Բիոպսիա
Բիոպսիա

Մարդկանց մեծ մասը բիոպսիան կապում է գլխավորապես քաղցկեղների ախտորոշման հետ, սակայն այս միջամտությունը լայն կիրառություն ունի բժշկագիտության այլ ոլորտներում ևս։

Ուռուցքային մարկերներ (օնկոմարկերներ)
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբինի (HbA1c) հետազոտություն
Գլիկոզիլացված հեմոգլոբինի (HbA1c) հետազոտություն