Skip to main content

Թրոմբոպլաստին - Մակարդելիություն

Միջազգային անվանում (հապավում). Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)

Նկարագրություն

Ակտիվացված մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակը (APTT, ռուսերեն՝ АЧТВ) ոչ թրոմբոցիտար ցիտրատային պլազմային կոալին-կեֆալինային խառնուրդ և կալցիումի քլորիդ ավելացնելուց հետո արյան մակարդուկի առաջացման ժամանակն է:

APTT-ն սքրինինգային հետազոտություն է, որը գլխավորապես նշանակվում է Հեպարինով բուժում ստացող հիվանդների մոտ մակարդելիության ներքին ուղիների արդյունավետությունը գնահատելու և նման հիվանդների հսկողության համար:

APTT թեստի ռեագենտը պարունակում է կոնտակտային ակտիվատոր (կաոլինի սուսպենզիա) և ֆոսֆոլիպիդներ (կեֆալին): Պլազմայի շփումը կոալինի մասնիկների հետ խթանում է մակարդելիության XII գործոնի՝ XIIa-ի արտադրությունը, որը բարձրմոլեկուլյար կինինոգենի, կալիկրեինի և XIIa գործոնի ազդեցության համար ստեղծում է ազդեցության դաշտ: Ֆոսֆոլիպիդներն անհրաժեշտ են X ակտիվ գործոնի (Xa) և պրոթրոմբինի (PT) հետ կոմպլեքս առաջացնելու համար: Ինկուբացիոն որոշ ժամանակ անց ռեակցիոն խառնուրդին ավելացվում է կալցիումի քլորիդ, որով սկիզբ է դրվում մակարդելիության ներքին մեխանիզմներին և արդյունքում հայտնաբերվում է վերջինիս մասնակցող գործոնների դեֆիցիտը կամ մակարդման արգելակիչների առկայությունը:

APTT-ի երկարացումը, որը վկայում է մակարդելիության ընկճման (հիպոկոագուլյացիայի) մասին, կարող է արտացոլել XII, XI, X, IX, VIII, V, II գործոնների կամ ֆիբրինոգենի (FG) դեֆիցիտի, երիկամային հիվանդությունների, վիտամին K-ի դեֆիցիտի, հեպարինի, գայլախտային հակամակարդիչի (LA) առկայության, ֆիբրինի պոլիմերիզացիայի ախտածին պաշարիչների առկայության (օրինակ՝ միելոմային սպիտակուցներ) մասին: APTT-ն սովորաբար փոփոխվում է մակարդելիության գործոններից որևէ մեկի՝ նորմայից 30-40% նվազեցման դեպքում:

APTT-ի կարճացումը վկայում է արյան մակարդելիության բարձրացման մասին (հիպերկոագուլյացիա):

Արյան մակարդելիության մյուս թեստերի հետ միասին APTT-ն նշանակվում է նաև դիսեմինացված (տարածուն) ներանոթային մակարդման համախտանիշի ախտորոշման մեջ:

Լաբորատոր բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Ցուցումներ

 • մակարդելիության համակարգի վիճակի սքրինինգային հետազոտություն
 • արյան մակարդելիության խագարման հետազոտություն
 • հակամակարդիչ բուժման ընթացքում Հեպարինի դեղաչափի ընտրություն և մակարդելիության հսկողություն
 • հեմոֆիլիայի ախտորոշում
 • հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշ

Կենսանմուշ

APTT թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումից պետք է անցած լինի ոչ պակաս, քան 8, սակայն ոչ ավելի, քան 14 ժամ: Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը պետք է խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Տեղեկատվություն․

Լրացուցիչ տեղեկատվություն և օգնություն

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

վրկ. (վայրկյան)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

(25-43) վրկ.

Արդյունքների մեկնաբանություն

APTT-ի երկարացում (մակարդման դանդաղում)

 • A, B և C հեմոֆիլիաներ
 • Հագեմանի, Վիլեբրանդի հիվանդություններ
 • դիսեմինացված ներանոթային մակարդման համախտանիշի 2-րդ և 3-րդ փուլեր
 • Հեպարինով, նաև՝ Ֆրաքսիպարինով և դրա համարժեքներով բուժում
 • հակաֆոֆոլիպիդային համախտանիշ
 • հակակոագուլյանտի անհամապատասխանելություն հեմատոկրիտի մեծ ցուցանիշին կամ վակուումային փորձանոթի ոչ լիարժեք լցվածությանը

APTT-ի կարճացում (մակարդման արագացում)

 • դիսեմինացված ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշի 1-ին փուլ
 • կենսանմուշի աղտոտում հյուսվածքային թրոմբոպլաստինով՝ վենեպունկցիայի ժամանակ վնասվածքի պատճառով

Վարվեք այս կերպ

 • Լաբորատոր թեստի արդյունքների մեկնաբանումը վստահեք ձեր բժշկին: Նա ձեզ կբացատրի յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրա շեղման հնարավոր պատճառը:

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն վերլուծել ձեր պատասխանները և, առավել ևս, ինքնուրույն փոխել ձեր դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 05-06-2023