Լաբ թեստեր

Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն

FSH

Ընդհանուր նկարագրություն

Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնը հիպոֆիզի կողմից արտադրվող գլիկոպրոտեիդային գոնադոտրոպ հորմոն է, որը խթանում է տղամարդկանց մոտ սերմնալարի զարգացումը և սպերմատոգենեզը, իսկ կանանց մոտ՝ ֆոլիկուլների առաջացումը:

Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոնը (Follicle stimulating hormone, FSH) լյուտեինացնող հորմոնի հետ միասին պատկանում է գոնադոտրոպինների ընտանիքին: Այս երկու հորմոնները միասին սիներգիկ կերպով կարգավորում և խթանում են գոնադների (ձվարաններ և ամորձիներ) աճն ու ֆունկցիաները:

FSH-ը գլիկոպրոտեին է՝ կազմված երկու ենթամիավորներից՝ ալֆա և բետա շղթաներից: Մոլեկուլյար զանգվածը շուրջ 32 հազար Դալտոն է:

FSH-ը սինթեզվում է հիպոֆիզի առաջնային բլթի բազոֆիլ բջիջների կողմից՝ գոնադոլիբերինի, սեռական հորմոնների (բացասական հակադարձ կապ) և ինգիբինի հսկողության ներքո: FSH-ը արտազատվում է արյան հուն պուլսային եղանակով՝ 1-4 ժամ ինտերվալներով, ըստ որում, արյան հուն ներզատումից հետո (որը տևում է մինչև 15 րոպե) արյան պլազմայում հորմոնի մակարդակը 1,5-2,5 անգամ գերազանցում է օրվա միջին մակարդակը: FSH-ի սեկրեցիան ենթարկվում է նաև եղանակային տատանումների. ամռան ամիսներին տղամարդկանց մոտ FSH-ի մակարդակն ավելի բարձր է, քան տարվա այլ եղանակներին:

Կանանց մոտ գոնադոտրոպինները հիպոթալամուս-հիպոֆիզ-ձվարաններ կարգավորիչ օղակի ներսում վերահսկում են դաշտանային ցիկլը: FSH-ը լյուտեինացնող հորմոնի հետ միասին խթանում է ձվարաններում ֆոլիկուլների առաջացումն ու հասունացումը, ինչպես նաև օժանդակում է դրանց կողմից էստրոգենների կենսասինթեզը: FSH-ի մակարդակն արյան պլազմայում իր առավելագույնին հասնում է դաշտանային ցիկլի կեսերին՝ առաջ բերելով օվուլյացիա: Դաշտանադադարի շրջանում ձվարանների ֆունկցիայի փոփոխության և էստրոգենների սեկրեցիայի կրճատմանը զուգահեռ գրանցվում է FSH-ի բարձր մակարդակ:

Տղամարդկանց մոտ սեռահասունացման շրջանում FSH-ը սկիզբ է տալիս սպերմատոգենեզին, այնուհետև մասնակցում է վերջինիս պահպանմանը: FSH-ը հանդիսանում է նաև սերմնալարերի աճի խթանող գլխավոր գործոնը: FSH-ը բարձրացնում է արյան մեջ տեստոստերոնի մակարդակը՝ այսպիսով ապահովելով սպերմատոզոիդների հասունացման գործընթացները: Տղամարդկանց մոտ FSH-ի և լյուտեինացնող հորմոնի ցածր մակարդակները կարող են դիտարկվել ազոսպերմիայի ժամանակ:

FSH-ի մակարդակի որոշումն օգնում է գնահատել հիպոթալամուս-հիպոֆիզ-գոնադային համակարգում առկա դիսֆունկցիաները: Մասնավորապես, լյուտեինացնող հորմոնի հետ միասին FSH-ը թույլ է տալիս գնահատել քրոմոսոմային աբերացիաներով պայմանավորված հիվանդությունների, ձվարանների պոլիկիստոզների, ամենոռեայի, դաշտանադադարի համախտանշի պատճառներն ու բնույթը:

Հետազոտության ցուցումներ

 • լիբիդոյի և սեռական պոտենցիայի նվազում
 • անպտղություն
 • անօվուլյացիա
 • օլիգոմենորեա և ամենորեա
 • դիսֆունկցիոնալ արգանդային արյունահոսություններ
 • անհաջող հղիություններ
 • վաղաժամ սեռահասունացում կամ սեռահասունացման դանդաղում
 • աճի դանդաղում
 • պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ
 • էնդոմետրիոզ
 • ներքին սեռական օրգանների քրոնիկ բորբոքման համախտանիշ
 • հորմոնային բուժման արդյունավետության գնահատում և հսկողություն

Կենսանմուշ

«Ֆոլիկուլախթանիչ հորմոն» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Հետազոտությունը կատարվում է դաշտանային ցիկլի 6-7-րդ օրերին, եթե բուժող բժշկի կողմից այլ ժամկետներ չեն սահմանվել:

Արյունը հանձնելուց 3 օր առաջ անհրաժեշտ է բացառել ֆիզիկական լարվածությունը, իսկ 1 ժամ առաջ՝ ծխախոտի օգտագործումը: Արյան կենսանմուշը վերցնելուց անմիջապես առաջ հետազոտվողը պետք է գտնվի հանգիստ պայմաններում:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել նստած կամ պառկած դիրքում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումը՝ ոչ պակաս, քան 8 ժամ, ցանկալի է՝ 12 ժամ առաջ: Բացառել հյութերը, թեյը, սուրճը (հատկապես՝ շաքարով): Կարելի է ընդունել ջուր:

