Ընդհանուր նկարագրություն

Ազատ տրիյոդթիրոնինը հյուսվածքների կողմից թթվածնի կլանման և նյութափոխանակության ակտիվացման խթանիչ է:

Այն վահանաձև գեղձի ամինաթթվային հորմոն է, որն արտադրվում է այս գեղձի ֆոլիկուլյար բջիջների կողմից՝ թիրեոտրոպ հորմոնի (TSH) հսկողության ներքո: Միաժամանակ, ծայրամասային հյուսվածքներում առաջանում է թիրոքսինից (T4)՝ վերջինիս դեյոդացման արդյունքում:

Ազատ եռյոդթիրոնինը հանդիսանում է ընդհանուր T3-ի կենսաբանորեն ակտիվ մասը՝ կազմելով վերջինիս 0,2 - 0,5%-ը:

Եռյոդթիրոնինը թիրոքսինից ավելի ակտիվ է, սակայն արյան մեջ առկա է ավելի փոքր քանակներով: Եռյոդթիրոնինը բարձրացնում է ջերմաառաջացումը և հյուսվածքների կողմից թթվածնի ծախսը՝ բացառությամբ գլխուղեղի, ռետիկուլոէնդոթելիալ և գոնադային համակարգերի: Այս հորմոնը խթանում է նաև լյարդում վիտամին A-ի սինթեզը, նվազեցնում է արյան խոլեսթերինի և տրիգլիցերիդների մակարդակը, ինչպես նաև արագացնում սպիտակուցային փոխանակությունը: Այն նաև խթանում է մեզով կալցիումի էքսկրեցիան, ոսկրային հյուսվածքներում ընթացող նյութափոխանակությունը (ավելի շատ՝ ոսկրի ռեզորբցիան): Սրտի վրա թողնում է դրական քրոնո- և ինոտրոպ ազդեցություն: Խթանում է ռետիկուլյար ֆորմացիան և կենտրոնական նյարդային համակարգի կեղևային գործունեությունը:

Հետազոտության ցուցումներ

 • վահանաձև գեղձի հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշում
 • իզոլացված Т3-տոքսիկոզի ընթացքի և բուժման հսկողություն

Կենսանմուշ

«Տրիյոդթիրոնին ազատ» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Հետազոտությունից 1 ամիս առաջ էնդոկրինոլոգի թույլտվությամբ անհրաժեշտ է բացառել վահանագեղձի հորմոնների ընդունումը: Հետազոտությունից 2-3 օր առաջ անհրաժեշտ է բացառել նաև 131I և 99mTс, ինչպեես նաև յոդ պարունակող դեղերի ընդունումը: Արյան փորձանմուշը պետք է վերցնել ռենտգենոկոնտրաստային հետազոտությունից առաջ:

Հետազոտությունը նախորդող օրը պետք է բացառել մարմնամարզումները, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը և սթրեսը: Անմիջապես արյունը հանձնելուց առաջ պացիենտը պետք է գտնվի հանգիստ վիճակում:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

պմոլ/լ (պիկոմոլ/լիտր)

Այլընտրանքային չափման միավոր

պգ/մլ (պիկոգրամ/միլիլիտր)

Միավորների փոխակերպում

պգ/մլ x 1,536 = պմոլ/լ

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

Չափահասներ` (3,1-6,8) պմոլ/լ

Արդյունքների մեկնաբանություն

Ազատ տրիյոդթիրոնինի մակարդակի բարձրացում

 • թիրեոտրոպինոմա
 • թունավոր խպիպ
 • իզոլացված T3-տոքսիկոզ
 • թիրեոիդիտներ
 • թիրեոտոքսիկ ադենոմաներ
 • Т4-կայուն հիպոթիրեոզ
 • թիրեոիդ հորմոնների նկատմամբ ռեզիստենտության համախտանիշ
 • TSH-անկախ թիրեոտոքսկիկոզ
 • վահանագեղձի հետծննդյան դիսֆունկցիա
 • խորիոկարցինոմա
 • IgG-ի բարձր մակարդակով միելոմաներ
 • նեֆրոտիկ համախտանիշ
 • լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ

Ազատ տրիյոդթիրոնինի մակարդակի նվազեցում

 • չկոմպենսացված առաջնային մակերիկամային անբավարարություն
 • լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ
 • ծանր ոչ թիրեոիդային հիվանդություններ, ներառյալ՝ սոմատիկ և հոգեկան
 • ծանր հիվանդություններից վերականգնման շրջան
 • առաջնային, երկրորդային, երրորդային հիպոթիրեոզներ
 • Т4-ի ինքնուրույն նշանակման հետևանքով արտիֆիցիալ թիրեոտոքսիկոզ
 • սպիտակուցների ցածր պարունակությամբ դիետա
 • կանանց մոտ՝ ֆիզիկական գերբեռնվածություններ
 • քաշի կորուստ
 • Ամիոդարոնի, մեծ դեղաչափերով Պրոպրանոլոլի, ռենտգենային յոդ-կոնտրաստ նյութերի ընդունում

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Triiodthyronine Free

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ FT3 (T3 free)