Skip to main content

ԹԳ հակամարմիններ - Աուտոիմուն մարկերներ

Միջազգային անվանում (հապավում). Anti-Тhyroglobulin Аntibodies (Anti-TG)

Նկարագրություն

Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինները (Anti-Tg) վահանաձև գեղձի հորմոններին նախորդող սպիտակուցի՝ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ են:

Թիրեոգլոբուլինը (TG) յոդացված սպիտակուց է, որից արտադրվում են վահանաձև գեղձի երկու հիմնական հորմոնները՝ թիրոքսինը (T4) և տրիյոդթիրոնինը (T3): Այս հորմոնների սինթեզի ընթացքում թիրեոգլոբուլինը լքում է վահանագեղձի հիմնական բջիջները և կոլոիդի տեսքով պահեստավորում է ֆոլիկուլներում:

Anti-TG-ն հանդիսանում է վահանաձև գեղձի աուտոիմուն հիվանդությունների հայտնաբերման կարևոր չափորոշիչ՝ Հաշիմոտոյի հիվանդություն, ատրոֆիկ աուտոիմուն թիրեոիդիտ և դիֆուզ տոքսիկ խպիպ (Գրեյվսի հիվանդություն): Anti-TG-ի և թիրեոիդ-պերօքսիդազայի նկատմամբ հակամարմինների (Anti-ТPO) որոշման թեստերի զուգակցումը թույլ է տալիս ախտորոշել Հաշիմոտոյի հիվանդության դեպքերի մեծ մասը և որոշել առաջնային իդիոպաթիկ հիպոթիրեոիզի բնույթը:

Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտով հիվանդների բուժման ընթացքում Anti-TG-ի տիտրը, որպես կանոն, նվազում է, սակայն հանդիպում են հիվանդներ, ում մոտ դրանք մնում են կայուն կամ ալիքաձև հայտնաբերվում են 2-3 տարվա միջակայքում: Anti-TG-ի տիտրը ավելի շատ կոռելացվում է թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH), քան TG-ի մակարդակի հետ: Anti-TG-ի միջոցով վահանաձև գեղձի աուտոիմուն հիվանդությունների հայտնաբերումը կարևորություն է ստանում հատկապես յոդ-դեֆիցիտային տարածաշրջաններում:

Anti-TG-ի, ինչպես և Anti-ТPO-ի թեստը թույլ է տալիս կախատեսել վահանաձև գեղձի գործառույթի խանգարումներն էնդոկրին այլ աուտոիմուն հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես նաև ժառանգական օրգան-սպեցիֆիկ աուտոիմուն հիվանդություններով ընտանիքների անդամների մոտ:

Anti-TG-ի բարձր տիտրով մայրերից ծնված երեխաների կյանքի ընթացքում կարող են զարգանալ աուտոիմուն թիրեոիդ հիվանդություններ, ուստի նման երեխաներին պետք է դասել բարձրռիսկային խմբում:

Լաբորատոր բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Ցուցումներ

Նորածիններ

 • մոր մոտ Anti-TG-ի բարձր մակարդակ

Չափահասներ

 • քրոնիկ թիրեոիդիտ (Հաշիմոտո)
 • թերակտիվ վահանաձև գեղձի (հիպոթիրեոզ) տարբերակիչ ախտորոշում
 • դիֆուզ տոքսիկ խպիպ (Գրեյվսի հիվանդություն)
 • վահանաձև գեղձի մեծացում (խպիպ)
 • գերակտիվ վահանաձև գեղձի (թիրեոտոքսիկոզ) տարբերակիչ ախտորոշում
 • սրունքների պինդ այտուց (պերիթիբիալ միքսեդեմա)

Կենսանմուշ

Anti-TG թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չեն թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Տեղեկատվություն․

Լրացուցիչ տեղեկատվություն և օգնություն

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

ՄՄ/մլ (Միջազգային միավոր/մլ)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

Չափահասներ` մինչև 115 ՄՄ/մլ

Արդյունքների մեկնաբանություն

Anti-TG-ի մակարդակի բարձրացում

 • քրոնիկ թիրեոիդիտ (Հաշիմոտո)
 • իդիոպաթիկ հիպոթիրեոզ
 • աուտոիմուն թիրեոիդիտ
 • դիֆուզ տոքսիկ խպիպ (Գրեյվսի հիվանդություն)
 • Դաունի համախտանիշ (թեթև բարձրացում)

Վարվեք այս կերպ

 • Լաբորատոր թեստի արդյունքների մեկնաբանումը վստահեք ձեր բժշկին: Նա ձեզ կբացատրի յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրա շեղման հնարավոր պատճառը:

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն վերլուծել ձեր պատասխանները և, առավել ևս, ինքնուրույն փոխել ձեր դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 24-03-2024