Ընդհանուր նկարագրություն

Այս հետազոտությունը թույլ է տալիս արյան շիճուկում հայտնաբերել COVID-19 վարակի հարուցիչի՝ SARS-CoV-2 կորոնավիրուսի նկատմամբ IgM և IgG դասի հատուկ իմունոգլոբուլիններ (հակամարմիններ):

COVID-19 վարակիչ հիվանդությունն առաջանում է SARS-CoV-2 տեսակի կորոնավիրուսով վարակվելիս և ավելի հաճախ ընթանում է ընդհանուր մրսածության (ՍՇՎՎ) նշաններով (բարձր ջերմություն, հազ, մարմնի կոտրտվածություն): Հնարավոր են նաև հոտառության կորուստ, սրտխառնոց և հևոց, սակայն վարակված մարդկանց մեծ մասի մոտ հիվանդությունն ընթանում է անախտանիշ:

Ի՞նչ են M և G դասի հակամարմինները

Երբ վիրուսը հայտնվում է օրգանիզմում, մարդու իմունային համակարգը սկսում է արտադրել տվյալ տեսակի վիրուսի նկատմամբ հատուկ հակամարմիններ, որոնք կոչվում են նաև իմունոգլոբուլիններ (Ig): Դրանք հանդսանում են վարակից պաշտպանության կարևոր գործոններ: Հիվանդության կլինիկական դրսևորման հետ միասին մարդու արյան մեջ տարբեր դասի հակամարմինների հայտնաբերման հետազոտությունը թույլ է տալիս տեղեկություն ստանալ ընթացիկ կամ անցյալում տարած վարակային ախտահարման մասին, ինչն իր հերթին օգնում է գնահատել հիվանդության զարգացման փուլը: Ավելի հաճախ հետազոտում են արյան մեջ М (IgM) և G (IgG) դասի հակամարմինները:

М դասի հակամարմիններն (IgM) այլ կերպ կոչվում են «վաղ» հակամարմիններ, քանի որ իմունային համակարգը սկսում է այս իմունոգլոբուլիններն արտադրել որպես SARS-CoV-2 վարակի հետ շփման պատասխան ռեակցիա: Դրանց մակարդակը սովորաբար դառնում է արյան մեջ հայտնաբերելի հարուցիչի հետ կոնտակտից ոչ շուտ, քան 1-2 շաբաթ անց (ախտանիշային ընթացքի դեպքում՝ կլինիկական նշանների ի հայտ գալուց ոչ շուտ, քան 5 օր անց): Ընդհանուր առմամբ, М դասի հակամարմինները (IgM) արյան մեջ հայտնաբերվում են մինչև 2-3 ամսվա ընթացքում. սա այն շրջանն է, երբ IgM հակամարմիններն աստիճանաբար և ամբողջապես փոխարինվում են IgG-ով: Այսպիսով, IgM-ի հայտնաբերումը կարող է վկայել ոչ վաղ անցյալում SARS CoV-2-ով վարակված լինելու մասին: Այնուամենայնիվ, միայն այս ցուցանիշն առանձին վերցրած չի կարող ախտորոշիչ եզրահանգման հիմք հանդիսանալ, քանի որ հակամարմինների մակարդակը և ժամանակի ընթացքում տեղաշարժը կարող են անհատապես փոփոխվել:

G դասի հակամարմիններն (IgG) արյան մեջ սկում են հայտնաբերվել վիրուսի հետ կոնտակտից 3-4 շաբաթից հետո (կամ ախտանիշների ի հայտ գալուց 2-3 շաբաթ անց), թեև երբեմն կարող են ի հայտ գալ IgM-ի հետ միաժամանակ: Ընդհանուր առմամբ, G դասի հակամարմինները (IgG) արյան մեջ մնում են հայտնաբերելի մակարդակի վրա ավելի քան 10 շաբաթվա ընթացքում: Արյան մեջ IgG-ի առկայության և մակարդակի վրա հիմնվելով կարելի է դատել նախկինում վարակված լինելու և, հնարավոր է նաև, հատուկ իմունային պատասխանի մասին (երբ օրգանիզմը կարողանում է ճանաչել վիրուսի կրկնակի կոնտակտը):

M և G դասի հակամարմինների հայտնաբերման օգտակարությունը

SARS-CoV-2 կորոնավիրուսի նկատմամբ IgM և IgG հակամարմինների միաժամանակյա որոշումը թույլ է տալիս ախտորոշել ոչ վաղ անցյալում տարած կորոնավիրուսային վարակը, այդ թվում՝ հիվանդության անախտանիշ ընթացքի դեպքում, ինչպես նաև անցկացնել COVID-19 վարակին նմանվող այլ հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշում:

Որպես համաճարակաբանական հետազոտություն, հակամարմինների թեստն օգտագործվում է նաև պանդեմիայի տարածման չափը գնահատելիս և համապատասխան սահմանափակումների շրջանակը որոշելիս:


