Skip to main content

Լաբորատոր թեստերի նշանակությունը - Լաբորատոր թեստեր

Լաբորատոր թեստերը բժշկին թույլ են տալիս հասկանալ և գնահատել ձեր առողջական խնդիրները:

Արևմտյան բժշկագիտության մեջ այս հետազոտություններին ավելի հաճախ տալիս են ախտաբանական թեստեր (pathology tests) անվանումը:

Ի՞նչ են լաբորատոր թեստերը

Լաբորատոր թեստերը ձեր արյան, մեզի, կղանքի, քսուքի, այլ նմուշի կամ բիոպսիայով նմուշառված հյուսվածքների լաբորատոր հետազոտություններն են: Բժիշկներն օգտագործում են այս թեստերի արդյունքները հիվանդությունների և այլ վիճակների ախտորոշման և բուժման մեջ:

Մինչև հետազոտվելը

Հետևեք և պահպանեք ձեզ նշանակված թեստերի վերաբերյալ ձեր բժշկի ցուցումները: Օրինակ, որոշ թեստեր պետք է հանձել քաղցած վիճակում կամ օրվա կոնկրետ ժամին: Կանանց դեպքում կարող է նշանակություն ունենալ նմուշը հանձնելու օրը՝ կապված դաշտանային ցիկլի հետ: Եթե որևէ պատճառով չեք պահպանել նմուշը հանձնելու կանոնները, լաբորատոր անձնակազմին տեղեկացրեք այդ մասին:

Տեղեկացրեք նաև այն մասին, թե նմուշառման պահին կամ ոչ վաղ անցյալում ինչ դեղեր կամ բուսական հավելումներ եք ընունել:

Եթե ձեզ նշանակված թեստերի վերաբերյալ հարցեր ունեք կամ համոզված չեք, թե ինչպես է պետք նախապատրաստվել, հարցրեք այդ մասին լաբորատոր անձնակազմին կամ ձեր բժշկին:

Արդյունքների մեկնաբանում

Ձեր թեստի արդյունքների լավագույն մեկնաբանողն այն բժիշկն է, ով ձեզ ուղեգրել է լաբորատորիա:

Հիշեք, որ լաբորատոր ցուցանիշների շեղումները միշտ չէ, որ վկայում են առողջական խնդրի առկայության մասին: Նույն կերպ, պարտադիր չէ, որ առողջական խնդիրը բերի այդ ցուցանիշների շեղումների:

Ձեր բժիշկն իր որոշումը կայացնում է՝ հիմք ընդունելով բազմաթիվ տվյալներ` սկսած ձեր գանգատներից մինչև տվյալ և լրացուցիչ հետազոտությունների արդյունքները, այլ ոչ թե առաջնորդվում է միայն լաբորատոր թեստերի արդյունքներով: Ընդհանուր առմամբ, լաբորատոր ցուցանիշներն ունեն զուտ օգնող՝ հուշող նշանակություն:

Ձեր բժշկի հետ քննարկման ենթակա կարևոր հարցեր

Ձեր բժշկի հետ զրուցելիս փորձեք ստանալ հետևյալ հարցերի պատասխանները՝

  • ո՞ր թեստերն են ձեզ համար լավագույնը և ինչո՞ւ
  • ին՞չ է ձեզ պետք անել նմուշը հանձնելուց առաջ, նմուշը վերցնելու ընթացքում և դրանից հետո
  • ի՞նչ նշանակություն կարող են ունենալ ստացված արդյունքները, օրինակ, կարո՞ղ է ելնելով այդ ցուցանիշներից ձեր բուժումը վերանայվել
  • կարիք ունե՞ք արդյոք որոշ ժամանակ անց կրկնելու ձեր թեստը
  • կա՞ն արդյոք ձեզ նշանակված թեստի այլըտրանքներ
  • ի՞նչ ծախսերի հետ է կապված ձեր թեստը:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Մեր կայքն ունի հատուկ բաժին՝ Մեդեքս-Lab, որտեղ կարող եք գտնել բազմաթիվ լաբորատոր թեստերի վերաբերյալ մանրակրկիտ տվյալներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 30-05-2019
Վերջին վերանայում՝ 30-04-2024