Ընդհանուր նկարագրություն

Թիրեոտրոպ հորմոնը գլիկոպրոտեիդային հորմոն է, որը խթանում է վահանագեղձի հորմոնների առաջացումը և սեկրեցիան:

Թիրեոտրոպինը կամ թիրեոտրոպ հորմոնը (ԹՏՀ) սինթեզվում է հիպոֆիզի առաջային բլթի բազոֆիլային բջիջների կողմից՝ հիպոթալամուսի թիրեոտրոպ-ռիլիզինգ գործոնի, ինչպես նաև սոմատոստատինի, բիոգեն ամինների և վահանագեղձի հորմոնների հսկողության ներքո: Ուժեղացնում է վահանագեղձի անոթավորումը: Բարձրացնում է յոդի մուտքը արյան պլազմայից դեպի վահանագեղձի բջիջներ, խթանում է թիրեոգլոբուլինի սինթեզը և վերջինիս տրոհումը տիրյոդթիրոնինի (Т3) և թիրօքսինի (Т4), ինչպես նաև ուղղակիորեն խթանում է վերոնշյալ հորմոնների սինթեզը: Ակտիվացնում է լիպոլիզը:

Արյան ազատ թիրօքսինի (FТ4) և ԹՏՀ-ի միջև գործում է հակադարձ լոգարիթմիկ կապվածություն:

ԹՏՀ-ին բնորոշ է սեկրեցիայի պուլսային և օրական՝ ցիրկադային փոփոխականություն, որն անդրադառնում է այս հորմոնի մակարդակի վրա: ԹՏՀ-ի ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվում են գիշերը 2:00-ից 4:00-ը և առավոտյան ժամը 6:00-8:00, իսկ նվազագույն արժեքները՝ երեկոյան 17:00-18:00-ին: Սեկրեցիայի նորմալ ռիթմը խանգարվում է գիշերային ժամերին արթուն մնալիս: Հղիության ժամանակ TSH-ի մակարդակը կարող է մեղմ բարձրանալ: Տարիքի հետ ԹՏՀ-ի մակարդակն աննշան աճում է և գիշերվա ժամերին հորմոնի սեկրեցիան դեպի արյան հուն՝ կրճատվում:

Հետազոտության ցուցումներ

 • անախտանիշ (թաքնված) հիպոթիրեոզի հայտնաբերում
 • ախտորոշված հիպոթիրեոզի ընթացքի հսկողություն (ողջ կյանքի ընթացքում, տարեկան 1-2 անգամ)
 • ախտորոշված դիֆուզ տոքսիկ խպիպի ընթացքի հսկողություն (1,5-2 տարվա ընթացքում, ամսական 1-3 անգամ)
 • երեխաների մոտ մտավոր և սեռական զարգացման դանդաղում
 • խպիպ
 • սրտային առիթմիաներ
 • միոպաթիաներ
 • իդիոպաթիկ հիպոթերմիա
 • դեպրեսիա
 • ալոպեցիա
 • անպտղություն
 • ամենոռեա
 • իմպոտենցիա և լիբիդոյի նվազում
 • հիպերպրոլակտինեմիա

Կենսանմուշ

«Թիրեոտրոպ հորմոն» թեսթի համար հանձնվող կենսանմուշն է՝ երակային արյուն։

Կենսանմուշի հանձնում

Հետազոտության նախորդ օրը պետք է բացառել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը (օրինակ՝ սպորտային պարապմունքներ), ալկոհոլի ընդունումը և ծխախոտի օգտագործումը: Կենսանմուշը պետք է հանձնել քաղցած վիճակում՝ սննդի վերջին ընդունումից առնվազն 8 ժամ (ցանկալի է՝ 12 ժամ) հետո: Այս ընթացքում հյութերը, թեյը, սուրճը (առավել ևս՝ շաքարով) չի թույլատրվում: Կարելի է ընդունել ջուր:

Չափման միավորներ

Միջազգային չափման միավոր (SI համակարգ)

մկՄՄ/մլ (միկրո միջազգային միավոր/միլիլիտր, µIU/ml)

Այլընտրանքային չափման միավոր

մՄ/լ (միլիՄիավոր/լիտր)

