Լաբորատոր հետազոտություններ

Լաբորատոր հետազոտություններ

Լաբորատոր հետազոտությունը բժշկին թույլ են տալիս հասկանալու ձեր առողջական խնդիրները:

Արևմտյան բժշկագիտության մեջ այս հետազոտություններին ավելի հաճախ տալիս են «ախտաբանական թեստեր» (pathology tests) անվանումը:

Ի՞նչ են լաբորատոր թեստերը

Լաբորատոր կամ ախտաբանական թեստերը ձեր արյան, մեզի, կղանքի կամ բիոպսիայով նմուշառված հյուսվածքների հետազոտություններն են: Բժիշկներն օգտագործում են այս թեստերի արդյունքները հիվանդությունների և այլ վիճակների ախտորոշման և բուժման մեջ:

Մինչև հետազոտվելը

Հետևեք և պահպանեք ձեզ նշանակված հետազոտությունների վերաբերյալ բժշկի տված ցուցումները: Օրինակ, որոշ հետազոտություններ պետք է հանձել քաղցած վիճակում կամ օրվա կոնկրետ ժամին: Կանանց դեպքում կարող է նշանակություն ունենալ կենսանմուշը հանձնելու օրը՝ կապված դաշտանային ցիկլի հետ: Եթե որևէ պատճառով դուք չեք պահպանել կենսանմուշը հանձնելու կանոնները, լաբորատոր անձնակազմին տեղեկացրեք այդ մասին:

Տեղեկացրեք նաև այն մասին, թե հետազոտվելու պահին կամ ոչ վաղ անցյալում ինչ դեղեր կամ բուսական դեղամիջոցներ եք ընունել:

Եթե ձեզ նշանակված հետազոտությունների վերաբերյալ հարցեր ունեք կամ համոզված չեք, թե ինչպես է պետք նախապատրաստվել, հարցրեք այդ մասին լաբորատոր անձնակազմին կամ ձեր բժշկին:

Արդյունքների մեկնաբանում

Ձեր հետազոտության արդյունքների լավագույն մեկնաբանողն այն բժիշկն է, ով ձեզ ուղեգրել է լաբորատորիա:

Հիշեք, որ լաբորատոր ցուցանիշների շեղումները միշտ չէ, որ վկայում են առողջական խնդրի առկայության մասին: Նույն կերպ, պարտադիր չէ, որ առողջական խնդիրը բերի այդ ցուցանիշների շեղումների:

Բժիշկն իր որոշումը կայացնում է՝ հիմք ընդունելով բազմաթիվ տվյալներ` սկսած ձեր գանգատներից մինչև տվյալ և լրացուցիչ հետազոտությունների արդյունքներ, այլ ոչ թե առաջնորդվում է միայն լաբորատոր թեստերի արդյունքներով: Ընդհանուր առմամբ, լաբորատոր ցուցանիշներն ունեն զուտ օգնող՝ «հուշող» նշանակություն:

Բժշկի հետ քննարկման ենթակա կարևոր հարցեր

Բժշկի հետ զրուցելիս փորձեք ստանալ հետևյալ հարցերի պատասխանները՝

  • ո՞ր հետազոտություններն են ձեզ համար լավագույնը և ինչո՞ւ
  • ին՞չ է ձեզ պետք անել հետազոտությունից առաջ, կենսանմուշը վերցնելու ընթացքում և դրանից հետո
  • ի՞նչ նշանակություն կարող են ունենալ ստացված արդյունքները, օրինակ, կարո՞ղ է ելնելով այդ ցուցանիշներից ձեր բուժումը վերանայվել
  • կարիք ունե՞ք արդյոք որոշ ժամանակ անց կրկնելու ձեր թեստը
  • կա՞ն արդյոք ձեզ նշանակված թեստի այլըտրանքներ
  • ի՞նչ ծախսերի հետ է կապված ձեր հետազոտությունները:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Մեր կայքն ունի հատուկ բաժին՝ Մեդեքս-Lab, որտեղ դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ լաբորատոր հետազոտությունների վերաբերյալ մանրակրկիտ տվյալներ:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 02-02-2021