Skip to main content

Պոլիպների բազմաթիվ տեսակներ բուժում չեն պահանջում և որոշ դեպքերում ինքնուրույն անհետանում են:

Այլ դեպքերում կարող է պահանջվել բուժում: Բուժումը կախված է՝

  • պոլիպի բարորակ կամ քաղցկեղային բնույթից
  • հայտնաբերված պոլիպների քանակից
  • դրանց չափերից:

Մեծ կամ ախտանիշներ առաջացնող պոլիպները կարող են վիրահատությամբ հեռացվել: Այլ դեպքերում դրանք հեռացվում են, որ կրճատվի հնարավոր քաղցկեղի կամ բարդությունների ռիսկը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 27-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 27-04-2024