Առողջական խնդիրներ

Շլություն (ստրաբիզմ, հետերոտրոպիա)

Շլություն (ստրաբիզմ, հետերոտրոպիա)

Time Read 3 րոպե

Երբ երկու աչքերն ունեն ընդհանուր ֆիքսման կետ, ապա գլխուղեղը կարողանում են միաձուլել առանձին աչքերի պատկերները և ստանալ մեկ եռաչափ (3D) պատկեր:

Սա թույլ է տալիս ստանալ տեսողական խոր ընկալում, օրինակ՝ պատկերացում կազմել տարբեր առարկաների միմյանց նկատմամբ դիրքի մասին:

Երբ աչքերը նայում են տարբեր ուղղություններով, գլխուղեղը ստիպված է անտեսել մեկ աչքից ստացած ազդանշանները, որպեսզի տեսողությունը դարձնի ավելի մաքուր: Երբ երեխան ունի շլություն, ապա նրա աչքերը ժամանակի որևէ պահին կամ ամբողջ ժամանակ ունեն տարբեր ուղղություններ (երկու աչքերի տեսողական առանցքների խանգարում):

Ի՞նչ է շլությունը

Շլությունն այն վիճակն է, երբ աչքերից մեկը չի նայում նույն այն ուղղությամբ, ինչ-որ մյուսը: Այլ կերպ ասած, սա մեկ աչքի շեղումն է ընդհանուր ֆիքսման կետից: Օրինակ, շիլ աչքը կարող է շեղված լինել դեպի քիթը (խաչվող կամ զուգամիտվող) կամ դեպի դուրս՝ նույն կողմի ականջը (տարամիտվող աչքեր):

Շլության բժշկական անվանումն է ստրաբիզմ: Այն ունի տարբեր պատճառներ և կարող է հանգեցնել ինչպես մոնօկուլյար այնպես և բինօկուլյար տեսողության խանգարման:

Նորմալ զարգացում

 • Կյանքի առաջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում նորածնի աչքերը հաճախ խաչաձև կամ տարամիտվող շլացած են:
 • 3 ամսական տարիքում նրա աչքերի դիրքը պետք լինի այնպես, որ դրանք ուղղված լինեն նույն առարկային կամ կետին:
 • Եթե նորածնի աչքերը ժամանակի մեծ մասի ընթացքում կամ 3 ամսականից հետո զուգամիտվում կամ տարամիտվում են, ապա ամենայն հավանականությամբ նրա աչքերը ստուգելու կարիք կա:
 • Որոշ նորածինների կամ մանկահասակ երեխաների մոտ աչքերը որոշ ժամանակ շլանում են (ավելի հաճախ, երբ իրենց լավ չեն զգում կամ հոգնած են): Նման դեպքերում նույնպես անհրաժեշտ է ստուգել աչքերը և տեսողությունը:

Ինչպե՞ս է շլությունն առաջանում ու զարգանում

 • Երեխաների 2-4%-ն ունի որոշակի աստիճանի շլություն:
 • Այս երեխաների շուջ կեսի մոտ շլությունն ի հայտ է գալիս ծնված օրվանից, իսկ մյուս կեսի մոտ աչքերի դիրքերի շեղումները զարգանում են ավելի ուշ տարքում, երբեմն այն պատճառով, որ մի աչքը մյուսից ավելի հստակ է տեսնում կամ առկա է աչքի վնասվածք կամ էլ (խիստ հազվադեպ) աչքի որևէ հիվանդություն:

Ովքե՞ր են շլության նկատմամբ ավելի բարձր ռիսկի խմբում

 • Երեխաների մոտ աչքերի շլության առաջացման հավանականությունը բարձրանում է, եթե նրանց ընտանիքի անդամներ մոտ նույնպես առկա է շլություն (ժառանգական գործոններ):
 • Հաճախ շլությունն առաջանում է առանց որևէ տեսանելի պատճառի:

Ինչի՞ վրա պետք է ուշադրություն դարձնել

 • Աչքերից մեկը, համեմատած մյուսի հետ, ակնհայտ կերպով շեղված է դեպի ներս, դուրս, վերև կամ ներքև:
 • Դուք նկատում եք, որ նորածին կամ մանկահասակ երեխայի աչքերը միասին համաչափ չեն շարժվում, կամ մի աչքը մյուսից «առաջ» կամ «ետ» է ընկնում:
  • Նման վիճակը կարող է հեշտությամբ հայտնաբերվել ֆլեշ լուսարձակմամբ լուսանկարներում, երբ աչքերի ծիածանաթաղանթները երևում են տարբեր դիրքերով:
  • Նույն կերպ, երկու աչքերի դիրքերի տարբերությունը կարող է հայտնաբերվել վառ լուսավորության պայմաններում, օրինակ՝ ուժեղ լուսավորված սենյակում:

Ավելի մեծ երեխաները կարող են՝

 • փակել կամ ծածկել մի աչքը, որպեսզի առարկան տեսնեն ավելի հստակ
 • տեսողությունը լարելիս թեքել կամ պտտել գլուխը
 • դժվարանալ հեռավորությունները կամ տարածությունները գնահատելիս
 • ունենալ կոորդինացիայի հետ կապված խնդիրներ
 • նշել գլխացավեր կամ աչքերի հոգնածություն
 • նշել կարդալու կամ ընթերցելու հետ կապված դժվարություններ
 • հաճախակի թարթել աչքերը
 • ունենալ ուշադրությունը կենտրոնացնելու հետ կապված խնդիրներ:

