Skip to main content

Թիրեոտրոպ հորմոն - Հորմոններ

Միջազգային անվանում (հապավում). Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

Նկարագրություն

Թիրեոտրոպ հորմոնը կամ թիրեոխթանիչ հորմոնը կամ թիրեոտրոպինը (TSH) գլիկոպրոտեիդ է, որը խթանում է վահանաձև գեղձի (թիրեոիդ) հորմոնների արտադրությունը և սեկրեցիան:

TSH-ը սինթեզվում է մակուղեղի (հիպոֆիզ) առաջային բլթի բազոֆիլային բջիջների կողմից՝ ենթատեսաթմբի (հիպոթալամուս) թիրեոտրոպ-ռիլիզինգ գործոնի, ինչպես նաև սոմատոստատինի, բիոգեն ամինների և վահանաձև գեղձի հորմոնների հսկողության ներքո:

TSH-ն ուժեղացնում է վահանաձև գեղձի անոթավորումը և բարձրացնում է յոդի մուտքը արյան պլազմայից դեպի գեղձային բջիջներ, ինչպես նաև խթանում է թիրեոգլոբուլինի (Tg) սինթեզը և վերջինիս տրոհումը տիրյոդթիրոնինի (Т3) և թիրոքսինի (Т4), ինչպես նաև անմիջականորեն խթանում այս հորմոնների սինթեզը: TSH-ը նաև ակտիվացնում է ճարպերի քայքայումը (լիպոլիզ):

Արյան ազատ թիրոքսինի (FТ4) և TSH-ի միջև գործում է հակադարձ լոգարիթմիկ կապվածություն:

TSH-ին բնորոշ է սեկրեցիայի պուլսային և օրական՝ ցիրկադային փոփոխականություն, որն անդրադառնում է հորմոնի մակարդակի վրա: TSH-ի ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվում են գիշերը 2:00-ից 4:00-ը և առավոտյան ժամը 6:00-8:00, իսկ ամենացածր ցուցանիշները՝ երեկոյան 17:00-18:00-ին: Սեկրեցիայի նորմալ ռիթմը խանգարվում է գիշերային ժամերին արթուն մնալիս:

Հղիության ժամանակ TSH-ի մակարդակը կարող է թեթևակի բարձրանալ:

Տարիքի հետ TSH-ի մակարդակն աննշան աճում է:

Լաբորատոր բաժնի հովանավոր

Այցելեք Յունիմեդ բժշկական կենտրոն ճշտգրիտ ախտորոշում ստանալու համար:

Ցուցումներ

 • անախտանիշ (թաքնված) հիպոթիրեոզի՝ վահանաձև գեղձի անբավարարության հայտնաբերում
 • ախտորոշված հիպոթիրեոզի ընթացքի հսկողություն (ողջ կյանքի ընթացքում, տարեկան 1-2 անգամ)
 • ախտորոշված Գրեյվսի հիվանդության (դիֆուզ տոքսիկ խպիպի) ընթացքի հսկողություն (1,5-2 տարվա ընթացքում, ամսական 1-3 անգամ)
 • երեխաների մոտ մտավոր և սեռական զարգացման հապաղում
 • վահանաձև գեղձի մեծացում (խպիպ, զոբ)
 • սրտի ռիթմի խանգարումներ (առիթմիաներ)
 • միոպաթիաներ
 • իդիոպաթիկ հիպոթերմիա
 • դեպրեսիա
 • մազաթափություն (ալոպեցիա)
 • անպտղություն
 • կանանց մոտ՝ դաշտանային ցիկլի բացակայություն (ամենոռեա)
 • տղամարդկանց մոտ՝ էրեկտիլ դիսֆունկցիա (իմպոտենցիա) և սեռական ցանկության (լիբիդոյի) նվազում
 • հիպերպրոլակտինեմիա՝ արյան մեջ պրոլակտինի (PRL) մակարդակի բարձրացում

Կենսանմուշ

TSH թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Թեստի նախորդ օրը պետք է բացառել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը (օրինակ՝ մարզումներ), ալկոհոլի ընդունումը և ծխախոտի օգտագործումը:

Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չեն թույլատրվում: Կարելի է ջուր խմել:

Տեղեկատվություն․

Լրացուցիչ տեղեկատվություն և օգնություն

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

մկՄՄ/մլ (միկրո միջազգային միավոր/միլիլիտր, µIU/ml)

Այլընտրանքային չափման միավոր

մՄ/լ (միլիՄիավոր/լիտր)

