Ընդհանուր նկարագրություն

Ալբումին-կրեատինին գործակիցը համարվում է ալբումինուրիայի ցուցանիշ, որը խորհուրդ է տրվում օգտագործել մեզի միանվագ բաժիններում այսպես կոչված «միկրոալբումինուրիան» գնահատելիս:

Մեզով ալբումինի բարձրացած արտազատումը զարգացնում է երիկամների անոթային էնդոթելի ախտահարման և դիսֆունկցիայի, երիկամային կծիկների մազանոթային ցանցում ճնշման բարձրացման (կծիկային հիպերտենզիա), կծիկների հիմնային թաղանթների ամբողջականության կառուցվածքային խախտման կամ խողովակիկների էպիթեիլիումի դիսֆունկցիայի հետևանքով:

Մեզով ալբումինի հեռացման չափավոր բարձրացումն, առաջին հերթին, բնորոշ է էնդոթելիալ դիսֆունկցիային և երիկամային հեմոդինամիկ խանգարումներին (հիպերպերֆուզիա և հիպերտենզիա), օրինակ, հիպերտոնիկ հիվանդության կամ դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի վաղ փուլերում զարգացող նեֆրոպաթիայի դեպքում: Արտահայտված ալբումինուրիան, ինչպես նաև գլոբուլինուրիան բնորոշ են կծիկների կառուցվածքային վնասման բերող գլոմերուլոպաթիաներին (գլոմերուլոնեֆրիտ, ամիլոիդային նեֆրոպաթիա, հիպերտոնիկ կամ դիաբետիկ նեֆրոպաթիաների ուշ փուլեր):

Մեզով ալբումինի արտազատման բարձրացումը հանդիսանում է երիկամային կծիկների ախտահարման ամենավաղ մարկերը: Բարձրացած ալբումինուրիան դիաբետիկ նեֆրոպաթիայի, հիպերտոնիկ հիվանդության ժամանակ երիկամների ախտահարման և ճարպակալման ամենավաղ և երկար ժամանակի ընթացքում՝ հաճախ նաև միակ նշանն է, ինչպես նաև սրտանոթային ռիսկի և էնդոթելիալ դիսֆունկցիայի հաստատված գործոնը:

Հետազոտության ցուցումներ

  • երիկամների գործունեության գնահատում (երիկամային հիվանդությունների ախտորոշում, վերահսկում և պրոգնոզ)
  • դիաբետով և զարկերակային գերճնշմամբ հիվանդների հսկողություն
  • երիկամային ախտահարումների վաղ հայտնաբերում՝ զարգացած դեղերի թունավոր ազդեցության, նյութափոխանակության կամ էնդոկրին խանգարումների, աուտոիմուն հիվանդությունների, վարակների հետևանքով

Կենսանմուշ

«Ալբումին-կրեատինին գործակից, պատահական մեզ» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ մեզ։

Կենսանմուշի հանձնում

Այս հետազոտությունը հատուկ նախապատրաստում չի պահանջվում:

Չափման միավորներ

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

մգ/գ կրեատինին

Այլընտրանքային միջակայքեր (չափահասներ)

մգ/մմոլ կրեատինին

Միավորների փոխակերպում

Ալբումին/կրեատինին մգ/գ × 0,1 = ալբումին/կրեատինին մգ/մմոլ

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Ալբումին/կրեատինին < 30 մգ/գ:

Արդյունքների մեկնաբանություն

  • Նորմոալբումինուրիա՝ < 30 մգ/գ (< 3 մգ/մմոլ) կրեատինին, ընդ որում, երիտասարդ տղամարդկանց կամ կանանց մոտ < 10 մգ/գ (< 1 մգ/մմոլ) ցուցանիշները կարելի է համարել որպես «օպտիմալ»:
  • Ալբումինուրիայի բարձրացում մինչև 30 - 300 մգ/գ կրեատինին, որը կարելի է համարել որպես միկրոալբումինուրիա (ավելի կիրառելի է՝ «չափավոր բարձրացում»):
  • Ալբումինուրիայի բարձրացում > 300 մգ/գ կրեատինին, որը կարելի է համարել որպես մակրոալբումինուրիա (ավելի կիրառելի է՝ «կտրուկ բարձրացում»):
  • Ալբումինուրիայի բարձրացում > 2000 - 2200 մգ/գ կրեատինին, որը կարելի է համարել որպես նեֆրոտիկ համախտանիշի առկայություն (որն ուղեկցվում է արյան մեջ ալբումինի նվազեցմամբ, խոլեսթերինի բարձրացմամբ և այտուցների զարգացմամբ):

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Albumin-to-Creatinine Ratio, random urine

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ ACR