Երիկամի կիստա (բուշտ)

​Երիկամի կիստան դեղնավուն հեղուկ պարունակող և բարակ շարակցահյուսվածքային պատիճով սահմանազատված կլորավուն գոյացություն է, որն առաջանալուց հետո ինքնուրույն չի ներծծվում և չի անհետանում​։

Երիկամի կիստաները հեղուկով լցված կլորավուն բշտեր են, որոնք առաջանում են երիկամների վրա կամ ներսում: Դրանք կարող են կապված լինել երիկամային գործունեությունը վնասող ծանր հիվանդությունների հետ, սակայն, ավելի հաճախ իրենցից ներկայացնում են այսպես կոչված «Երիկամի հասարակ կիստաներ», որոնք քաղցկեղային չեն և հազվադեպ են բարդություններ առաջացնում:

Դեռևս պարզ չէ, թե ինչու են որոշ մարդկանց երիկամներում առաջանում հասարակ կիստաներ: Տիպիկ դեպքերում երիկամներից մեկնումեկի մակերեսին ձևավորվում է միայն մեկ բուշտ, սակայն կարող են ձևավորվել նաև բազմաթիվ բշտեր ինչպես մեկ, այնպես էլ երկու երիկամներում: Պետք է նկատի ունենալ, որ երիկամի հասարակ կիստան նույն այն կիստան չէ, որն առաջանում է պոլիկիստոզային երիկամային հիվանդության ժամանակ:

Երիկամի հասարակ կիստաները հաճախ հայտնաբերվում են պատահաբար՝ մեկ այլ հիվանդության կապակցությամբ նշանակված որևէ պատկերման հետազոտության միջոցով:

Սովորաբար որևէ գանգատ կամ այլ ախտանիշ չառաջացնող հասարակ կիստաները բուժման կարիք չունեն: Այլ դեպքերում գուցե առաջանա վիրահատության կարիք:

Հոդվածը վերանայվել է՝ 29-05-2021