Ընդհանուր նկարագրություն

Պրոթրոմբինը արյան մակարդելիության ցուցանիշների՝ կոագուլոգրամայի կարևորագույն լաբորատոր ցուցանիշներից մեկն է, որը գնահաում է արյան մակարդելիության համակարգի գործունեությունը:

Պրոթրոմբինի լաբորատոր որոշումն իրենից ներկայացնում է երեք ցուցանիշների համադրություն:

 1. Պրոթրոմբինային ժամանակ (PT). արտացոլում է արյան պլազմայի մակարդման ժամանակը՝ դրան թրոմբոպլաստին-կալցիումական խառնուրդ ավելացնելիս: Նման մեթոդը թույլ չի տալիս իրականացնել մի շարք պատասխանների համեմատական գնահատականը, քանի որ տարբեր լաբորատորիաներ օգտագործում են տարբեր մեթոդներ ու սարքեր, և որ ամենակարևորն է, տարբեր ծագման և ակտիվության հյուսվածքային թրոմբոպլաստին:
 2. Պրոթրոմբինային գործակից (PI). սա հսկիչ («նորմալ») և պացիենտի պլազմայի մակարդման ժամանակների հարաբերությունն է՝ արտահայտված տոկոսներով: Մակարդելիության ցուցանիշների ցածր արժեքների դեպքում այս թեստը զգալիորեն կախված է օգտագործված ռեակտիվների զգայունությունից:
 3. Միջազգային նորմալացված գործակից (INR). չափվում է հետևյալ բանաձևով՝ (պացիենտի PT / նորմալ միջին PT)/ISI:

ISI-ն ներկայացնում է թրոմբոպլաստինի զգայունության միջազգային գործակիցը, որը ստացված ցուցանիշները ստանդարտացնում է ըստ միջազգային նորմերի: Սա մաթեմատիկական շտկում է, որի շնորհիվ տարբեր զգայունության թրոմբոպլաստիններով իրականացված հետազոտությունները ստանդարտացվում են ըստ միջազգային ընդունված չափորոշիչի:

INR-ի ցանկալի միջակայքը կախված է անուղղակի հակամակարդիչներով (հակակոագուլյանտներ) բուժման նպատակներից և որոշվում է բուժող բժշկի կողմից:

Հետազոտության ցուցումներ

 • արյան մակարդելիության խանգարումների ուսումնասիրություն
 • արյան մակարդելիության համակարգի սքրինինգային ուսումնասիրություն
 • արյան մակարդելիության հսկողություն անուղղակի հակամակարդիչներով երկարատև բուժման ընթացքում (կումարիններ և այլն)
 • լյարդի գործունեության ուսումնասիրություն՝ լյարդում պրոթրոմբինային կոմպլեքսի սինթեզի գնահատում

Կենսանմուշ

«Պրոթրոմբին (PT, %, INR)» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում (ցանկալի է սննդի վերջին ընդունումը ոչ պակաս, քան 8 ժամ և ոչ ավելի, քան 14 ժամ առաջ): Ջրի ընդունումը՝ սովորական ռեժիմով: Նախորդ օրը խուսափել սննդային ծանրաբեռնվածությունից:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

 • Պրոթրոմբինային ժամանակ` վրկ. (վայրկյան)
 • Պրոթորմբինային գործակից (PI)` % (տոկոս)
 • ՄՆԳ (INR)՝ միավոր

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

 • Պրոթրոմբինային ժամանակ (PT)` 10-14 վրկ.
 • Պրոթորմբինային գործակից (PI)` 80 - 120 %
 • ՄՆԳ (INR)՝ 0,9-1,3 միավոր

Արդյունքների մեկնաբանություն

Պրոթրոմբինային ցուցանիշների ակտիվացում (ժամանակի կարճացում)

Պրոթրոմբինային ցուցանիշների արգելակում (ժամանակի երկարացում)

 • արյան մակարդելիության I, II, V, VII և X գործոնների բնածին կամ ձեռք բերովի դեֆիցիտ
 • իդիոպաթիկ ընտանեկան հիպոպրոթրոմբինեմիա
 • ժառանգական և ձեռքբերովի հիպոֆիբրինոգենեմիա
 • սննդում վիտամին K-ի դեֆիցիտ (II, VII, X գործոններն առաջանում են հեպատոցիտներում վիտամին K-ի մասնակցությամբ)
 • մոր մոտ վիտամին K-ի դեֆիցիտ (նորածինների մոտ հեմոռագիկ դիաթեզ)
 • դեղեր՝ վիտամին K-ի ներհակորդներ (հակակոագուլյանտներ՝ Ֆենիլին և այլն, կումարիններ և դրանց ազդեցությունը բարձրացնող դեղեր՝ անաբոլիկ ստերոիդներ, Կլոֆիբրատ, Գլյուկագոն, Թիրոքսին, Ինդոմետացին, Նեոմիցին, օքսիֆենբուտազոն, սալիցիլատներ, Հեպարին, Ուրոկինազա/Ստրեպտոկինազա)

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Prothrombin Time, Index, INR

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ PT, PI, INR