Լաբ թեստեր

ԹԳ հակամարմիններ

Anti-TG

Ընդհանուր նկարագրություն

Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինները վահանաձև գեղձի հորմոններին նախորդող սպիտակուցի՝ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ են:

Թիրեոգլոբուլինը յոդացված սպիտակուց է, որից սինթեզվում են վահանաձև գեղձի երկու հիմնական հորմոնները՝ թիրոքսինը (T4) և եռյոդթիրոնինը (T3): Այս հորմոնների սինթեզի ընթացքում թիրեոգլոբուլինը լքում է վահանագեղձի հիմնական բջիջները և կոլոիդի տեսքով պահեստավորում է ֆոլիկուլներում:

Թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմինները (Anti-TG կամ Ab-TG) հանդիսանում են վահանաձև գեղձի աուտոիմուն հիվանդությունների հայտնաբերման կարևոր չափորոշիչ՝ Հաշիմոտոյի հիվանդություն, ատրոֆիկ աուտոիմուն թիրեոիդիտ, դիֆուզ տոքսիկ խպիպ (Գրեյվսի հիվանդություն): Թիրեոգլոբուլինի և թիրեոիդ-պերօքսիդազայի (Anti-ТPO) նկատմամբ հակամարմինների որոշման թեստերի զուգակցումը թույլ է տալիս ախտորոշել Հաշիմոտոյի հիվանդության դեպքերի մեծ մասը և որոշել առաջնային իդիոպաթիկ հիպոթիրեոիզի բնույթը:

Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտով հիվանդների բուժման ընթացքում Anti-TG-ի տիտրը, որպես կանոն, նվազում է, սակայն հանդիպում են հիվանդներ, ում մոտ դրանք մնում են կայուն կամ ալիքաձև հայտնաբերվում են 2-3 տարվա միջակայքում: Արյան Anti-TG-ի տիտրը ավելի շատ կոռելացվում է թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH), քան թե թիրեոգլոբուլինի մակարդակի հետ: Արյան Anti-TG-ի միջոցով վահանագեղձի աուտոիմուն հիվանդությունների հայտնաբերումը կարևորություն է ստանում հատկապես յոդ-դեֆիցիտային տարածաշրջաններում:

Anti-TG-ի, ինչպես և Anti-ТPO-ի հետազոտությունը թույլ է տալիս կախատեսել վահանագեղձի ֆունկցիայի խանգարումներն էնդոկրին այլ աուտոիմուն հիվանդությունների ժամանակ, ինչպես նաև ժառանգական օրգան-սպեցիֆիկ աուտոիմուն հիվանդություններով ընտանիքների անդամների մոտ:

Anti-TG-ի բարձր տիրտրով մայրերից ծնված երեխաների կյանքի ընթացքում կարող են զարգանալ աուտոիմուն թիրեոիդ հիվանդությունները, ուստի և նման երեխաներին պետք է դասել բարձրռիսկային խմբում:

Հետազոտության ցուցումներ

Նորածիններ

  • մոր մոտ Anti-TG-ի բարձր մակարդակ

Չափահասներ

  • քրոնիկ թիրեոիդիտ (Հաշիմոտո)
  • հիպոթիրեոզի տարբերակիչ ախտորոշում
  • դիֆուզ տոքսիկ խպիպ (Գրեյվսի հիվանդություն)
  • խպիպ
  • հիպերթիրեոզի տարբերակիչ ախտորոշում
  • Սրունքների պինդ այտուց (պերիթիբիալ միքսեդեմա)

Կենսանմուշ

«ԹԳ հակամարմիններ» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

ՄՄ/մլ (Միջազգային միավոր/մլ)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

Չափահասներ` մինչև 115 ՄՄ/մլ

Արդյունքների մեկնաբանություն

Հակաթիրեոգլոբուլինային հակամարմինների մակարդակի բարձրացում

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Anti-Тhyroglobulin Аntibodies

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ Anti-TG

Հոդվածը տեղադրվել է՝ 14-04-2018 վերանայվել է՝ 02-02-2021

Հեղինակ

Հեղինակային բոլոր իրավունքները պատկանում են Մեդեքսին։

Ձեզ ներկայացված է մասնագիտական բնույթի նյութ: Հոդվածն ունի նաև ընդհանուր տեղեկատվական նշանակություն, սակայն, եթե դուք բժիշկ չեք, խիստ ցանկալի է որոշումներ կայացնել միայն ձեր բժշկի հետ միասին:

Մեդեքս-հեղինակների մասին
Մեր կայքի հոդվածները պատրաստվում են տարբեր ոլորտների փորձառու բժիշկների և առողջապահության մասնագետների կողմից՝ օգտագործելով բժշկագիտության վերջին տվյալները և լավագույն փորձը: