Skip to main content

Ախտանիշներ - Սեռական ակտիվության գլխացավ

Բժիշկները տարբերում են սեռական գործունեության հետ կապված գլխացավի երկու տեսակ:

  • Գլխի և պարանոցի բութ ցավ, որն ուժեղանում է սեռական գրգռվածության աճին զուգահեռ:
  • Հանկարծակի, սուր, ցնցող գլխացավ, որն առաջանում է օրգազմից անմիջապես առաջ կամ այդ ընթացքում:

Որոշ մարդկանց մոտ այս երկու տեսակի գլխացավերը կարող են առաջանալ միաժամանակ:

Սեռական ակտիվության գլխացավերի մեծ մասը տևում է առնվազն մի քանի րոպե: Մյուսները կարող են մնալ ժամերով կամ նույնիսկ շարունակվել 2-3 օր:

Բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ունեն սեռական ակտիվության հետ կապված գլխացավեր, դրանք զգում են խմբերով մի քանի ամսվա ընթացքում, իսկ հետո կարող են անհետանալ մեկ կամ մի քանի տարվա ընթացքում: Սեռական գլխացավեր ունեցող մարդկանց կեսի մոտ գանգատը կրկնվում է մոտ վեց ամսվա ընթացքում: Վերջապես, որոշ մարդիկ իրենց կյանքի ընթացքում կարող են ունենալ միայն մեկ գլխացավ, որը ինչ-որ կերպ կապված է սեռական գործունեության հետ:

Ե՞րբ դիմել բժշկին

Սեռական գլխացավերը սովորաբար անհանգստության պատճառ չեն հանդիսանում: Այնուամենայնիվ, անմիջապես դիմեք ձեր բժշկին, եթե սեռական ակտիվության ընթացքում զգացել եք գլխացավ, հատկապես, եթե այն սկսվել է կտրուկ կամ ձեր այս տեսակի առաջին գլխացավն է:

Հոդվածը հրապարակվել է՝ 24-04-2024
Վերջին վերանայում՝ 24-04-2024