Կայուն շլություն ունեցող երեխաները կարող են չիմանալ, որ ունեն աչքերի հետ կապված խնդիրներ, սակայն, երբ շլությունը անցողիկ է կամ «գալիս ու գնում է», նրանք կարող են այդ պահերին զգալ տեսողության մշուշոտում կամ երկտեսություն:

Վաղ սկսված բուժումը կարող է ունենալ ավելի բարվոք արդյունքներ: Եթե կարծում եք, որ ձեր նորածին կամ մանկահասակ երեխան կարող է ունենալ տեսողության հետ կապած խնդիրներ (այդ թվում՝ շլություն), ապա առանց ուշացնելու դիմեք ձեր բժշկին:

Շլության պատճառած խնդիրները

 • Նորմայում գլխուղեղը երկու աչքերից առանձին-առանձին ստանում է երկու միանման «պատկերներ», սակայն, շլության առկայության ժամանակ այն ստանում է միմյանցից տարբերվող պատկերներ:
  • Գլխուղեղը չի կարողանում միաձուլել միմյանցից տարբերվող այս երկու «պատկերները», ուստի և սկսում է «անտեսել» դրանցից մեկնումեկը:
  • Երբ մի աչքից ստացված «պատկերը» գլխուղեղի կողմից մշտապես «անտեսվում» է, տվյալ աչքի տեսողությունը սկսում է աստիճանաբար թուլանալ, որը չբուժելու դեպքում կարող է ավարտվել այդ աչքի տեսողության լիարժեք կորստով: Սա կոչվում է «ծույլ աչք» կամ ամբլիոպիա:
  • Ի սկզբանե մեկ կամ երկու աչքերով վատ տեսողությունն իր հերթին կարող է առաջացնել շլություն, քանի որ գլխուղեղը սկսում է «անտեսել» թույլ տեսողությամբ աչքից ստացված «պատկերը»:
 • Շլությամբ մարդկանց մեծ մասը կարող է կառավարել ի հայտ եկած խնդիրները, սակայն՝
  • նրանք կարող են դժվարությամբ գնահատել տարածությունները կամ հեռավորությունները
  • նրանք կարող են բարդույթավորվել, հատկապես դեմ առ դեմ հանդիպումների ժամանակ՝ փախցնելով հայացքը
  • եթե մի աչքի տեսողությունը թուլացած է, ապա լավ տեսողությամբ աչքի վնասվածքի դեպքում կարող է ի հայտ գալ ընդհանուր տեսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ:

Ո՞վ կարող է օգնել

Եթե կարծում եք, որ ձեր երեխայի մոտ կա շլություն, ապա դիմեք ձեր ընտանեկան բժշկին կամ մանկաբույժին, ով անհրաժեշտության դեպքում ձեզ կուղեգրի ակնաբույժի խորհրդատվության:

Շլության բուժումը

Շլությունը կարող է տարիքի հետ չանհետանալ: Նման դեպքերում ակնաբույժը կարող է առաջարկել բուժման որոշ տարբերակներ, այդ թվում՝

 • տեսողության պահպանման կամ բարելավման միջոցներ (որը թույլ է տալիս, որպեսզի երկու աչքերն էլ գործեն ավելի լավ)
 • աչքերի միասին և ներդաշնակ գործելու վարժություններ
 • աչքերի մկանների ուժեղացման վարժություններ:

Բուժման մեթոդներ

 • ակնոցներ (սա կարող է լինել բավարար, քանի որ շտկում է յուրաքանչյուր առանձին աչքի տեսողությունը)
 • մեկ աչքը փակելը (լավ տեսողությամբ աչքը ծածկվում է, որպեսզի գլխուղեղը ավելի շատ ազդանշան ստանա միայն մյուս աչքից)
 • աչքի վարժություններ (որի շնորհիվ զույգ աչքերը սկսում են աստիճանաբար միասին ավելի ներդաշնակ գործել)
 • վիրահատական շտկում (ակնաշարժ որոշ մկանների վրա վիրահատական միջամտություն), նոր մեթոդներից է նաև բոտոքս բուժումը՝ Botulinum toxin նյութի ներարկումն շուրջակնային մկանների մեջ:

Անուշադրության մատնելիս շլությունը կարող է հանգեցնել տվյալ աչքում տեսողության լուրջ խանգարումների:

Հոդվածը տեղադրվել է՝ 17-02-2020 վերանայվել է՝ 02-02-2021

Հեղինակ

Հեղինակային բոլոր իրավունքները պատկանում են Մեդեքսին։

Մեդեքս-հեղինակների մասին
Մեր կայքի հոդվածները պատրաստվում են տարբեր ոլորտների փորձառու բժիշկների և առողջապահության մասնագետների կողմից՝ օգտագործելով բժշկագիտության վերջին տվյալները և լավագույն փորձը:

Նույն այս թեմայով