Արյան գլյուկոզի հետազոտություն
Արյան գլյուկոզի հետազոտություն

Արյան գլյուկոզի թեստը կամ գլյուկոմետրիան երբեմն նաև անվանում են «արյան շաքարի» չափում։

Բիլիռուբինի հետազոտություն
Բիլիռուբինի հետազոտություն
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբինի (HbA1c) թեստ
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբինի (HbA1c) թեստ