Անմիզապահություն (էնուրեզ)
Անմիզապահություն (էնուրեզ)

Անմիզապահությունը մեզը «պահելու» և ըստ պահանջի միզելու անկարողությունն է:

Գլոմերուլոնեֆրիտ
Գլոմերուլոնեֆրիտ
Միզուղիների վարակ
Միզուղիների վարակ