Skip to main content

Պատճառներ - Պոլիպներ

Պոլիպներն առաջանում են որպես բջիջների ախտաբանական աճ:

Բջիջների այսպիսի գերաճը ձևավորում է գոյացություն:

Պոլիպների առանձին տեսակների առաջացման պատճառը կախված է տեսակից և տեղակայումից: Օրինակ, քթային պոլիպներ կարող են առաջանալ քրոնիկ սինուսիտի՝ հարքթային խոռոչների բորբոքման հետևանքով: Իսկ կոլոռեկտալ պոլիպների որոշ տեսակներ զարգանում են գենետիկ պոլիպոզ խանգարումների պատճառով:

Հաճախ որևէ բացահայտ պատճառ չի հայտնաբերվում:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 27-04-2024