Միավորների փոխակերպում

մկՄՄ/մլ = մՄ/լ

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

0,27 - 4,2 մկՄՄ/մլ

Այլընտրանքային միջակայքեր

ՏարիքTSH, IU/mL
Նորածիններ1,1 - 17,0
< 2,5 ամս.0,6 - 10,0
2,5 ամս. - 14 ամս.0,4 - 7,0
14 ամս. - 5 տ.0,4 - 6,0
5 - 14 տ.0,4 - 5,0
14 տ.0,4 - 4,0

Արդյունքների մեկնաբանություն

TSH-ի մակարդակի բարձրացում

 • թիրեոտրոպինոմա
 • մակուղեղի (հիպոֆիզ) բազոֆիլ ադենոմա (հազվադեպ)
 • TSH-ի անկանոն սեկրեցիայի համախտանիշ
 • վահանաձև գեղձի հորմոնների նկատմամբ կայունության համախտանիշ
 • առաջնային և երկրորդային թերակտիվ վահանաձև գեղձ (հիպոթիրեոզ)
 • պատանեկան հիպոթիրեոզ
 • չկոմպենսացված առաջնային մակերիկամային անբավարարություն
 • ենթասուր և Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտ
 • թոքերի ուռուցքների ժամանակ էկտոպիկ սեկրեցիա
 • մակուղեղի (հիպոֆիզ) ուռուցքներ
 • ծանր սոմատիկ և հոգեկան հիվանդություններ
 • ծանր գեստոզ (պրեէկլամպսիա)
 • խոլեցիստէկտոմիա (լեղապարկի հեռացում)
 • կապարի հետ շփում
 • ֆիզիկական գերծանրաբեռնվածություն
 • հեմոդիալիզ
 • որոշ դեղերի ընդունում՝ հակացնցումային (Վալպրոյաթթու, Ֆենիտոին, Բենզերազիդ), բետա-պաշարիչներ (Ատենոլոլ, Մետոպրոլոլ, Պրոպրանոլոլ), Ամիոդարոն (էութիրեոիդ և հիպոթիրեոիդ հիվանդներ), Կալցիտոնին, նեյրոլեպտիկներ (ֆենոթիազինի, ամինոգլոյտետիմիդի ածանցյալներ), Կլոմիֆեն, հակափսխեցուցիչ միջոցներ (Մոտիլիում, Մետոկլոպրամիդ), Երկաթի սուլֆատ, Ֆուրոսեմիդ, յոդիդներ, ռենտգեն-կոնտրաստ միջոցներ, Լովաստատին, Մետիմազոլ (Մերկազոլիլ), Մորֆին, Դիֆենին (ֆենիտոին), Պրեդնիզոլոն, Ռիֆամպիցին

TSH-ի մակարդակի նվազեցում

 • թունավոր (տոքսիկ) խպիպ (թիրեոտոքսիկոզ)
 • թիրեոտոքսիկ ադենոմաներ
 • TSH-անկախ գերակտիվ վահանաձև գեղձ (թիրեոտոքսիկոզ)
 • հղիների գերակտիվ վահանաձև գեղձ (թիրեոտոքսիկոզ) և հիպոֆիզի հետծննդյան նեկրոզ
 • T3-տոքսիկոզ
 • լատենտ գերակտիվ վահանաձև գեղձ (թիրեոտոքսիկոզ)
 • աուտոիմուն թիրեոիդիտների ժամանակ տրանզիտոր թիրեոտոքսիկոզ
 • Т4-ով ինքնաբուժման հետևանքով զարգացած թիրեոտոքսիկոզ
 • մակուղեղի (հիպոֆիզի) ախտահարում և վնասում
 • հոգեբանական սթրես
 • սովահարություն
 • որոշ դեղերի ընդունում՝ անաբոլիկ ստերոիդներ, գլյուկոկորտիկոիդներ (Դեքսամեթազոն, Հիդրոկորտիզոն), ցիտոստատիկներ, բետա-ադրենոմիմետիկներ (Դոբուտամին, Դոպեքսամին), Թիրոքսին, Տրիյոդթիրոնին, Կարբամազեպին, Սոմատոստատին և Օքտրեոտիդ, Նիֆեդիպին, հիպերպրոլակտինեմիայի բուժան միջոցներ (Մետերգոլին, Պերիբեդիլ, Բրոմկրիպտին)

Վարվեք այս կերպ

 • Լաբորատոր թեստի արդյունքների մեկնաբանումը վստահեք ձեր բժշկին: Նա ձեզ կբացատրի յուրաքանչյուր ցուցանիշը և դրա շեղման հնարավոր պատճառը:

Մի՛ փորձեք

 • Ինքնուրույն վերլուծել ձեր պատասխանները և, առավել ևս, ինքնուրույն փոխել ձեր դեղամիջոցները կամ դրանց դեղաչափերը:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 14-04-2018
Վերջին վերանայում՝ 14-06-2023