Skip to main content

Թրոմբինային ժամանակ - Մակարդելիություն

Միջազգային անվանում (հապավում). Thrombin Time (TT)

Նկարագրություն

Թրոմբինային ժամանակը (ТТ) թույլ է տալիս գնահատել արյան մակարդման վերջնական փուլը՝ ֆիբրինոգենից ֆիբրինի առաջացումը:

Թեստի առանցքային ռեագենտը թրոմբինն է՝ պրոտեոլիտիկ ֆերմենտ, որը լուծվող ֆիբրինոգենը փոխակերպում է անլուծելի ֆիբրինի:

Թրոմբինային ժամանակն այն տևողությունն է, որի ընթացքում ցիտրատային պլազմայում թրոմբին և կալցիում ավելացնելիս ֆիբրինոգենը փոխակերպվում է ֆիբրինի: Ընդ որում, ֆիբրինային մակարդուկի առաջացման արագությունը հիմնականում կախված է մի կողմից ֆիբրինոգենի քանակությունից և ֆունկցիոնալ լիարժեքությունից, իսկ մյուս կողմից՝ արյան մեջ հակամակարդիչների առկայությունից:

Թրոմբինային ժամանակի որոշումը օգտագործում են դիսֆիբրինոգենեմիայի հայտնաբերման և արյան հակամակարդիչ ակտիվությունը գնահատելու համար: Թրոմբինային ժամանակի երկարացում դիտվում է արյան ֆիբրինոգենի մակարդակի զգալի նվազեցման (պակաս, քան 0,5 գ/լ), արյան մեջ ֆիբրինի քայքայման արգասիքների առկայության, այդ թվում՝ դիսեմինացված ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշի ժամանակ, թրոմբոլիտիկ բուժման և արյան մեջ ֆիբրինոգենի անոմալ ձևերի առկայության ժամանակ:

Արյան մեջ ուղղակի ազդեցության հակամակարդիչների, օրինակ՝ Հեպարինի առկայությունը նույնպես երկարացնում է թրոմբինային ժամանակը (հեպարին-հակաթրոմբինային կոմպլեքսը չեզոքացնում է ավելացված թրոմբինը): Անուղղակի ազդեցության հակամակարդիչներն, այնուամենայնիվ, չեն ազդում թեստի արդյունքների վրա:

Թրոմբինային ժամանակի երկարացումը երբեմն կարող է պայմանավորված լինել արյան պլազմայում թրոմբինի նկատմամբ աուտոհակամարմինների կամ ֆիբրինի մոնոմերների պոլիմերիզացան խոչընդոտող պարապրոտեինների առկայությամբ:

Լաբորատոր բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Ցուցումներ

 • ֆիբրինոգենի դեֆիցիտի կամ դեֆեկտիվության որոշում
 • դիսեմինացված ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշով պացիենտի գնահատում
 • լյարդային հիվանդություն
 • հեպարինաբուժման, ֆիբրինոլիտիկ կամ թրոմբոլիտիկ դեղերով բուժման հսկողություն
 • արյան մեջ ֆիբրինի կամ ֆիբրինոգենի քայքայման արգասիքների հայտնաբերում
 • ֆիբրինոգենի դեֆիցիտի կամ ֆիբրինոգենեմիայի բնածին կամ ձեռք բերովի ձևերի հայտնաբերում

Կենսանմուշ

TT թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Արյունը պետք է հանձնել առավոտյան ժամերին, ժամը 8-11-ի սահմաններում, քաղցած վիճակում: Սննդի վերջին ընդունումից պետք է անցած լինի ոչ պակաս, քան 8 ժամ:

Տեղեկատվություն․

Լրացուցիչ տեղեկատվություն և օգնություն

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

վրկ. (վայրկյան)

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

≤ 21 վրկ.

Արդյունքների մեկնաբանություն

Թրոմբինային ժամանակի մեծացում (դանդաղում)

 • բնածին կամ ձեռքբերովի հիպոֆիբրինոգենեմիա (ֆիբրինոգենի մակարդակի նվազում՝ պակաս քան 0,5 գ/լ), այդ թվում՝ լյարդային հիվանդության կամ օրգանիզմ սպիտակուցների մուտքի խաթարման պատճառով
 • դիսֆիբրինոգենեմիաներ (ֆիբրինոգենի մոլեկուլյար դեֆեկտներ)՝ բնածին և ձեռքբերովի (լյարդային հիվանդություն)
 • արյան մեջ ֆիբրինի կամ ֆիբրինոգենի քայքայման արգասիքների շատացում` դիսեմինացված ներանոթային մակարդման (ԴՆՄ) համախտանիշ, ֆիբրինոլիտիկներով բուժում
 • արյան մեջ ուղղակի ազդեցության հակամակարդիչների առկայություն (Հեպարին, հիրուդին, սինթետիկ հակաթրոմբիններ)
 • արյան մեջ բիլիռուբինի մակարդակի բարձրացում (հիպերբիլիռուբինեմիա)
 • պարապրոտեինեմիա
 • արյան մեզ մնացորդային ազոտի բարձրացում (ուրեմիա)
 • թրոմբինի նկատմամբ հակամարմիններ, գայլախտային հակակոագուլյանտ (որոշ դեպքերում)
 • բազմաձև միելոմա

Թրոմբինային ժամանակի փոքրացում (արագացում)

 • թրոմբառաջացման բարձրացած ռիսկ (դիսեմինացված ներանոթային մակարդման առաջին փուլ)
 • արյան ֆիբրինոգենի մակարդակի զգալի բարձրացում՝ հիպերֆիբրինոգենեմիա (ավելի քան 5 գ/լ)

Վարվեք այս կերպ

 • Լաբորատոր թեստի արդյունքների մեկնաբանումը վստահեք ձեր բժշկին: Նա ձեզ կբացատրի յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրա շեղման հնարավոր պատճառը:

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն վերլուծել ձեր պատասխանները և, առավել ևս, ինքնուրույն փոխել ձեր դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 20-03-2024