Ինչպե՞ս հաշվարկել ծննդաբերության օրը

Ինչպե՞ս հաշվարկել ծննդաբերության օրը

Ձեր հղիության փաստը հաստատվելուց հետո դուք հավանաբար կցանկանաք իմանալ, թե երբ է ձեր երեխան ծնվելու:

Հղիությունը միջինը տևում է 280 օր (40 շաբաթ)՝ սկսած ձեր վերջին դաշտանի առաջին օրվանից:

Սակայն երեխաները հազվադեպ են ճշգրտորեն պահպանում այս ժամանակացույցը, ուստի լիաժամկետ հղիությունը կարող է տևել սկսած 37-ից մինչև 42 շաբաթ: 37 շաբաթականից շուտ ծնված երեխաները համարվում են վաղաժամ, իսկ 42 շաբաթականից ուշ ծնվածները՝ ուշացած:

Որպեսզի որոշեք ձեր երեխայի ծնվելու ամսաթիվը, ձեր վերջին դաշտանի ամսաթվին ավելացրեք 7 օր և հետո ավելացրեք 9 ամիս (կամ հանեք 3 ամիս):

Օրինակ, եթե ձեր վերջին դաշտանը սկսվել է մարտի 1-ին, ավելացնելով 7 օր՝ կստանանք մարտի 8-ը, որից հետո ավելացնելով 9 ամիս (կամ հանելով 3 ամիս)՝ կստանանք դեկտեմբերի 8-ը, որն էլ կլինի ձեր ծննդաբերության մոտավոր ամսաթիվը:

Եթե ձեր դաշտանային ցիկլերը կանոնավոր չեն և դուք համոզված չեք ձեր հաշվարկած ամսաթվի մեջ, ապա ձեզ կարող է օգնել սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը: Սոնոգրաֆիայի միջոցով ակնկալվող ծննդաբերության օրը որոշվում է՝ ելնելով երեխայի զարգացման աստիճանից: Այս նպատակով սոնոգրաֆիա կարող է իրականացվել հղիության առաջին 6 շաբաթից հետո ցանկացած ժամանակ: Ընդ որում, գերձայնային հետազոտությամբ հղիության ժամկետը որոշելն ավելի ճշգրիտ է, քան դաշտանային վերջին ցիկլով հաշվարկը:

Կան նաև ծննդաբերության օրվա հաշվարկի տարբեր առցանց հաշվիչներ: Դուք կարող եք օգտվել նաև Մեդեքսի առցանց գործիքից:

Ակնկալվող ծննդաբերության օրը հաշվարկելիս հաշվի է առնվում ոչ թե բեղմնավորման, այլ վերջին դաշտանի օրը մի շարք պատճառներով՝

  • թեև կանանց մոտ ձվազատումը (օվուլյացիա) տեղի է ունենում նրանց դաշտանից 2 շաբաթ հետո, հստակ ժամկետը ոչ միշտ է հայտնի
  • երբ ձվարանից ձվաբջիջն ազատվում է, կարող է պահպանել իր պտղաբերությունը մինչև 24 ժամվա ընթացքում
  • սպերման կարող է բեղմնավորելու իր ունակությունը պահպանել սեռական հարաբերությունից հետո մինչև 7 օրվա ընթացքում:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021