Տարիքային հեռատեսություն (պրեսբիոպիա)

Տարիքային հեռատեսությունը կամ պրեսբիոպիան նորմալ վիճակ է, երբ տարիքի հետ աչքերը կորցնում են բեկելու (ֆոկուս) ունակությունը:

Այս վիճակում դուք նշում եք, որ մոտ գտնվող առարկաների վրա տեսողությունը կենտրոնացնելը կամ ընթերցելը դարձել են դժվար (լավ չեն երևում), սակայն շարունակում եք հստակ տեսնել և տարբերել առարկաները հեռավորության վրա։ Նման դեպքում դուք ստիպված եք լինում դիտվող առարկան (գիրք, թերթ և այլն) հեռացնել աչքից։

Պրեսբիոպիան տարիքային նորմալ փոփոխության արդյունք է և սովորաբար ակնոցի կամ կոնտակտային լինզաների օգնությամբ հեռատեսությունը հեշտությամբ շտկվում է։

Տարիքային հեռատեսության պատճառները

Երբ դուք տարիք եք առնում, ձեր աչքերի ոսպնյակները դառնում են ավելի պինդ և պակաս ճկուն (էլաստիկ), որի պատճառով աչքի բնականոն բեկունակությունը շեղվում է, իսկ լույսի զուգահեռ ճառագայթներն աչքում բեկվելուց հետո կիզակետվում են աչքի ցանցաթաղանթի ետևում, այլ ոչ թե մակերեսին։ Արդյունքում, դուք ավելի դժվարությամբ եք կարողանում ձեր տեսողությունը կենտրոնացնել մոտիկ առարկաների վրա։

Մարդիկ սովորաբար տեսողության այսպիսի շեղումներ նկատում են սկսած 40 տարեկանից։

Դուք կարող եք նշել, որ վատացել է տեսողությունը մոտ տարածության վրա, սկսել եք վատ տեսնել մանր տառերն ու թվերը, հատկապես վատ լուսավորվածության ժամանակ։ Հեռատեսության ժամանակ նաև կարող են առաջանալ գլխացավեր՝ պատճառված աչքերի մշտական լարվածությամբ։

Տարիքային հեռատեսությունը սովորաբար վատթարանում է սկսած 65 տարեկանից։ Չկա տարիքային այսպիսի փոփոխությունը կանխարգելելու որևէ միջոց։

Տարիքային հեռատեսության ախտորոշումը

Ձեր ակնաբույժը կարող է հայտնաբերել հեռատեսությունը՝ զննելով ձեր աչքերը և ստուգելով ձեր տեսողությունը։ Ըստ անհրաժեշտության, նա կարող է ընտրել ձեր աչքերին համապատասխանող ակնոց կամ կոնտակտային լինզա։

Տարիքային հեռատեսությունը շարունակական գործընթաց է, ուստի կարիք է առաջանում յուրաքանչյուր 2-3 տարին մեկ կրկնակի ստուգել տեսողությունը և փոխել ակնոցը կամ լինզան։

Տարիքային հեռատեսության բուժումը

Սովորաբար հեռատեսությունն աչքի բեկող ուժը հզորացնող ուռուցիկ ապակիներով (կոնվեքսներ) ակնոցի կամ կոնտակտային լինզաների օգնությամբ հեշտությամբ շտկվում է։ Բազմաթիվ մարդկանց համար բավարար է լինում սովորական «կարդալու» ակնոց կրելը, սակայն ակնաբույժը կարող է նշանակել նաև բիֆոկալ, բազմաֆոկալ կամ ավելի սպեցիֆիկ լինզաներ։

Հեռատեսությունը շտկող ակնոց կրելը չի փոփխում հեռատեսության ավելի խորացումը և չի թուլացնում ձեր աչքերը։

Հազվադեպ, կարող է առաջարկվել տեսողության շտկման վիրահատություն, որը, սակայն, երկարատև արդյունավետություն չունի։ Զրուցեք այդ մասին ձեր բժշկի հետ։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021