Skip to main content

ԹՊՕ հակամարմիններ - Աուտոիմուն մարկերներ

Միջազգային անվանում (հապավում). Anti-Тhyroid Peroxidase Аntibodies (Anti-TPO)

Նկարագրություն

Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինները (Anti-TPO) հանդիսանում են վահանաձև գեղձի բջիջների թիրեոիդ պերօքսիդազ ֆերմենտի նկատմամբ հակամարմիններ:

Այս հակամարմինները հանդիսանում են սեփական օրգանիզմի նկատմամբ իմունային համակարգի ագրեսիայի ցուցանիշ: Թիրեոիդ պերօքսիդազն (TPO) ապահովում է յոդի ակտիվ տարատեսակի առաջացումը, որն այնուհետև կարողանում է մասնակցել թիրեոգլոբուլինի (TG) յոդացման գործընթացներին:

Anti-TPO-ն արգելակում է TPO ֆերմենտը, որի արդյունքում նվազում է վահանաձև գեղձի հորմոնների` թիրոքսինի (T4) և տրիյոդթիրոնինի (T3) սեկրեցիան: Սակայն, Anti-TPO-ի բարձր մակարդակը կարող է վկայել միայն աուտոիմուն գործընթացների ակտիվության մասին:

Anti-TPO-ն վահանաձև գեղձի աուտոիմուն ախտահարումը հայտնաբերող ամենազգայուն թեստն է: Սովորաբար այս հակամարմինների ի հայտ գալը հանդիսանում է առաջին շեղումը, որը զարգանում է Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտի արդյունքում զարգացող թերակտիվ վահանաձև գեղձի (հիպոթիրեոիզ) վաղ փուլերում: Բավարար զգայուն լաբորատոր մեթոդների շնորհիվ Anti-TPO-ն հայտնաբերվում է Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտով մարդկանց 95%-ի և Գրեյվսի հիվանդությամբ մարդկանց 85%-ի մոտ: Հղիության ընթացքում Anti-TPO-ի ի հայտ գալը վկայում է մոր մոտ հետծննդյան թիրեոիդիտի զարգացման և երեխայի զարգացման վրա ազդեցության ռիսկի մասին:

Նորմալ արդյունքները զգալիորեն կախված են լաբորատոր թեստի մեթոդից: Anti-TPO-ի թեթև բարձրացած ցուցանիշները երբեմն կարող են գրանցվել գործնականում առողջ մարդկանց շրջանում: Մինչ օրս դեռ անորոշ է մնացել այն, թե արդյոք նման իրավիճակը կարելի է համարել ֆիզիոլոգիական նորմա, թե աուտոիմուն թիրեոիդիտի նախանշան: Չի բացառվում նաև Anti-TPO-ի՝ որպես ախտորոշիչ թեստի ոչ բավարար սպեցիֆիկության խնդրի առկայությունը:

Լաբորատոր բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Ցուցումներ

Նորածիններ

 • գերակտիվ վահանաձև գեղձ (թիրեոտոքսիկոզ)
 • մոր մոտ Anti-TPO-ի բարձր մակարդակ կամ Գրեյվսի հիվանդություն

Չափահասներ

 • թիրեոտոքսիկոզի տարբերակիչ ախտորոշում
 • թերակտիվ վահանաձև գեղձի (հիպոթիրեոզ) տարբերակիչ ախտորոշում
 • վահանաձև գեղձի մեծացում (խպիպ)
 • Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)
 • քրոնիկ թիրեոիդիտ (Հաշիմոտո)
 • օֆթալմոպաթիաներ՝ հարակնագնդային հյուսվածների մեծացում (Գրեյվսի էութիրեոիդ հիվանդության կասկած)
 • սրունքների պինդ այտուց (պերիթիբիալ միքսեդեմա)

Կենսանմուշ

Anti-TPO թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չեն թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Տեղեկատվություն․

Լրացուցիչ տեղեկատվություն և օգնություն

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

ՄՄ/մլ (միջազգային միավոր/միլիլիտր, IU/ml)

Այլընտրանքային չափման միավոր

Մ/մլ (միավոր/միլիլիտր, U/ml)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

< 34 ՄՄ/մլ

Այլընտրանքային միջակայքեր (չափահասներ)

< 5,6 Մ/մլ

Արդյունքների մեկնաբանություն

Anti-TPO-ի մակարդակի բարձրացում

 • Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)
 • հանգուցավոր տոքսիկ խպիպ
 • ենթասուր թիրեոիդիտ (դե Կրեվենի)
 • վահանաձև գեղձի հետծննդյան դիսֆունկցիա
 • քրոնիկ թիրեոիդիտ (Հաշիմոտո)
 • իդիոպաթիկ հիպոթիրեոզ
 • աուտոիմուն թիրեոիդիտ
 • ոչ թիրեոիդային աուտոիմուն հիվանդություններ

Վարվեք այս կերպ

 • Լաբորատոր թեստի արդյունքների մեկնաբանումը վստահեք ձեր բժշկին: Նա ձեզ կբացատրի յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրա շեղման հնարավոր պատճառը:

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն վերլուծել ձեր պատասխանները և, առավել ևս, ինքնուրույն փոխել ձեր դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 24-03-2024