Skip to main content

Բակտերիաներ և վիրուսներ - Վարակներ

Ինչպես բակտերիաները, այնպես էլ վիրուսները կարող են առաջացնել թեթևից մինչև ծանր վարակներ, սակայն դրանք տարբեր հիվանդություններ են։

Վիրուսների և բակտերիաների, և դրանց առաջացրած վարակների միջև տարբերակում անցկացնելը խիստ կարևոր է, քանի որ դրանք պահանջում են տարբեր բուժումներ։ Երբ փորձ է կատարվում վիրուսային վարակը բուժել հակաբիոտիկներով, մի կողմից նման բուժումն ի սկզբանե անարդյունավետ է, և մյուս կողմից հիմք է դրվում հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության խնդրի առաջացմանը։

Բակտերիաներ և վիրուսներ. տարբերություններ

Բակտերիաները և վիրուսները անզեն աչքով անտեսանելի խիստ փոքր միկրոօրգանիզմներ են։ Դրանք կարող են առաջացնել համանման ախտանիշներ և հաճախ նաև տարածվում են միանման ճանապարհներով, սակայն, թերևս այստեղ էլ ավարտվում է նրանց նմանությունը։

  • Բակտերիան մեկ, սակայն բարդ բջիջ է։ Այն կարող է ապրել ինքնուրույն՝ մարդկանց կամ կենդանիների օրգանիզմի ներսում կամ դրանից դուրս։ Բակտերիաների մեծ մասը վնասակար չէ։ Իրականում, մեր օրգանիզմում կան բակտերիաների տարբեր տեսակներ, և դրանց մի մասը նույնիսկ օգտակար է։ Օրինակ, մեր աղիներում ապրող բազմաթիվ բակտերիաներ օգնում են սննդի մարսողությանը։ Որպես կանոն, բակտերիաները չեն ներթափանցում մարդու բջիջներ։
  • Վիրուսներն ավելի փոքր են։ Դրանք բջիջ չեն։ Ի տարբերություն բակտերիաների, վիրուսներն ապրելու և բազմանալու համար մարդու կամ կենդանու օրգանիզմի կարիք ունեն։ Վիրուսներն առաջացնում են վարակներ՝ ներթափանցելով մարդու առողջ բջիջներ, որտեղ և բազմանում են։

Բակտերիալ և վիրուսային վարակներ. տարբերություններ

Ինչպես հուշում են անվանումները, բակտերիաները հարուցում են բակտերիալ վարակներ, իսկ վիրուսները՝ վիրուսային վարակներ։ Վարակների այս երկու տեսակները լրիվ տարբեր հիվանդություններ են։

Վարակի պատճառը պարզելը խիստ կարևոր է, քանի որ բակտերիալ և վիրուսային վարակները բուժվում են տարբեր մեթոդներով։ Բակտերիալ վարակների օրինակներից են կապույտ հազը, ստրեպտոկոկային ըմպանաբորբը, ականջի և միզատար ուղիների վարակները։ Վիրուսային վարակներից են մրսածությունը (սուր շնչառական վիրուսային վարակ), գրիպը, հազերի և բրոնխիտների մեծ մասը, ջրծաղիկը և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը։

Երբեմն դժվար է լինում պարզել, թե ինչ հարուցիչով է պատճառվել վարակը, քանի որ վիրուսային և բակտերիալ վարակները կարող են դրսևորել միանման ախտանիշներ։ Նման դեպքերում բժիշկը կարող է ձեզ ուղեգրել մեզի, կղանքի կամ արյան մանրէաբանական հետազոտության։

Բակտերիալ և վիրուսային վարակների բուժումը

Բակտերիալ վարակների բուժումը

Բժիշկները սովորաբար բակտերիալ վարակները բուժում են հակաբիոտիկներով։ Հակաբիոտիկները կամ սպանում-ոչնչացնում են բակտերիաները կամ էլ ընդհատում դրանց բազմացումը։

Այնուամենայնիվ, հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության խնդիրը տարեցտարի դառնում է ավելի ու ավելի մտահոգիչ, ուստի այս դեղամիջոցները պետք է նշանակվեն միայն բժիշկների կողմից, այն էլ՝ միայն լուրջ բակտերիալ վարակների ժամանակ։

Վիրուսային վարակների բուժումը

Վիրուսային վարակների բուժումը կարող է ներառել՝

  • ախտանիշների մեղմացում, օրինակ՝ մեղրը հազի ժամանակ կամ գոլ հեղուկները (օրինակ՝ հավի սուպ) ջրազրկման դեմ
  • Ացետամինոֆեն (Պարացետամոլ, Թայլենոլ և այլն)՝ որպես ջերմիջեցնող
  • հակավիրուսային դեղեր՝ որոշ վիրուսների բազմացումը կանխելու համար, ինչպիսիք են ՄԻԱՎ-ի դեմ դեղամիջոցները
  • վարակային հիվանդության առաջին անգամ զարգանալը կանխարգելող միջոցներ, օրինակ՝ գրիպի կամ հեպատիտի դեմ պատվաստումները։

Հիշեք. հակաբիոտիկները չեն բուժում վիրուսային վարակները։

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 16-05-2018
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024