Հետծննդաբերական դեպրեսիա
Հետծննդաբերական դեպրեսիա

Հետծննդաբերական անվանում են այն դեպրեսիան, որը մայրացած կնոջ մոտ զարգանում է ծննդաբերությանը հաջորդող 1 ամսից մինչև 1 տարվա ընթացքում։