Ընդհանուր նկարագրություն

Կալցիտոնինը կալցիումի նյութափոխանակության կարգավորիչն է, որն ուռուցքաբության ոլորտում նշանակվում է որպես վահանագեղձի մեդուլյար կարցինոմայի մարկեր:

Կալցիտոնինը պեպտիդային հորմոն է, որը գլխավորապես արտադրվում է վահանագեղձի պարաֆոլիկուլյար C-բջիջների կողմից, ինչպես նաև քիչ քանակներով՝ այլ օրգաններում (օրինակ՝ թոքեր):

Կալցիտոնինի նկատմամբ ընկալիչները հայտնաբերվում են օստեոկլաստներում, մոնոցիտներում, երիկամներում, գլխուղեղում, հիպոֆիզում, ընկերքում, սեռական գեղձերում, թոքերում և լյարդում: Այս հորմոնի դերը դեռևս գտնվում է ուսումնասիրության փուլում: Կալցիտոնինն ունի հիպոկալցեմիկ ազդեցություն՝ օստեոկլաստների ակտիվությունն արգելակելու և ոսկրային ռեզորբցիայի արագությունը նվազեցնելու, երիկամներով կալցիումի ետներծծումը կրճատելու և աղիներում կալցիումի ներծծումն ընկճելու հաշվին: Կալցիտոնինը նաև կրճատում է ֆոսֆատների երիկամային ետներծծումը՝ առաջ բերելով արյան ֆոսֆորի չափավոր նվազեցում: Ֆունկցիոնալ առումով այն պարաթիրեոիդային հորմոնի ներհակորդն է, սակայն օրգանիզմում կալցիում-ֆոսֆորային փոխանակության մեջ ունի ավելի փոքր դեր:

Վահանագեղձի մեդուլյար կարցինոմայի ժամանակ կալցիտոնինի ավելցուկը կամ թիրեոիդէկտոմիային հաջորդող հիպոկալցիտոնինեմիան արյան շիճուկի կալցիումի մակարդակի զգալի շեղումների կամ ոսկրային զանգվածի զգալի փոփոխության պատճառ չի հանդիսանում: Այնուամենայնիվ, կալցիտոնինի սեկրեցիան ուղիղ դրական կապով կարգավորվում է արյան շիճուկի կալցիումի մակարդակի միջոցով: Քայքայվում և օրգանիզմից հեռանում է երիկամներով, ուստի և երիկամային անբավարարության ժամանակ կարող է գրանցվել արյան շիճուկի կալցիտոնինի մակարդակի բարձրացում:

Լաբորատր ախտորոշման ոլորտում կալցիտոնինն օգտագործվում է գլխավորապես վահանագեղձի մեդուլյար քաղցկեղի ախտորոշման մեջ: Որոշ դեպքերում կարող է կիրառվել պրովոկացիոն-խթանիչ թեստի անցկացման մեջ, երբ կալցիումի և/կամ պենտագաստրինի ներմուծմամբ վահանագեղձի մեդուլյար կարցինոմայով հիվանդների մոտ գրանցվում է կալցիտոնինի մակարդակի կտրուկ աճ:

Այս հիվանդության ժամանակ կալցիտոնինի մակարդակը կարող է բարձրանալ մինչև կլինիկական նշանների ի հայտ գալը: Քանի որ մեդուլյար կարցինոմայի դեպքերի 20%-ում առկա է ընտանեկան գործոնը, արյան շիճուկի կալցիտոնինի որոշումը կարող է կիրառվել նաև որպես սքրինինգային հետազոտություն:

Այնուամենայինվ, պետք է հաշվի առնել նաև, որ կալցիտոնինի մակարդակի բարձրացումն ինքնին չի կարող ախտորոշումը հաստատելու հիմք հանդիսանալ, քանի որ այս հորմոնը կարող է արտադրվել նաև այլ, հատկապես՝ նեյրոէնդոկրին բնույթի քաղցկեղային բջիջների կողմից:

Կալցիտոնինի հետազոտությունը նշանակելիս պետք է նաև նկատի ունենալ այս հորմոնի մակարդակի ցիրկադային փոփոխությունը: Մասնավորապես, կալցիտոնինի արտադրությունը խթանվում է կեսօրին:

Հետազոտության ցուցումներ

 • վահանաձև գեղձի մեդուլյար կարցինոմայի ախտորոշում
 • վահանաձև գեղձի ռեզեկցիայի արդյունավետության գնահատում և հետագա հսկողություն
 • վահանաձև գեղձի մեդուլյար քաղցկեղով հիվանդի ընտանիքի անդամների սքրինինգային հետազոտություն

Կենսանմուշ

«Կալցիտոնին» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Արյունը հանձնելու նախորդող օրերին խորհուրդ է տրվում բացառել հուզական սթրեսը, ծանր ֆիզիկական լարվածությունը: Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան, խիստ քաղցած վիճակում (սննդի վերջին ընդունումից 2-12 ժամ անց): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով:

Անմիջապես արյունը հանձնելուց առաջ 30 րոպեի ընթացքում հետազոտվողը պետք է գտնվի հանգիստ վիճակում:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

պգ/մլ (պիկոգրամ/միլիլիտր)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

 • Տղամարդիկ՝ մինչև 14,3 պգ/մլ
 • Կանայք՝ մինչև 9,82 պգ/մլ

Արդյունքների մեկնաբանություն

Կալցիտոնինի մակարդակի բարձրացում

 • վահանաձև գեղձի մեդուլյար քաղցկեղ
 • վահանաձև գեղձի С-բջիջների հիպերպլազիա
 • թոքերի, կրծքագեղձի և ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղների որոշ դեպքեր
 • Զոլինգեր-Էլիսոնի համախտանիշ
 • պերնիցիոզ անեմիա
 • քրոնիկ երիկամային անբավարարություն
 • ուրեմիա
 • պսևդոհիպերպարաթիրեոիդիզմ
 • APUD համակարգի բջջային ուռուցքներ
 • կարցինոիդ համախտանիշ
 • ալկոհոլային ցիռոզ
 • պանկրեատիտ
 • թոքերի բարորակ նորագոյացություններ
 • լեյկեմիա և միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ
 • ուռուցքների այլ տեսակներ, հատկապես նեյրոէնդոկրին բնույթի
 • քրոնիկ բորբոքային հիվանդություններ
 • հղիություն
 • ֆեոխրոմոցիտոմա
 • թիրեոիդիտներ

Կալցիտոնինի մակարդակի 100 պգ/մլ և ավելի բարձր ցուցանիշներ գրանցվում են վահանագեղձի մեդուլյար կարցինոմայի, լեյկեմիաների, լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների ժամանակ:

Կալցիտոնինի մակարդակի նվազեցում (դինամիկայում)

 • ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Calcitonin

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ CTN