Skip to main content

Տոնզիլէկտոմիան կարող է բերել հեռավոր առողջական հետևանքների - Բժշկագիտական լրահոս

Վերջերս զեկուցված մեծածավալ մի հետազոտության արդյունքները վկայում են, որ մինչև 9 տարեկանը նշագեղձերը կամ ադենոիդները հեռացրած մարդիկ մինչև 30 տարեկան հասակը կարող են ենթարկվել շնչառական, վարակային և ալերգիկ հիվանդությունների նկատմամբ բարձրացած ռիսկի:

JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery ամսագրում վերջերս առցանց հրապարկված մի հետազոտությամբ վերլուծվել և ամփոփվել է գրեթե 1,2 միլիոն մարդկանց տվյալ:

Հետազոտությամբ ստացված արդյունքները հեղինակներին թույլ են տվել եզրակացնելու, որ մանկական տարիքում կատարված տոնզիլէկտոմիան կապված է երիտասարդ տարիքում վերին շնչուղիների հիվանդությունների գրեթե եռակի, իսկ ադենոիդէկտոմիան՝ թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների և վերին շնչուղիների հիվանդությունների կրկնակի և կոնյուկտիվիտների գրեթե կրկնակի բարձրացած ռիսկի հետ:

Բժիշկները պարբերաբար կրկնվող տոնզիլիտի կամ միջին ականջի բորբոքումների բուժման ժամանակ հաճախ հեռացնում են երեխաների նշագեղձերը և ադենոիդները («քթի միս»): Նման դեպքերում վիրահատությունը համարվում է որպես վերջնական՝ «ճարահատյալ» մեթոդ:

Այնուամենայնիվ, այս հետազոտության արդյունքներով ամրապնդվում է այն կարծիքը, որ թերևս կարիք կա մեծացնելու վերոնշյալ հիվանդությունների բուժման առավել արդյունավետ ոչ վիրահատական մեթոդներ գտնելու ջանքերը, քանի որ իմունային համակարգի մի մասը կազմող նշագեղձերի և ադենոիդների վիրահատական հեռացումը կարող է տարիներ անց բերել կողմնակի ազեդցությունների:

Հ.Գ. Առաջարկում ենք նաև ընթերցել տոնզիլիտի և ադենոիդի վերաբերյալ մեր հոդվածները:

Աղբյուր

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 07-07-2018
Վերջին վերանայում՝ 04-03-2023