Գրեյվսի հիվանդություն. ախտանիշներ
Գրեյվսի հիվանդություն. ախտանիշներ

Գրեյվսի հիվանդության ախտանիշները պայմանավորված են վահանաձև գեղձի հորմոնների գերարտադրությամբ (թիրեոտոքսիկոզ):

2-րդ տիպի դիաբետ. ախտանիշներ
2-րդ տիպի դիաբետ. ախտանիշներ
Էմֆիզեմա. ախտանիշներ
Էմֆիզեմա. ախտանիշներ