Հետազոտության ցուցումներ

  • COVID-19-ի ախտորոշման ճշգրտում՝ ի լրումն ՊՇՌ թեստի (բացասական արդյունքի դեպքում):
  • Տարած COVID-19-ից հետո հետազոտվողի ենթադրյալ իմունային վիճակի գնահատում:
  • COVID-19 պանդեմիայի համաճարակաբանական գնահատում:

Կենսանմուշ

«SARS-CoV-2 նկատմամբ հակամարմիններ, IgM/IgG» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Հատուկ նախապատրաստում չի պահանջում: Խորհուրդ է տրվում արյան նմուշառումը կատարել սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 4 ժամ հետո:

Չափման միավորներ

բացակայում է

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

բացակայում է

Արդյունքների մեկնաբանություն

Շատ կարևոր է, որ հետազոտության արդյունքները մեկնաբանվեն միայն բժշկի կողմից, այլ ոչ թե դառնան ինքնախտորոշման հիմք: Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ COVID-19 վարակով պայմանավորված օրգանիզմի իմունային պատասխանը մինչև վերջ ուսումնասիրված չէ և կան բաց մնացած բազմաթիվ հարցեր:

Արդյունք. IgM-դրական և IgG-բացասական

Կարող է վկայել COVID-19 վարակի ենթասուր փուլի մասին, սակայն չի կարող հիմք հանդիսանալ վարակի պոտենցյալ աղբյուր հանդիսանալու մասին:

Նման դեպքերում խորհուրդ է տրվում՝

Եթե հիվանդության նշանների առկայության պայմաններում ՊՇՌ մեթոդով ստացվում է բացասական պատասխան, ապա, ամենայն հավանականությամբ, գործ ունենք COVID-19 վարակի ուշ ենթասուր շրջանի հետ: Այս իրավիճակում խորհուրդ է տրվում 2-4 շաբաթ անց կրկնել IgG հակամարմնի հայտնաբերման թեստը:

Եթե հիվանդության նշանների առկայության պայմաններում ՊՇՌ մեթոդով ստացվում է դրական պատասխան, ապա, ամենայն հավանականությամբ, գործ ունենք COVID-19 վարակի ենթասուր շրջանի հետ, երբ հնարավոր է վերին շնչուղիներից վիրուսի արտազատումը և շրջապատի մարդկանց վարակումը: Այս իրավիճակում խորհուրդ է տրվում դիմել բժշկին և առնվազն 2 շաբաթվա ընթացքում պահպանել ինքնամեկուսացման ռեժիմ:

Արդյունք. IgM-բացասական և IgG-դրական

IgG-ի նկատմամբ դրական թեստը վկայում է անցյալում առանձնահատուկ իմունային պատասխան առաջացրած SARS-CoV-2 վիրուսի հետ կոնտակտի առկայության մասին: Ենթադրվում է, որ կրկնակի վարակման հավանականությունը զգալիորեն ցածր է, քան բացասական պատասխանով պացիենտների մոտ, սակայն SARS-CoV-2 վիրուսի նկատմամբ կայուն իմունիտետի զարգացման վերաբերյալ վերջնական տվյալներ չկան:

Վիրուսի արտազատման և շրջապատի համար վարակի հնարավոր աղբյուր հանդիսանալու հավանականությունը նվազագույն է:

Սովորաբար COVID-19-ի վերաբերյալ այլ հետազոտությունների անհրաժեշտությունը բացակայում է: Խորհուրդ է տրվում շարունակել սոցիալական հեռավորության պահպանումը և անհատական պաշտպանական միջոցներ օգտագործելը, որը թույլ կտա առավելագույնս նվազեցնել կրկնակի վարակման հավանականությունը:

Արդյունք. IgM-դրական և IgG-դրական

Այսպիսի զուգակցումը կարող է վկայել անցյալում առանձնահատուկ իմունային պատասխան առաջացրած SARS-CoV-2 վիրուսով վարակված լինելու փաստի մասին: Նման դեպքերում կրկնակի վարակման հավանականությունը զգալիորեն ցածր է, քան բացասական պատասխանով պացիենտների մոտ:

Վիրուսի արտազատման և շրջապատի համար վարակի հնարավոր աղբյուր հանդիսանալու հավանականությունը նվազագույն է:

Սովորաբար COVID-19-ի վերաբերյալ այլ հետազոտությունների անհրաժեշտությունը բացակայում է:

Արդյունք. IgM-բացասական և IgG-բացասական

SARS-CoV-2 վիրուսի հետ օրգանիզմի կոնտակտի և դրա արդյունքում առանձնահատուկ հակամարմինների առաջացմամբ իմունային պատասխանի առկայության մասին վկայող տվյալներ չկան:

Խորհուրդ է տրվում 2-4 շաբաթ անց կրկնել IgM և IgG հակամարմինների հայտնաբերման թեստը:

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ SARS-CoV-2 antibodies, IgM/IgG

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ Anti-SARS-CoV-2, IgM/IgG