրոսոմիա: Ծննդաբերության ժամանակ դա կարող է հանգեցնել երեխայի ծննդաբերական վնասվածքների:

Կա նաև կեսարյան հատման, մեռելածնության և երեխայի սեփական արտաթորանքների՝ իր շնչուղիներիում հայտնվելու ռիսկ, որը կոչվում է մեկոնիումի ասպիրացիա:

Կարո՞ղ եմ բժշկից ծննդաբերության խթանում խնդրել

Ծննդաբերության խթանում առաջարկելը, երբ դրա բժշկական ցուցումը չկա, կոչվում է ընտրողական ինդուկցիա: Կանայք, ովքեր ապրում են ծննդատներից հեռու, կարող են ցանկանալ, որ անցնեն խթանված ծննդաբերություն: Նույնը նաև կարող են առաջարկել նրանք, ովքեր ունեն արագընթաց ծննդաբերության պատմություն: Նրանց համար ընտրողական ինդուկցիա նախատեսելը կարող է օգնել, որ խուսափեն բժշկական օգնությունից դուրս մնացած ծննդաբերությունից:

Ընտրողական ինդուկցիայից առաջ բժիշկը համոզվում է, որ երեխայի հղիության տարիքը առնվազն 39 շաբաթական կամ ավելի բարձր է: Սա նվազեցնում է երեխայի առողջական խնդիրների ռիսկը:

Ցածր ռիսկային հղիություններ ունեցող կանայք կարող են ընտրել ծննդաբերության ինդուկցիա 39-40 շաբաթականում: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այս ժամանակահատվածում ծննդաբերությունը նվազեցնում է մի շարք ռիսկեր: Ռիսկերից են մահացած պտուղը (մեռալածնություն), մեծ երեխա ունենալը և հղիության ընթացքում բարձր արյան ճնշումը: Կարևոր է, որ դուք և ձեր բժիշկը միասին որոշեք 39-ից 40 շաբաթականում ծննդաբերության խթանման հարցը:

Կարո՞ղ եմ որևէ բան անել, որ ինքնուրույն սկսեմ ծննդաբերությունը

Դա հավանական չէ:

Ոչ մի ապացույց չկա, որ դուք կարող եք ինչ-որ բան անել ծննդաբերությունն արագացնելու համար: Ո՛չ ֆիզիկական վարժանքները, ո՛չ էլ սեռական հարաբերությունը ծննդաբերություն չեն հրահրում: Մի՛ օգտագործեք բուսական հավելումներ. դրանք կարող են վնասել ձեր երեխային:

Որո՞նք են ռիսկերը

Ծննդաբերության խթանումը ցուցված չէ բոլոր հղի կանանց: Այն չի կարող տարբերակ չլինել, եթե ենթարկվել եք կեսարյան հատման՝ ուղղահայաց կտրվածքով կամ արգանդի լուրջ վիրահատության: Ծննդաբերության խթանումը նաև կարող է ցուցված չլինել, եթե ընկերքն արգելափակում է արգանդի վզիկը, որը կոչվում է առաջադիր ընկերք, կամ եթե պորտալարն ընկնում է հեշտոցով երեխայից առաջ, որը կոչվում է պորտալարի արտանկում (պրոլափս):

Մյուս պատճառն այն է, երբ երեխան արգանդում որոշակի դիրքերում է: Դրանք ներառում են պտղի հետույքով ներքև պառկած դիրքը, որը կոչվում է հետույքային առաջադրություն կամ միջաձիգ պառկած (թեք) դիրքը:

Ծննդաբերության խթանումը պարունակում է որոշակի ռիսկեր: Ահա դրանցից մի քանիսը:

 • Անհաջող խթանում. ինդուկցիան կարող է ձախողվել, եթե խթանման համապատասխան մեթոդները չհանգեցնեն հեշտոցային ծննդաբերության 24 կամ ավելի ժամ հետո: Դրանից հետո կարող է առաջ գալ կեսարյան հատման հարցը:
 • Պտղի մոտ դանդաղասրտություն (բրադիկարդիա). ծննդաբերությունը խթանելու համար օգտագործվող դեղամիջոցները կարող են առաջացնել արգանդի չափազանց ուժեղ կամ ոչ սովորական բնույթի կծկանքներ: Սա կարող է թուլացնել երեխայի թթվածնի մատակարարումը և նվազեցնել կամ փոխել երեխայի սրտի հաճախականությունը:
 • Վարակ. ծննդաբերության խթանման որոշ մեթոդներ, ինչպիսին է պտղաթաղանթների պատռումը, կարող է մեծացնել վարակի ռիսկն ինչպես ձեր, այնպես էլ ձեր երեխայի համար:
 • Արգանդի պատռվածք. սա խիստ հազվադեպ, բայց ծանր բարդություն է: Արգանդը կարող է պատռվել ավելի վաղ կատարված կեսարյան հատումից կամ արգանդի խոշոր վիրահատությունից հետո առաջացած սպիական գծի երկայնքով: Արգանդի պատռվածքը պահանջում է անհետաձգելի կեսարյան հատում` կյանքին սպառնացող բարդությունները, առաջին հերթին՝ արյունահոսությունը կանխելու համար: Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի հեռացնել արգանդը:
 • Արյունահոսություն ծննդաբերությունից հետո. ծննդաբերության խթանումը մեծացնում է այն բանի ռիսկը, որ արգանդի մկանները չեն կծկվի այնպես, ինչպես պետք էր ծննդաբերությունից հետո: Այս վիճակը, որը կոչվում է արգանդի ատոնիա, կարող է երեխայի ծնվելուց հետո հանգեցնել լուրջ արյունահոսության:

Ծննդաբերություն խթանումը ծանրակշիռ որոշում պահանջող հարց է: Քննարկեք ձեր բժշկի հետ՝ որոշելու, թե որ տարբերակն է լավագույնը ձեզ և ձեր երեխայի համար:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 03-06-2024
Վերջին վերանայում՝ 03-06-2024