Ընդհանուր նկարագրություն

Թիերոտրոպ հորմոնի ընկալիչների (ռեցեպտորներ) նկատմամբ աուտոիմուն հակամարմինները հադիսանում են դիֆուզ թունավոր (տոքսիկ) խպիպի մարկեր:

Թիրեոխթանիչ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ աուտոիմուն հակամարմինները (Հակա-ըԹԽՀ) կարող են խթանել վահանաձև գեղձի վրա այս հորմոնի ազդեցությունը՝ բարձրացնելով արյան մեջ գեղձի հորմոնների մակարդակը (Т3 և Т4): Հակա-ըԹԽՀ հայտնաբերվում են Գրևսի հիվանդությամբ (դիֆուզ տոքսիկ զոբ) պացիենտների շուրջ 85%-ի մոտ և նշանակվում են որպես այս աուտոիմուն օրգան-սպեցիֆիկ հիվանդության ախտորոշման և պրոգնոզի համար: Այս հակամարմինների առաջացման մեխանիզմը մինչև վերջ պարզաբանված չէ, թեև որոշ հեղինակներ Գրևսի հիվանդության զարգացման մեջ կարևորում են ժառանգական նախատրամադրվածության դերը:

Գրևսի հիվանդության ժամանակ արյան պլազմայում հայտնաբերվում են նաև վահանաձև գեղձի նկատմամբ այլ, հատկապես մակրոսոմալ հակամարմիններ (հակա-ԹՊՕ և թիրոցիտների միկրոսոմալ ֆրակցիայի նկատմամբ հակամարմիններ):

Հետազոտության ցուցումներ

Կենսանմուշ

«Թիրետրոպ հորմոնի ընկալիչների նկատմամբ հակամարմիններ» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Ցանկալի է արյունը հանձնել սննդի վերջին ընդունումից 4 ժամ անց: Պարտադիր պահանջներ չկան:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

Մ/լ (միավոր/լիտր)

Այլընտրանքային չափման միավոր

գործակից (ինդեքս)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

  • < 1,0 բացասական
  • ≥ 1,0 դրական

Արդյունքների մեկնաբանություն

Դրական պատասխան (առկա է)

  • Դիֆուզ տոքսիկ խպիպ (Գրևսի հիվանդություն)՝ 85-95% դեպքերում
  • Թիրեոիդիտների այլ տեսակներ

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ TSH receptor autoantibodies

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ Anti-rTSH