Skip to main content

Լյամբլիայի IgA/M/G հակամարմիններ - Մակաբույծներ

Միջազգային անվանում (հապավում). Lamblia intestinalis IgA, IgM, IgG (GL IgA/M/G)

Նկարագրություն

Լյամբլիայի (Giardia Lamblia, Lamblia intestinalis) նկատմամբ IgA/M/G դասի հակամարմինները հանդիսանում են լյամբլիոզի՝ լյամբլիային վարակի շճաբանական մակերը:

Լյամբլիոզը լայնորեն տարածված մակաբուծային վարակ է, որը հարուցվում է Lamblia intestinalis (Giardia Lamblia) ընտանիքի ներկայացուցիչներով:

Վարակի աղբյուրը լյամբլիաներով վարակված մարդն է: Վարակը փոխանցվում է կղանք-բերանային (ֆեկալ-օրալ) ճանապարհով: Վարակի փոխանցման հիմնական գործոնն աղտոտված ջուրն է, սակայն լյամբլիան նաև կարող է փոխանցվել սննդամթերքների միջոցով, որոնցում մակաբույծի ցիստերն իրենց կենսունակությունը պահպանում են 2 ժամից մինչև 2 օր: Հնարավոր է նաև վարակի փոխանցում շփման միջոցով (կոնտակտային):

Լյամբլիաները կարող են առաջացնել լուրջ աղիքային հիվանդություններ՝ ինչպես համաճարակների, այնպես էլ սպորադիկ դեպքերի տեսքով: Երեխաներն ավելի հակված են լյամբլիայով ինվազիաներին, և նրանց մոտ հիվանդությունն ընթանում է ավելի արտահայտված կլինիկական դրսևորումներով:

Լյամբլիա մակաբույծներով բարակ աղիների լորձաթաղանթի ինվազիան կարող է առաջացնել տարաբնույթ կլինիկական նշաններ՝ սկսած անախտանիշ ընթացքից մինչև ալերգիկ ախտանիշներ և փորլուծային համախտանիշ: Առավել ծանր ընթացք են ստանում արտահայտված իմունասեպրեսիայի վիճակների դեպքում: Լյամբլիաներով վարակը կարող է ինքնուրույն անհետանալ 6 շաբաթ անց կամ մնալ տարիներով: Կլոնացվելով բարակ աղիների լորձաթաղանթում, լյամբլիայի տորֆոզոիդները կարող են թափանցել էպիթելի մեջ և զարգացնել համակարգային իմունային արձագանք:

Չնայած լյամբլիոզը հայտնի է երկար տարիների ընթացքում, հիվանդության ախտորոշումն ունի որոշակի դժվարություններ: Ավանդաբար լյամբլիոզն ախտորոշվել է կղանքում կամ տասներկումատնյա աղու պարունակության մեջ ցիստերի կամ տրոֆոզոիտ ձևերի առկայության պայմաններում, ինչպես նաև հակածնի հայտնաբերմամբ: Այուամենայնիվ, այս մեթոդների արդյունավետությունը կազմում է միայն 50%: Լյամբլիայի նկատմամբ հակամարմինների թեստը էապես բարելավում է վերոնշյալ ախտորոշիչ բացը:

Իմացե՛ք ավելին լյամբլիոզի մասին:

Լաբորատոր բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Ցուցումներ

 • լյամբլիոզի ախտորոշում՝ զուգացված այլ թեստերի հետ
 • շճաբանական թեստը նպատակահարմար է իրանացնել կլինիկական նշանները հայտնվելուց 1-2 շաբաթ անց, հատկապես, երբ ավելի վաղ փուլերում կղանքի թեստերնը որևէ արդյունք չեն տվել

Կենսանմուշ

GL IgA/M/G թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Հատուկ նախապատրաստման կարիք չի զգացվում: Խորհուրդ է տրվում արյունը վերցնել ոչ շուտ, քան սննդի վերջին ընդունումից 4 ժամ անց:

Տեղեկատվություն․

Լրացուցիչ տեղեկատվություն և օգնություն

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

Գործակից (ինդեքս)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

 • բացասական՝ գործակիցը < 0,9
 • սահմանային (կասկածելի, գորշ զոնա)՝ գործակիցը գտնվում է 0,9-1,0 միջակայքում
 • դրական՝ գործակիցը 1,0-ից բարձր է

Արդյունքների մեկնաբանություն

Դրական պատասխան (առկա է)

 • ընթացիկ կամ անցյալում տեղ գտած Lamblia intestinalis
 • խաչաձև ռեակցիաների պատճառով կեղծ-դրական պատասխաններ (հազվադեպ)

Բացասական պատասխան (բացակայում է)

 • վարակի բացակայություն
 • շճաբացասական հիվանդներ

Կասկածելի պատասխան

 • խորհուրդ է տրվում թեստը կրկնել 2-4 շաբաթվա ընթացքում, և, եթե կրկնակի թեստով դարձյալ ստացվում է սահմանային մակարդակ, թեստի արդյունքը պետք է մեկնաբանել որպես բացասական
 • Lamblia intestinalis-ի նկատմամբ հակամարմինների ցածր մակարդակ
 • ոչ սպեցիֆիկ շճաբանական փոխազդեցություններ

Պետք է նկատի ունենալ, որ օրգանիզմի իմուն-պատասխանը և հակամարմինների մակարդակը կախված են մակաբույծների տեղակայումից, աղիների լորձաթաղանթի վիճակից, ախտաբանական շեղումների առկայությունից: Բացասական կամ կրկնակի կասկածելի պատասխանները ոչ միշտ են բացառում վարակի առկայությունը: Շճաբանական թեստերի արդյունքները միշտ պետք է համադրել հիվանդության պատմության, ախտանիշների և այլ թեստերի հետ:

Վարվեք այս կերպ

 • Լաբորատոր թեստի արդյունքների մեկնաբանումը վստահեք ձեր բժշկին: Նա ձեզ կբացատրի յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրա շեղման հնարավոր պատճառը:

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն վերլուծել ձեր պատասխանները և, առավել ևս, ինքնուրույն փոխել ձեր դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 13-06-2023