Ելնելով FSH-ի և լյուտեինացնող հորմոնի սեկրեցիայի պուլսացվող բնույթից, ցանկալի է այս երկու հետազոտությունները կատարել արյան երեք նմուշների միջոցով՝ 30 րոպեանոց ինտերվալներով:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

մՄՄ/մլ (միլի Միջազգային միավոր/միլիլիտր)

Այլընտրանքային չափման միավոր

ՄՄ/լ (միջազգային միավոր/լիտր)

Միավորների փոխակերպում

ՄՄ/լ = մՄՄ/մլ

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

FSH, մՄՄ/մլ
Տղամարդիկ (1,5-12,4)
Կանայք
Ֆոլիկուլյար փուլ (3,5-12,5)
Օվուլյացիայի փուլ (4,7-21,5)
Լյուտեինային փուլ (1,7-7,7)
Հետդաշտանադադարի փուլ (25,8-134,8)

Արդյունքների մեկնաբանություն

FSH մակարդակի բարձրացում

 • առաջնային հիպոգնադիզմ (տղամարդկանց մոտ)
 • հիպերգոնադոտրոպային հիպոգոնադիզմ, ձվարանների հյուծման համախտանիշ (կանանց մոտ)
 • հիպոֆիզի բազոֆիլ ադենոմա
 • Սվաերի համախտանիշ (46, XY)
 • Շերշևսկի-Տերների համախտանիշ (46, X0)
 • տեստիկուլյար ֆեմինիզացիա
 • դիսֆունկցիոնալ արգանդային արյունահոսություններ (ֆոլիկուլի պերսիստենցիայի ժամանակ)
 • ծխախոտի օգտագործում
 • ռենտգենյան ճառագայթների ազդեցություն
 • երիկամային անբավարարություն
 • սեմինոմա
 • գոնադոտրոպինին համարժեք ազդող նյութերի էկտոպիկ արտադրություն (հատկապես թոքերի նորագոյացությունների ժամանակ)
 • որոշ դեղերի ընդունում՝ ռիլիզինգ-հորմոն, Կետոկոնազոլ, Լևոդոպա, Նաֆարելին, Նալոքսոն, Նիլուտամիդ, Օքսկարբազեպին, Ֆենիտոին, Պրավաստատին (բուժումից 6 ամիս անց), Տամոքսիֆեն (տղամարդկանց մոտ՝ օլիգոզոպերմիայով և կանանց մոտ՝ նախադաշտանադադարի շրջանում)

FSH մակարդակի նվազեցում

 • երկրորդային (հիպոթալամիկ) ամենորեա
 • հիպոգոնադոտրոպային հիպոգոնադիզմ (կենտրոնական ձև)
 • հիպոֆիզար նանիզմ
 • Շիհանի համախտանիշ
 • Սամոնդսի հիվանդություն
 • Դենի-Մորֆանի համախտանիշ
 • հիպերպրոլակտինեմիա
 • պոլիկիստոզ ձվարանների համախտանիշ (ատիպիկ ձև)
 • սովահարություն
 • գիրացում
 • վիրաբուժական միջամտություններ
 • կապարի հետ շփում
 • որոշ դեղերի ընդունում՝ անաբոլիկ ստերոիդներ, Բուզերելին, Կարբամազեպին, Դանազոլ, Դիէթիլսիլբեստրոլ, Գոզերելին, Մեգեստրոլ, պերօրալ հակաբեղմնավորիչներ, Ֆենիտոին, Պիմոզիդ, Պրավաստատին (երկու տարվա ընթացքում բուժում), Ստանոզոլոլ, կորտիկոտրոպին-ռիլիզինգ-հորմոնի անալոգներ դաշտանային ցիկլի լյուտեինացման փուլի կեսերին, Տամոքսիֆեն (կանանց մոտ՝ դաշտանադադարի ժամանակ), Տորեմիֆեն, Վալպրոյաթթու, Բոմբեզին, Բրոմկրիպտին, Ցիմետիդին, Կլոմիֆեն, գոնադոտրոպին-ռիլիզինգ հորմոն, սոմատոտրոպ հորմոն

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Follicle Stimulating Hormone

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ FSH

Հոդվածը տեղադրվել է՝ 14-04-2018 վերանայվել է՝ 02-02-2021

Հեղինակ

Հեղինակային բոլոր իրավունքները պատկանում են Մեդեքսին։

Ձեզ ներկայացված է մասնագիտական բնույթի նյութ: Հոդվածն ունի նաև ընդհանուր տեղեկատվական նշանակություն, սակայն, եթե դուք բժիշկ չեք, խիստ ցանկալի է որոշումներ կայացնել միայն ձեր բժշկի հետ միասին:

Մեդեքս-հեղինակների մասին
Մեր կայքի հոդվածները պատրաստվում են տարբեր ոլորտների փորձառու բժիշկների և առողջապահության մասնագետների կողմից՝ օգտագործելով բժշկագիտության վերջին տվյալները և լավագույն փորձը: