Բիոպսիա

Բիոպսիա

Մարդկանց մեծ մասը բիոպսիան կապում է գլխավորապես քաղցկեղների ախտորոշման հետ, սակայն այս միջամտությունը լայն կիրառություն ունի բժշկագիտության այլ ոլորտներում ևս։

Ծանոթացեք նաև այս հոդվածի հետ ուղղակիորեն կապված այլ նյութերի հետ:

Ի՞նչ է բիոպսիան

Բիոպսիան մարդու մարմնի հյուսվածքի փոքր կտոր վերցնելն է, որն ուղարկվում է հյուսվածաբանական կամ այլ հետազոտության։ Բիոպսիան, այսպիսով, օգնում է հիվանդության ախտորոշմանը։

Ինչո՞ւ է բիոպսիան նշանակվում

Բիոպսիան ունի տարբեր նպատակներ։ Մի դեպքում բժիշկը կարող է նշանակել բիոպսիա, որ ստուգի ուռուցքի տեսակը կամ դրա չարորակությունը։ Այլ դեպքում բիոպսիան կարող է անհրաժեշտ դառնալ լյարդային կամ երիկամային հիվանդության ախտորոշման համար։ Բիոպսիան կարող է նաև օգնել, որ բժիշկը գնահատի հիվանդության ընթացքը կամ ընտրի տվյալ հիվանդության բուժման լավագույն դեղը։

Բիոպսիայի տեսակները

Կախված այն համգամանքից, թե մարմնի որ շրջանից է կատարվում հյուսվածքի նմուշառումը, տարբերում են բիոպսիայի բազմաթիվ տեսակներ։

Բիոպսիան կարող է ներառել մաշկի հատումը, որը թույլ է տալիս բժշկին նմուշառել ավելի խոր ընկած հյուսվածքի փոքր կտոր։ Սակայն, ավելի հաճախ բիոպսիան իրականացվում է ասեղի միջոցով, որին միացված ներարկիչով ներքաշվում է նմուշառման ենթակա հյուսվածքները։

Բիոպսիան սովորաբար իարականցվում է տեղային անզգայացման ներքո։ Որոշ դեպքերում բիոպսիան կատարվում է պատկերման որևէ մեթոդի հսկողությամբ (օրինակ՝ համակարգչային տոմոգրաֆիա, ռենտգեն-պատկերում կամ սոնոգրաֆիա)։ Դրանք թույլ են տալիս «աչքի հսկողության» միջոցով ընտրել բիոպսիայի համար կիրառվող ասեղի լավագույն դիրքը։

Ինչպե՞ս նախապատրաստվել այս հետազոտությանը

Կարևոր է ձեր բժշկից տեղեկանալը, թե արդյոք կարիք կա՞ նախապատրաստվելու բիոպսիոն միջամտությանը։ Գուցե անհրաժեշտություն ծագի, որ դուք բուժկենտրոն ժամանեք քաղցած վիճակում, որոշ ժամանակ չընդունեք նաև հեղուկներ։ Բիոպսիայի տեսակից կախված, բժիշկը կարող է ձեզ ուղեգրել նաև այլ հետազոտությունների, օրինակ՝ արյան քննության։ Մեկ այլ դեպքում բժիշկը կարող է խնդրել, որ դուք ժամանակավորապես դադարեցնեք ձեր ամենօրյա դեղերի ընդունումը։

Բիոպսիայից հետո

Բիոպսիան խիստ հազվադեպ է բերում լուրջ կողմնակի ազդեցությունների։ Սովորաբար բիոպսիոն ասեղի անցքի հետ կապված անախորժ երևույթները կամ ցավը մեղմանում և անհետանում են 1-2 օրվա ընթացքում։ Անզգայացման տարբերակից կախված գուցե ձեզ խորհուրդ տան մի քանի ժամ անցկացնել բուժկենտրոնում կամ չթույլատրեն մեքենա վարել։

Խիստ հազվադեպ բիոպսիան կարող է բարդանալ արյունահոսությամբ կամ վարակով։ Ուստի, առանց հետաձգելու դիմեք ձեր բժշկին, եթե բիոպսիայից հետո ձեզ մոտ ի հայտ են գալիս անհայտ ծագման գանգատներ։

Բիոպսիային հաջորդող նմուշառված հյուսվածքների լաբորատոր հետազոտության պատասխանը սովորաբար տրամադրվում է մի քանի օրվա ընթացքում։ Անպայման ձեր բժշկի հետ քննարկեք ձեր պատասխանը։

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021