Skip to main content

Ախտանիշներ - Ամբլիոպիա

Ամբլիոպիայի գանգատները և ախտանիշները ներառում են հետևյալը:

  • Աչքերից մեկը կարծես «թափառում» կամ «լողում է» դեպի ներս կամ դուրս:
  • Աչքերը կարծես միասին և ներդաշնակ չեն գործում:
  • Տեսողական խոր (եռաչափ) ընկալման թուլություն:
  • Տեսողությունը կենտրոնացնելիս մի աչքի կկոցում կամ փակում:
  • Տեսողությունը լարելիս գլխի առաջ թեքում:
  • Տեսողության սքրինինգային թեստերի ոչ նորմալ արդյունքներ:

Երբեմն «ծույլ աչքը» հայտնաբերվում է միայն աչքի քննությամբ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Այցելեք ձեր երեխայի բժշկին, եթե նկատում եք, որ կյանքի առաջին մի քանի շաբաթներից հետո նրա աչքը «թափառում», «լողում» կամ անորոշ և անկառավարելի շարժումներ է կատարում: Տեսողության ստուգումը հատկապես կարևոր է, եթե առկա է «խաչված աչքերի» (զուգամիտվող շլություն), մանկական կատարակտի կամ աչքի այլ խնդիրների ընտանեկան պատմություն (անամնեզ):

Բոլոր երեխաների համար 3-ից 5 տարեկան հասակում առաջարկվում է աչքի համապարփակ քննություն (զննում):

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 25-07-2023
Վերջին վերանայում՝ 04-04-2024