Արյան տեսակներ (խումբ և ռեզուս)
Արյան տեսակներ (խումբ և ռեզուս)

Բոլոր մարդկանց արյունը կազմված է նույն հիմնական կառուցվածքային տարրերից, սակայն տարբեր մարդկանց արյունները միմյանցից տարբերվում են բազմաթիվ այլ հատկանիշներով:

Կորտիզոլ
Կորտիզոլ
Վահանաձև գեղձի գործունեության թեստեր
Վահանաձև գեղձի գործունեության թեստեր