Ընդհանուր նկարագրություն

Թիրեոիդ պերօքսիդազի նկատմամբ հակամարմինները հանդիսանում են վահանաձև գեղձի բջիջների ֆերմենտի նկատմամբ հակամարմիններ:

Այս հակամարմինները հանդիսանում են սեփական օրգանիզմի նկատմամբ իմունային համակարգի ագրեսիայի ցուցանիշ: Թիրեոիդ պերօքսիդազն (TPO) ապահովում է յոդի ակտիվ տարատեսակի առաջացումը, որն այնուհետև կարողանում է մասնակցել թիրեոգլոբուլինի յոդացման գործընթացներին:

TPO-ի նկատմամբ հակամարմիններն արգելակում են այս ֆերմենտը, որի արդյունքում նվազում է վահանաձև գեղձի հորմոնների սեկրեցիան` թիրոքսին (T4) և եռյոդթիրոնին (T3): Սակայն Anti-TPO-ի բարձր մակարդակը կարող է վկայել միայն աուտոիմուն պրոցեսների ակտիվության մասին:

Anti-TPO-ն վահանաձև գեղձի աուտոիմուն ախտահարումը հայտնաբերող ամենազգայուն թեստն է: Սովորաբար այս հակամարմինների ի հայտ գալը հանդիսանում է առաջին շեղումը, որը զարգանում է Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտի արդյունքում զարգացող հիպոթիրեոիզի վաղ փուլերում: Բավարար զգայուն լաբորատոր մեթոդների շնորհիվ Anti-TPO-ն հայտնաբերվում է Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտով մարդկանց 95%-ի և Գրեյվսի հիվանդությամբ մարդկանց 85%-ի մոտ: Հղիության ընթացքում Anti-TPO-ի ի հայտ գալը վկայում է մոր մոտ հետծննդյան թիրեոիդիտի զարգացման և երեխայի զարգացման վրա ազդեցության ռիսկի մասին:

Նորմալ արդյունքները զգալիորեն կախված են լաբորատոր հետազոտության մեթոդից: Anti-TPO-ի մեղմ բարձրացած ցուցանիշները երբեմն կարող են հայտնաբերվել գործնականում առողջ մարդկանց շրջանում: Մինչ օրս դեռ անորոշ է մնացել այն, թե արդյոք նման իրավիճակը կարելի՞ է համարել ֆիզիոլոգիական նորմա, թե՞ աուտոիմուն թիրեոիդիտի նախանշան: Չի բացառվում նաև Anti-TPO-ի՝ որպես ախտորոշիչ մեթոդի ոչ բավարար սպեցիֆիկության խնդրի առկայությունը:

Հետազոտության ցուցումներ

Նորածիններ

 • հիպերթիրեոզ
 • մոր մոտ Anti-TPO-ի բարձր մակարդակ կամ Գրեյվսի հիվանդություն

Չափահասներ

 • հիպերթիրեոզի տարբերակիչ ախտորոշում
 • հիպոթիրեոզի տարբերակիչ ախտորոշում
 • խպիպ
 • Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)
 • քրոնիկ թիրեոիդիտ (Հաշիմոտո)
 • օֆթալմոպաթիաներ՝ հարակնագնդային հյուսվածների մեծացում (Գրեյվսի էութիրեոիդ հիվանդության կասկած)
 • սրունքների պինդ այտուց (պերիթիբիալ միքսեդեմա)

Կենսանմուշ

«ԹՊՕ հակամարմիններ» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

ՄՄ/մլ (միջազգային միավոր/միլիլիտր, IU/ml)

Այլընտրանքային չափման միավոր

Մ/մլ (միավոր/միլիլիտր, U/ml)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

< 34 ՄՄ/մլ

Այլընտրանքային միջակայքեր (չափահասներ)

< 5,6 Մ/մլ

Արդյունքների մեկնաբանություն

Հակաթիրեոպերօքսիդազային հակամարմինների մակարդակի բարձրացում

 • Գրեյվսի հիվանդություն (դիֆուզ տոքսիկ խպիպ)
 • հանգուցավոր տոքսիկ խպիպ
 • ենթասուր թիրեոիդիտ (դե Կրեվենի)
 • վահանագեղձի հետծննդյան դիսֆունկցիա
 • քրոնիկ թիրեոիդիտ (Հաշիմոտո)
 • իդիոպաթիկ հիպոթիրեոզ
 • աուտոիմուն թիրեոիդիտ
 • ոչ թիրեոիդային աուտոիմուն հիվանդություններ

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Anti-Тhyroid Peroxidase Аntibodies

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ Anti-TPO