Միավորների փոխակերպում

մկՄՄ/մլ = մՄ/լ

Նորմալ (ռեֆերենս) միջակայքեր

Համընդհանուր օգտագործվող միջակայքեր

0,27 - 4,2 մկՄՄ/մլ

Այլընտրանքային միջակայքեր

Տարիք TSH, մՄ/լ
Նորածիններ 1,1 - 17,0
< 2,5 ամս. 0,6 - 10,0
2,5 ամս. - 14 ամս. 0,4 - 7,0
14 ամս. - 5 տ. 0,4 - 6,0
5 - 14 տ. 0,4 - 5,0
14 տ. 0,4 - 4,0

Արդյունքների մեկնաբանություն

Թիրեոտրոպ հորմոնի մակարդակի բարձրացում

 • թիրեոտրոպինոմա
 • հիպոֆիզի բազոֆիլ ադենոմա (հազվադեպ)
 • TSH-ի անկանոն սեկրեցիայի համախտանիշ
 • թիրեոիդ հորմոնների նկատմամբ ռեզիստենտության համախտանիշ
 • առաջնային, երկրորդային հիպոթիրեոզ
 • պատանեկան հիպոթիրեոզ
 • չկոմպենսացված առաջնային մակերիկամային անբավարարություն
 • ենթասուր թիրեոիդիտ և Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտ
 • թոքերի ուռուցքների ժամանակ էկտոպիկ սեկրեցիա
 • հիպոֆիզի ուռուցքներ
 • ծանր սոմատիկ և հոգեկան հիվանդություններ
 • ծանր գեստոզ (պրեէկլամպսիա)
 • խոլեցիստէկտոմիա
 • կապարի հետ շփում
 • ֆիզիկական խիստ ծանրաբեռնվածություն
 • հեմոդիալիզ
 • որոշ դեղերի ընդունում՝ հակացնցումային (վալպրոյաթթու, ֆենիտոին, բենզերազիդ), բետա-ադրենաբլոկատորներ (ատենոլոլ, մետոպրոլոլ, պրոպրանոլոլ), ամիոդարոն (էութիրեոիդ և հիպոթիրեոիդ հիվանդներ), կալցիտոնին, նեյրոլեպտիկներ (ֆենոթիազինի, ամինոգլոյտետիմիդի ածանցյալներ), կլոմիֆեն, հակափսխեցուցիչ միջոցներ (մոտիլիում, մետոկլոպրամիդ), երկաթի սուլֆատ, ֆուրոսեմիդ, յոդիդներ, ռենտգենոկոնտրաստ միջոցներ, լովաստատին, մետիմազոլ (մերկազոլիլ), մորֆին, դիֆենին (ֆենիտոին), պրեդնիզոլոն, ռիֆամպիցին

Թիրեոտրոպ հորմոնի մակարդակի նվազեցում

 • թունավոր խպիպ
 • թիրեոտոքսիկ ադենոմաներ
 • TSH-անկախ թիրեոտոքսկիկոզ
 • հղիների հիպերթիրեոզ և հիպոֆիզի հետծննդյան նեկրոզ
 • T3-տոքսիկոզ
 • լատենտ թիրեոտոքսիկոզ
 • աուտոիմուն թիրեոիդիտների ժամանակ տրանզիտոր թիրեոտոքսիկոզ
 • Т4-ով ինքնաբուժման հետևանքով զարգացած թիրեոտոքսիկոզ
 • հիպոֆիզի ախտահարում և վնասում
 • հոգեբանական սթրես
 • սովահարություն
 • որոշ դեղերի ընդունում՝ անաբոլիկ ստերոիդներ, գլյուկոկորտիկոիդներ (դեքսամեթազոն, հիդրոկորտիզոն), ցիտոստատիկներ, բետա ադրենոմիմետիկներ (դոբուտամին, դոպեքսամին), թիրօքսին, տրիյոդթիրոնին, կարբաազեպին, սոմատոստատին և օքտրեոտիդ, նիֆեդիպին, հիպերպրոլակտինեմիայի բուժան միջոցներ (մետերգոլին, պերիբեդիլ, բրոմկրիպտին)

Միջազգային անվանումներ

Միջազգային (անգլերեն) լրիվ անվումը՝ Thyroid Stimulating Hormone

Միջազգային (անգլերեն) հապավումը՝ TSH

Ձեզ ներկայացված է մասնագիտական բնույթի նյութ: Հոդվածն ունի նաև ընդհանուր տեղեկատվական նշանակություն, սակայն, եթե դուք բժիշկ չեք, խիստ ցանկալի է որոշումներ կայացնել միայն ձեր բժշկի հետ միասին