Ընդհանուր նկարագրություն

էրիթրոցիտների նստման արագությունը (ԷՆԱ) համարվում է բորբոքման ոչ սպեցիֆիկ ցուցանիշ:

Էրիթրոցիտների նստման արագությունը (ESR, ԷՆԱ) հակակոագուլյանտ պարունակող արյան ուղղահայաց փորձանոթում արյան բաժանումն է երկու շերտի՝ վերին (թափանցիկ պլազմա) և ստորին (նստած էիրթրոցիտներ): ԷՆԱ-ն չափվում է 1 ժամվա ընթացքում առաջացած պլազմայի շերտի հաստությամբ՝ միլիմետրերով:

Էրիթրոցիտների նստեցման (սեդեմենտացիա) պրոցեսը կարելի է բաժանել 3 փուլի, որոնք ընթանում են տարբեր արագություններով: Սկզբում էրիթրոցիտները դանդաղ նստում են առանձին բջիջների տեսքով: Այնուհետև դրանք առաջացնում են ագրեգանտներ՝ «մանրադրամային սյունակներ», որոնց նստեցումն ընթանում է ավելի արագ: Երրորդ փուլում ագրեգանտների թիվը մեծանում է, իսկ դրանց նստեցման արագությունն՝ աստիճանաբար նվազում և ի վերջո՝ կանգ առնում:

ԷՆԱ-ի մեծությունը կախված է բազմաթիվ ֆիզիոլոգիական և ախտաբանական գործոններից: Կանանց մոտ ԷՆԱ-ն քիչ ավելի բարձր է, քան տղամարդկանց մոտ: Հղիության ընթացքում արյան սպիտակուցային կազմի փոփոխություններն իրենց հերթին կարող են արագացնել այս ցուցանիշը:

Էրիթրոցիտների քանակի նվազեցումը (անեմիա) առաջ է բերում ԷՆԱ-ի արագացում, և, հակառակը, արյան էրիթրոցիտների քանակության աճը դանդաղեցնում է սեդեմինտացիայի արագությունը:

ԷՆԱ-ն կարող է փոփոխվել նաև օրվա ընթացքում՝ առավելագույն արժեքներին հասնելով ցերեկային ժամերին: «Մանրադրամային սյունակների» առաջացման վրա ազդող հիմնական գործոնն արյան պլազմայի սպիտակուցային կազմն է: Սուր փուլի սպիտակուցներն, ադսորբցվելով էրիթրոցիտների մակերեսին, նվազեցնում են վերջիններիս բևեռացումը և միմյանց վանող ունակությունը՝ այսպիսով նպաստելով «մանրադրամային սյունակների» առաջացմանը և էրիթրոցիտների արագացած նստեցմանը:

Սուր փուլի սպիտակուցների, օրինակ՝ C-ռեակտիվ սպիտակուցի, հեպտոգլոբինի, ալֆա-1-անտիտրիպսինի շատացումը, որը սովորաբար տեղի է ունենում բորբոքային պրոցեսի սուր փուլում, առաջացնում է ԷՆԱ-ի բարձրացում: Սուր բորբոքային և վարակային պրոցեսների ժամանակ ԷՆԱ-ի փոփոխություն դիտարկվում է պացիենտի մարմնի ջերմության բարձրացումից և լեյկոցիտների թվաքանակի աճից արդեն 24 ժամ անց: Քրոնիկ բորբոքումների դեպքում ԷՆԱ-ի բարձրացումն ավելի շուտ պայմանավորված է արյան պլազմայի ֆիբրինոգենի և իմունոգլոբուլինների մակարդակի աճով:

ԷՆԱ-ի որոշումը դինամիկայում և այլ հետազոտությունների հետ միասին նշանակվում է բորբոքային և վարակիչ հիվանդությունների բուժման արդյունավետությունը վերահսկելու համար:

Հետազոտության ցուցումներ

 • բորբոքային հիվանդություններ
 • վարակներ
 • ուռուցքներ

ԷՆԱ չափումը պետք է դիտարկել որպես սքրինինգային թեստ, որն ինչ-որ կոնկրետ հիվանդությունն ախտորոշելու սպեցիֆիկությամբ բնավ օժտված չէ: ԷՆԱ-ն սովորաբար նշանակում են որպես արյան ընդհանուր հետազոտության ցուցանիշներից մեկը:

Կենսանմուշ

«ԷՆԱ» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Խորհուրդ է տրվում արյան կենսանմուշը հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից ոչ պակաս, քան 8 ժամ հետո:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

մմ/ժ (միլիմետր/ժամ)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր նորմաներ

 • չափահաս տղամարդիկ՝ (0-15) մմ/ժ
 • չափահաս կանայք՝ (0-20) մմ/ժ

Այլընտրանքային նորմալ արժեքներ

Տարիք, սեռ ԷՆԱ, մմ/ժ
10 տ. 0 - 10
10 - 50 տ. Տղամարդիկ 0 - 15
Կանայք 0 - 20
> 50 տ. Տղամարդիկ 0 - 20
Կանայք 0 - 30

Արդյունքների մեկնաբանություն

ԷՆԱ-ի բարձրացում (արագացում)

Ֆիզիոլոգիական
 • մեծ տարիք
 • կանայք՝ հղիության, դաշտանի, հետծննդաբերական շրջաններում
Ախտաբանական

ԷՆԱ-ի նվազեցում (դանդաղեցում)

 • սովահարություն, նիհարում, մկանային զանգվածի նվազեցում
 • կորտիկոստերոիդների ընդունում
 • հղիություն (հատկապես 1-ին և 2-րդ եռամսյակներում)
 • բուսակերություն
 • հիպերհիդրատացիա
 • միոդիստրոֆիաներ

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ ESR

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ ESR