Skip to main content

Արյան խումբ և ռեզուս - Լաբորատոր թեստեր

Բոլոր մարդկանց արյունը կազմված է նույն հիմնական կառուցվածքային տարրերից՝ արյան բջիջներից և պլազմայից, սակայն տարբեր մարդկանց արյունները միմյանցից տարբերվում են մի շարք այլ հատկանիշներով:

Յուրաքանչյուր մարդու արյունը կարող է լինել 8 տարբեր տեսակներից մեկնումեկը: Այն, թե ձեր արյունը որ տեսակին է պատկանում, որոշվում է ձեր գեներով, որոնք ժառանգել եք ձեր ծնողներից: Ձեր արյան տեսակը ձևավորվում է դեռևս ձեր սաղմնային զարգացման վաղ շրջանում և չի փոխվում ձեր ողջ կյանքի ընթացքում:

Արյան հիմնական տարրերը

Չափահաս մարդկանց մեծ մասն ունի 4-6 լիտր արյուն: Ձեր արյունը կազմված է տարբեր տեսակի բջիջներից (կոչվում են նաև արյան ձևավոր տարրեր), որոնք պլազմայի մեջ կախված վիճակում շրջանառում են արյան հունով: Արյունը կազմված է հետևյալ երեք տեսակի բջիջներից և հեղուկ մասից՝

 • արյան կարմիր բջիջներ (էրիթրոցիտներ), որոնք թթվածինը տեղափոխում են դեպի օրգանիզմի մյուս հյուսվածքներ և այնտեղից հեռացնում ածխաթթու գազը
 • արյան սպիտակ բջիջներ (լեյկոցիտներ), որոնք ոչնչացնում են օտարածին օրգանիզմները և պայքարում վարակի դեմ
 • արյան թիթեղիկներ (թրոմբոցիտներ), որոնք մասնակցում են արյան մակարդմանը
 • արյան պլազմա, որն արյան հեղուկ մասն է և պարունակում է սպիտակուցներ, այլ օրգանական նյութեր և աղեր:

Ձեր արյունը մեկ այլ մարդու արյունից տարբերվում է սպիտակուցային մոլեկուլների տարբեր զուգակցումների միջոցով: Այս սպիտակուցները ձեր արյան հակածիններն ու հակամարմիններն են:

Հակածինները (անտիգեն) գտնվում են ձեր արյան կարմիր բջիջների մակերևույթին, իսկ հակամարմինները՝ պլազմայում: Կան երկու տեսակի հակածիններ՝ А և B, և երկու տեսակի հակամարմիններ՝ α (ալֆա) և β (բետա): Արյան կարմիր բջիջների հակածինների և պլազմայի հակամարմինների տարբեր զուգակցումներով էլ ձևավորվում է ձեր արյան խումբը:

Արյան տարբեր տեսակները

Գոյություն ունեն արյան 4 հիմնական խմբեր և 8 տեսակներ: Բժիշկները սա անվանում են արյան խմբի ABO համակարգ:

Արյան խմբերը հիմնված են այն բանի վրա, թե ձեր արյան կարմիր բջիջների մակերեսին երկու հատուկ հակածիններց որն է առկա:

 • О (I) խումբը չունի A և B հակածիններից և ոչ մեկը, սակայն α և β հակամարմիններից՝ երկուսն էլ
 • A (II) խումբն ունի A հակածին և β (բետա) հակամարմին
 • B (III) խումբն ունի B հակածին և α (ալֆա) հակամարմին
 • AB (IV) խումբն ունի A և B հակածինները, սակայն α և β հակամարմիններից՝ և ոչ մեկը:

Մարդու արյան մեջ միասին կարող են գտնվել միայն տարասեռ հակածիններ և հակամարմիններ (А և β, B և α), քանի որ միասեռի դեպքում (А և α, B և β ) տեղի է ունենում արյան կարմիր բջիջների միաձուլում՝ սոսնձում (հեմագլուտինացիա), որը բերում է էրիթրոցիտների քայքայման (հեմոլիզ) և դրանցից մակարդման գործոնների անջատման, որոնք էլ իրենց հերթին առաջանում են արյան ներանոթային մակարդուկներ:

Այսպիսով, I (Օ) խմբի մարդկանց արյունը կարելի է ներարկել բոլոր խմբերին, ուստի նրանք կոչվում են ունիվերսալ դոնորներ, իսկ IV (AB) խմբի մարդիկ կարող են արյուն ստանալ բոլոր խմբերից և կոչվում են ուներսալ ռեցիպիենտներ։ II (A) և III (B) խմբերի մարդիկ կարող են արյուն տալ միայն իրենց խմբի մարդկանց ու IV խմբին։

Գոյություն ունի նաև հակածինի երրորդ տեսակը, որը կոչվում է ռեզուս (Rh) գործոն: Դուք կամ ունեք այս հակածինը (որը նշանակում է, որ ձեր արյունը Rh+ կամ ռեզուս-դրական տեսակի է) կամ էլ չունեք նույն հակածինը (որը նշանակում է, որ ձեր արյունը Rh- կամ ռեզուս-բացասական տեսակի է):

Այսպիսով, արյան 4 խմբերով և ըստ ռեզուսի 2 տեսակներով կազմավորվում է արյան 8 տեսակները:

 • I (Օ) Rh-դրական կամ I (Օ) Rh-բացասական
 • II (A) Rh-դրական կամ II (A) Rh-բացասական
 • III (B) Rh-դրական կամ III (B) Rh-բացասական
 • IV (AB) Rh-դրական կամ IV (AB) Rh-բացասական:

Արյան խմբերը որոշող հակածինները ժառանգաբար փոխանցվում են սերնդե-սերունդ և չեն փոխվում կյանքի ընթացքում։

Մարդկանց 40-50 %-ը ունի I (Օ) խմբի արյուն, 30-40 %-ը՝ II (A), 10-20 %-ը՝ III (B), իսկ 5 %-ը՝ IV (AB) խումբ։ Մարդկանց 85%-ի արյունը Rh+ է, իսկ 15%-ը՝ Rh-: Եթե հաշվի առնենք նաև ռեզուս (Rh) գործոնը, ապա ամենահաճախ հանդիպող արյան տեսակը I (Օ) Rh+ է, իսկ ամենահազվադեպը՝ IV (AB) Rh-:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 22-05-2020
Վերջին վերանայում՝ 23-04-2024