Ծննդաբերության փուլերը
Ծննդաբերության փուլերը

Ծննդաբերությունը բարդ ֆիզիոլոգիական գործնթաց է, որի ժամանակ տեղի է ունենում արգանդի խոռոչից պտղի և ընկերքի արտամղում ծննդաբերական ուղիներով:

Ծննդաբերության ցավազրկում
Ծննդաբերության ցավազրկում