Skip to main content

Պատճառներ - Ամբլիոպիա

Ամբլիոպիան կամ «ծույլ աչքը» զարգանում է կյանքի վաղ շրջանում ոչ նորմալ տեսողական փորձառության պատճառով, որը փոխում է աչքի ետևի մասում գտնվող բարակ հյուսվածքի (ցանցաթաղանթի) և գլխուղեղի միջև ընկած նյարդային ուղիները:

Ավելի թույլ աչքն ավելի քիչ տեսողական ազդանշաններ է ստանում և ուղարկում դեպի գլխուղեղ: Ի վերջո, աչքերի համատեղ աշխատելու ունակությունը նվազում է, և գլխուղեղը ճնշում կամ անտեսում է թույլ աչքից ստացվող ազդանիշները:

Այն ամենը, ինչը խանգարում է երեխայի տեսողությունը կամ առաջացնում է աչքերի խաչվող (զուգամիտվող) կամ տարամիտվող շլություն, կարող է հանգեցնել ամբլիոպիայի: Այս վիճակի ընդհանուր պատճառները ներառում են հետևյալը:

  • Մկանային անհավասարակշռություն, որը հանգեցնում է շլության (ստրաբիզմային ամբլիոպիա). ամբլիոպիայի ամենատարածված պատճառն այն մկանների անհավասարակշռությունն է, որոնք դիրքավորում են աչքերը: Այս անհավասարակշռությունը կարող է առաջացնել զուգամիտվող կամ տարամիտվող շլություն (ստրաբիզմ) և խաթարել աչքերի համատեղ ներդաշնակ գործունեությանը:
  • Աչքերի միջև տեսողության սրության տարբերություն (ռեֆրակցիոն ամբլիոպիա). յուրաքանչյուր աչքի տեսողության սրության միջև զգալի տարբերությունը՝ հաճախ հեռատեսության, բայց երբեմն կարճատեսության կամ աչքի մակերեսի անհավասար կորի (աստիգմատիզմի) պատճառով, կարող է հանգեցնել ամբլիոպիայի: Ակնոցները կամ կոնտակտային լինզաները սովորաբար օգտագործվում են բեկման այս խնդիրները շտկելու համար: Որոշ երեխաների մոտ ամբլիոպիա առաջանում է ստրաբիզմի և ռեֆրակցիոն խնդիրների համակցությունը:
  • Դեպրիվացիա (կորուստ). մեկ աչքի հետ կապված խնդիրը, օրինակ՝ ոսպնյակի պղտորումը (կատարակտ), կարող է արգելել այդ աչքի հստակ տեսողությունը: Նորածնային շրջանում դեպրիվացիոն ամբլիոպիան պահանջում է հրատապ բուժում՝ տեսողության մշտական կորուստը կանխելու համար: Հաճախ սա ամբլիոպիայի ամենածանր տեսակն է:

Ռիսկի գործոններ

«Ծույլ աչքի» բարձրացած ռիսկի հետ կապված գործոնները ներառում են հետևայլը՝

  • վաղաժամ ծնունդ
  • ծնվելիս փոքր քաշ
  • ամբլիոպիայի ընտանեկան պատմություն (անամնեզ)
  • զարգացման խանգարումներ:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024